Tveit kirke ble gjenåpnet og vigslet søndag 20. august 2017

Over 600 personer deltok på åpnings- og vigslingsgudstjenesten på søndag kl. 11.00.
Gudstjenesten ble ledet av sokneprest Peter Johansen, prost Erling Kopperud og biskop Halvor Nordhaug, som stod for preken og vigsling av kirken.
Askøy gospelkor og Tveit barnekor deltok med sang.  Felleskorpset spilte sammen med solistene Roar Minde Fagerli og Sara Ravnanger. Organist under gudstjenesten var Jolanta Ravnanger.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe og kaker i menighetssalene.  Med ordfører og rådmann i spissen, fikk deltakerne gå rundt se den nye og funksjonelle kirken. 

Inngangsprosesjonen bestående av represententer for menigheten og vigslede ansatte i Kirken på Askøy, samt biskop og prost.

Biskop Halvor Nordhaug og sokneprest Peter Johansen forbereder nattverden.

 

Tveit barnekor sang under ledelse av Maria Andersen og Jenny Johansen.
Leder i menighetsrådet, Randi Torgersen, takker for Tveit kirke, som ble overlevert av leder for Askøy kirkelige fellesråd, Frode Hanuren.

Kunstner Arne Mæland forteller om kunstuttrykket.

Etter kirkekaffe ble kirken formelt overlevert til menigheten.
Karen Margrethe Hugaas Myrdal fortalte kort om bakgrunnen for bygging av ny kirke, og gav deretter ordet til  den første lederen i byggekomiteen, Trond Thorsen. Han overrakte nøkkelen til kirken til leder i Askøy kirkelige fellesråd og nåværende leder i byggekomiteen, Frode Hanuren.
Askøy kirkelige fellesråd er byggherre, og som leder takket Frode Hanuren bl.a. Askøy kommune for godt samarbeid og muligheten for å realisere byggingen av kirken.
Han overrakte nøkkel og blomst videre til Tveit menighet ved leder i menighetsrådet, Randi Torgersen, som takket og som gledet seg til å ta i bruk den nye, flotte og funksjonelle kirken, og som regnet med stor aktivitet hele uken gjennom. Tveit sokn får nå en kirke som bygden og soknet kan være stolte av.
Byggherren inviterte til middag kl. 15.00 i menighetsalen i Strusshamn kirke. 64 gjester møtte med biskop Halvor Nordhaug og ordfører Terje Mathiassen i spissen.
Det var mange som ble takket og fikk blomster. Ordfører, som både er døpt, konfirmert og gift i Tveit kirke fortalte gjennom en fin gratulasjonstale både om historien til den gamle kirken og den nye og var veldig fornøyd med resultatet. Han var også fornøyd med at det ikke ble overskridelser av budsjettet.

Fakta:
Den nye kirken har blitt 10 meter lengre og utvidet tre meter på hver side. Det er bygget ny stor menighetssal i tillegg til den som var der fra før.  Kirken har universell utforming med bl.a. heis fra underetg til hovedetasjen.
Det er sitteplass til 500 personer i kirkerommet. Utbyggingen har en kostnadsramme på kr. 32 millioner som kommunal bevilgning. I tillegg har menigheten bidratt med utstyr til underetasjen, stoler til kirkerommet og nytt flygel.

Se program for åpningsuken 20.-27. august

Les mer om hvem som har vært konsulenter og entreprenører.

Les om byggeprosessen her:

Tveit kirke – utbygging

Dugnad – Tveit kirke – siste innspurt

Tveit kirke – planer for utbygging

[ngg_images source=»galleries» container_ids=»9″ display_type=»photocrati-nextgen_basic_slideshow» gallery_width=»640″ gallery_height=»480″ cycle_effect=»fade» cycle_interval=»5″ show_thumbnail_link=»1″ thumbnail_link_text=»[Show picture list]» order_by=»sortorder» order_direction=»ASC» returns=»included» maximum_entity_count=»500″]