Møteprotokoller


Her kan du lese protokoller fra fellesrådsmøter og menighetsrådsmøter for alle menighetene i 2019!
Om du ønsker å lese eldre protokoller, ta kontakt med kirkekontoret eller leder for det aktuelle menighetsrådet.

 

Ask

19.02.19
24.03.19
23.04.19
05.06.19

 

Årsmelding 2018

 

Erdal

16.01.19
13.02.19
24.04.19
03.03.19 - Årsmøte
22.05.19

Årsmelding 2018

 

Herdla

30.01.19
03.03.19 - årsmøte
06.03.19
26.04.19
05.06.19

Årsmelding 2018

 

Strusshamn

14.01.19
13.03.19
13.02.19
10.04.19
06.05.19
11.06.19

 

Årsmelding 2018

 

Tveit

16.01.19
20.02.19
21.03.19
05.05.19
19.06.19

 

Årsmelding 2018

 

Fellesrådet

 

 

Tilbake til menighetene
 


Tilbake til forsiden