Nytt menighetsblad på nett

I dette nummeret kan du lese at i Strusshamn menighet tar en sokneprest farvel, og en ny begynner. Få tips om gravstell, og les også om utb...

Les mer

Planteloppis utenfor Ask kirke

Lørdag 3. juni kl. 11-14 blir det salg av varierte planter og blomster samt vafler og kaffe, på kirkebakken ved Ask kirke. 

Les mer

Kandidater til kirkevalget 2023

Det er kirkevalg i år, - samtidig med kommunevalget.  Ved Kirkevalget velges kandidater til menighetsråd / sokneråd i Herdla, Ask, Erdal,...

Les mer

Vigsling av ny biskop i Bjørgvin.

Menighetsrådslederne på Askøy ønsket den nye biskopen, Ragnhild Jepsen, hjertelig velkommen.   

Les mer

Tilsetting av sokneprest i Strusshamn

Det er tilsatt sokneprest i Strusshamn menighet.

Les mer

Pilegrimsvandring mot Herdla kyrkje

Herdla kyrkjelyd inviterer til klimapilegrimsvandring mot Herdla kyrkje laurdag 17. juni.

Les mer

Påskenummeret av a:men på nett

Du kan nå lese siste utgave av a:men på nett. Bladet gir muligheter til å reflektere over påskens innhold, få med deg hva som skjer når en ...

Les mer

Torsdager i Erdal kirke

Nesten hver torsdag er det et arrangement i Erdal kirke.  Torsdag 13. april kl.1 9.00 er det MUSIKKAFE i  Menighetssalen Erdal kirke. Gun...

Les mer

Nytt menighetsblad på nett

Første nummer av a:men i 2023 kan nå leses på nett. Les om streaming fra Strusshamn, og om oppfordring til å stille til menighetsrådsvalg, ...

Les mer

a:mens julenummer på nett

I dette nummeret har vi skrevet om 100-års-jubilanten Ask omsorgssenter, et spennende skoleprosjekt om dåp, og du kan lese juleandakt og re...

Les mer

a:men nr 4 på nett

Nå kan du lese menighetsbladet på nett, og dette nummeret inneholder mye om sommerens konfirmantleirer og navn på årets konfirmanter

Les mer

Givertjenesten vår

Vil du hjelpe ungdomsarbeidet økonomisk?

Les mer

Krølle vil gjerne ha barna med og synge og leke sammen med han! Menighetspedagog Pia Melby m.fl. byr på flere kjekke samlingsstunder for de minste. 

Les mer om "Krølle på båttur" og andre samlinger for barn på nett

 

Nå kan du lese menighetsbladet på nett, og dette nummeret inneholder mye om sommerens konfirmantleirer og navn på årets konfirmanter

Les mer om a:men nr 4 på nett

 

I dette nummeret har vi skrevet om 100-års-jubilanten Ask omsorgssenter, et spennende skoleprosjekt om dåp, og du kan lese juleandakt og refleksjon over en julesalme. Du finner også opplysninger om julekonserter som finner sted i kirkene i desember, og mye mer. God lesning!

Les mer om a:mens julenummer på nett

 

Nå kan du lese menighetsbladet på nett, og dette nummeret inneholder naturlig nok en del påskestoff.

Les mer om a:mens påskenummer på nett

 

Nå kan du lese adventsnummeret av menighetsbladet på nett. Bladet kommer i postkassen i løpet av tirsdag-onsdag kommende uke.

Les mer om Adventsnummeret av a:men på nett

 

22. søndag i treeiningstida

Andakt av Harald Gjøsæter

Dagens tekst: Luk 10,25-37

 

 

Les mer om Den miskunnsame samaritanen

 

Pressemelding 3. september 2021:

- Vi har forståelse for at man ønsker å bevare det gamle bedehuset i Erdal. Men konsekvensen ved å utsette planene er at ingen nye graver vil kunne åpnes i Erdal i minimum ett år frem i tid. Da må vi benytte gravplasser andre steder på Askøy, sier kirkeverge Therese Nesse Mokkelbost.

Les mer om Frykter at gravlegging må flyttes fra Erdal

 

Nå kan du lese et nytt nr av a:men på nett. Bladet kommer i postkassen 16.-17. februar.

Les mer om Første menighetsblad i 2022 på nett

 

Det er kirkevalg i år, - samtidig med kommunevalget. 
Ved Kirkevalget velges kandidater til menighetsråd / sokneråd i Herdla, Ask, Erdal, Strusshamn og Tveit menigheter. Det åpnes for digital forhåndsstemming 10. august. Selve valgdagen er mandag 11. september. Under kan du lese hvem som stiller til valg.

Les mer om Kandidater til kirkevalget 2023

 

Årets fasteaksjon er digital.  I år kommer ikke de 250 konfirmantene våre på døren. Men alle konfirmanter utfordres til å gjøre noe for å samle inn penger. Du kan bidra via Vipps.

Les mer om KN-fasteaksjon 2021

 

Romjulssøndag
Andakt av Karl Johan Hallaråker
Dagens tekst: Matt 2,13-15

Les mer om Lite nytt under sola

 

Den norske kirke på Askøy har fått ny nettside. Den er under arbeid og alt er ikke ferdig enda.

 

Les mer om Ny nettside

 

I det siste menighetsbladet er det oversikt over årets konfirmanter og når og hvor de konfirmeres. I tillegg er det glimt fra konfirmantleirer, presentasjon av ny-presten i Erdal, oppfordring til dåp og mye mer. 

Les mer om Nytt menighetsblad med årets konfirmanter

 

Det første nummeret av a:men i 2021 er nå på nett. Les om lederskifte i kirken på Askøy, om å holde begravelse i koronatid, om G:19-gjengen som lager streamet gudstjeneste m.m.

Les mer om Nytt menighetsblad på nett

 

Vi tar avskjed med sokneprest Harald Forland, som blir pensjonist. Samtidig ønsker vi velkommen til nye prester. Hva er det vi markerer Kristi Himmelfartsdag og Pinsedag? Og kjenner du til hva de ulike leddene i en gudstjeneste egentlig inneholder? Dette og mye mer kan du lese om i siste menighetsblad.

Les mer om Nytt menighetsblad på nett

 

Advents- og julenummeret til a:men er snart på vei i posten. Du kan også lese bladet her på nettsiden.  

Les mer om Nytt menighetsblad på nett

 

Første nummer av a:men i 2023 kan nå leses på nett. Les om streaming fra Strusshamn, og om oppfordring til å stille til menighetsrådsvalg, og mye mer. Bladet kommer i posten 13.-16. februar. 

Les mer om Nytt menighetsblad på nett

 

I dette nummeret kan du lese at i Strusshamn menighet tar en sokneprest farvel, og en ny begynner. Få tips om gravstell, og les også om utbyggingsplanene for Herdla kyrkje. Og kanskje du vil bidra med en stol til den nye kyrkjelydssalen? 

Les mer om Nytt menighetsblad på nett

 

Herdla kyrkjelyd inviterer til klimapilegrimsvandring mot Herdla kyrkje laurdag 17. juni.

Les mer om Pilegrimsvandring mot Herdla kyrkje

 

Lørdag 3. juni kl. 11-14 blir det salg av varierte planter og blomster samt vafler og kaffe, på kirkebakken ved Ask kirke. 

Les mer om Planteloppis utenfor Ask kirke

 

Du kan nå lese siste utgave av a:men på nett. Bladet gir muligheter til å reflektere over påskens innhold, få med deg hva som skjer når en Superhelt-gjeng med 2.klassinger inntar kirken en dag, og bli bedre kjent med Ask menighetsråd, pluss mye mer.

Les mer om Påskenummeret av a:men på nett

 

I dette nummeret av a:men finner du blant annet masse bilder fra diverse aktiviteter i og rundt kirkene på Askøy. Bladet kommer i posten uken før pinse.

Les mer om Sommer-a:men på nett

 

Domssøndag / Kristi kongedag
Andakt av Rune Øystese
Dagens tekst: Joh 9,39-41

Les mer om Tilgi dem ikke – de vet hva de gjør!

 

Det er tilsatt sokneprest i Strusshamn menighet.

Les mer om Tilsetting av sokneprest i Strusshamn

 

Nesten hver torsdag er det et arrangement i Erdal kirke. Torsdag 13. april kl.19.00 er det MUSIKKAFE i Menighetssalen Erdal kirke. Gunnar Wik:  Glede - midt i alt som er. En mix av ord, sanger og allsang.

Les mer om Torsdager i Erdal kirke

 

Det er nå påbegynt arbeid på Tveit gravplass som vil bedre kapasiteten for gravlegging.

Les mer om Tveit gravplass

 

Menighetsrådslederne på Askøy ønsket den nye biskopen, Ragnhild Jepsen, hjertelig velkommen. 

 

Les mer om Vigsling av ny biskop i Bjørgvin.

 
Planteloppis

Er du hageinteressert? Har du planter å avse? Det blir PLANTELOPPIS ved Ask kirke også i år. Merk ...
Les mer..


Babysang i Erdal kirke

Det blir babysang
Les mer..


Ledig stilling - kyrkjetenar 50% i Herdla kyrkje

Ledig stilling som kyrkjetjenar i Herdla kyrkje. Søknadsfrist 23. januar 2023. Klikk her for mer in...
Les mer..


Kirken og korona

Informasjonen er oppdatert pr. 1. februar 2022  Vi tilstreber å oppdatere informasjonen snarest m...
Les mer..


Nå er konfirmantpåmelding 2023 åpen!

For deg som skal konfirmeres i 2023 er konfirmantpåmeldingen nå åpen. Påmelding i skjema her på net...
Les mer..


Påmelding til de ulike konfirmantpakkene og leir /weekend.

Les mer..


Åpen kirke på Herdla

Kvar søndag i juli er Herdla kyrkje open mellom kl 15.00 og 18.00.
Les mer..


Ny nettside

Den norske kirke på Askøy har fått ny nettside. Den er under arbeid og alt er ikke ferdig enda. ...
Les mer..


Myldredag

Velkommen til Myldredag i Tveit kirke, tirsdag den 27. august kl. 17.00. Les invitasjonen H...
Les mer..


Formiddagstreff i Strusshamn

Velkommen til formiddagstreff i Strusshamn kirke høsten 2019. Første gang mandag 2. september kl....
Les mer..


Alle menighetene

Velg kalender