Adventsnummeret av a:men på nett

Nå kan du lese adventsnummeret av menighetsbladet på nett. Bladet kommer i postkassen i løpet av tirsdag-onsdag kommende uke.

Les mer

 

Ny kirkeverge er ansatt

Therese Nesse Mokkelbost har takket ja til stillingen som kirkeverge etter at Geir Viksund slutter for å bli pensjonist fra 1.2.21.

Les mer

 

Protokoller fra møter i menighetsråd og Fellesråd

Her kan du lese hva menighetsrådene og fellesrådet har vedtatt.   

Les mer

 

Erdal gravplass - utbygging 2020

Den 28.9.2020 startet arbeidet på den nye delen av Erdal gravplass. Ny informasjon er lagt ut 27.11.20

Les mer

 

Kirken på Kleppestø senter hver torsdag

Åpent hver torsdag fra kl. 10.00 - 15.00.  Velkommen til en prat og gjerne en kopp kaffe! Ta kontakt med oss på telefon eller men...

Les mer

 

Kirken og korona

Informasjonen er oppdatert per 26. nov. 2020 Følgene regler gjelder for Den norske kirke på Askøy, gjeldende fra lørdag 07.11, frem ti...

Les mer

 

Gudstjenester, dåp og vielser i kirkene på Askøy

Det er en glede å igjen kunne invitere til gudstjenester med nattverd og dåp i kirkene på Askøy.

Les mer

 

Påmelding til konfirmasjon 2021

Konfirmantopplegget i kirkene våre er åpent for alle, og du blir tatt godt imot. I fellesskap med andre vil du bli utfordret på meningen me...

Les mer

 

Samlinger for barn på nett

Se "JUL MED KRØLLE" og andre digitale søndagsskole- og krøllesamlinger her!

Les mer

 

Trenger du hjelp til noe? Eller vil du bidra som frivillig?

Kirken på Askøy vil gjerne være til hjelp, og her finner du flere som vil hjelpe. Vi oppfordrer de som ønsker å være frivillige til å mel...

Les mer

 

Nytt menighetsblad på nett

Påskenummeret av a:men er nå ferdig og kan leses på nett. Bladet kommer i posten 31. mars. 

Les mer

 

Oppdatert informasjon 12. mai

Tiltak i menighetene i Den norske kirke på Askøy. Informasjon om gudstjenester og til deg som har planlagt dåp, vigsel eller begravelse. ...

Les mer

Alle menighetene

Velg kalender