Ny prost i Vesthordland prosti.


Ny prost i Vesthordland prosti, Jan Tommy Fosse, vert innsett i tenesta søndag 8. mars kl. 18.00 i ei gudsteneste i Strusshamn kyrkje.

Les mer

 

Ny prost i Vesthordland prosti.


Ny prost i Vesthordland prosti, Jan Tommy Fosse, vert innsett i tenesta søndag 8. mars kl. 18.00 i ei gudsteneste i Strusshamn kyrkje.

Les mer

 

Nytt menighetsblad på nett


Tema i dette bladet er dåp. Hvorfor skal man velge å døpe barna? Se ulike vinklinger av dette emnet. Du kan også bli bedre kjent med konfirmantopplegget, som har blitt fornyet dette året. 

Les mer

 

Nytt menighetsblad på nett


Tema i dette bladet er dåp. Hvorfor skal man velge å døpe barna? Se ulike vinklinger av dette emnet. Du kan også bli bedre kjent med konfirmantopplegget, som har blitt fornyet dette året. 

Les mer

 

Strikketreff i Erdal kirke, våren 2020!


Strikketreff i Erdal kirke, våren 2020! Vi møtes ca annenhver uke i partallsukene. Neste gang torsdag 20.2., 5.3., 19.3., 2.4.,   Kl 19.30 - 21.30 i den lille menighetssalen  

Les mer

 

Strikketreff i Erdal kirke, våren 2020!


Strikketreff i Erdal kirke, våren 2020! Vi møtes ca annenhver uke i partallsukene. Neste gang torsdag 20.2., 5.3., 19.3., 2.4.,   Kl 19.30 - 21.30 i den lille menighetssalen  

Les mer

 
Se flere saker
 

Søndagens tekst med andakt

Vi har ikke publisert andakter siden nyttår 2020.  Vi anbefaler å bruke Nettkirken.no        Det er Sjømannskirken og Den Norske k...

Les mer

 

Sommervikarer - gravplassarbeidere

Askøy kirkelige fellesråd har følgene ledige sommervikarstillinger:

Les mer

 

"Kirken på senteret"

- Kleppestø senter vs lekebutikken Ringo i 2. etg  tirsdager i oddetallsuker mellom kl: 12.00 – 14.00 - Askøy senter (Amfi Askøy)  er ...

Les mer

 

Oversikt over gravplassene og planer fremover

Denne oversikten ble utarbeidet i 2018 og beskriver gravferdsforvaltningen i Askøy og planer.   

Les mer