Konfirmantnummeret av a:men på nett


Et nytt menighetsblad er snart på vei ut i postkassene. I dette bladet finnes blant annet oversikt over årets konfirmanter, og informasjon om og valglister til kirkevalget. Og mye mer.

I dette bladet finnes oversikt over årets konfirmanter, og du kan lese om konfirmantopplegget på Askøy og gode grunner til å velge det for nye konfirmanter. Videre finner du informasjon om og valglister til kirkevalget. Og mye mer.

Bladet kommer i postkassene 4.-7. september.

Les bladet her (uten valginnstikk fra bispedømmet)

Tilbake