Nytt menighetsblad på nett


Første nummer av a:men i 2023 kan nå leses på nett. Les om streaming fra Strusshamn, og om oppfordring til å stille til menighetsrådsvalg, og mye mer. Bladet kommer i posten 13.-16. februar. 

Les bladet HER

Tilbake