Kontakt/adresser


Kirkekontoret
Tel. 56 15 71 00 
Epost: post@kirken-askoy.no
Adresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Se kart
Åpningstid: man. – fred. 09.00 – 15.00. (Telefontid fra kl. 09.00-15.00)
Kontonummer til Askøy kirkelige fellesråd: 6515 06 09970.
Kontonummer til givertjenesten (Ungdomsarbeid i Askøy) er 6504 05 48283.
Menighetsbladet: amen.askoy@gmail.com. Kontonummer: 6504 05 74322 og Vippsnummer 720650
Hver menighet har sitt eget kontonummer og Vippsnummer. Se menypunktet Menighetene.

Adresser og VIPPS nummer

Beredskapstjeneste

Vi minner om at prestene og diakonene er til disposisjon for samtaler, sjelesorg og soknebud (nattverd med enkeltpersoner), etter nærmere avtale med dere.
Kontakt oss på telefon: 56 15 71 00
Varsling i kontortiden er det vakthavende prest på Askøy som har vakt. Dvs mellom kl. 9.00 – 15.00 alle hverdager. Telefon 56157100 Utenom denne tid er det alltid en prest innen prostiet som har beredskapsvakt. Politiet har telefonnummeret til beredskapstjenesten.   

Beredskapsplan for kirken i Askøy.Administrasjon

Kirkeverge

Lisbeth Sture Knudsen

56157120

90071997

Send e-post

Kirkeverge, assisterende

Håkon Andersen

56157131

91759628

Send e-post

Konsulent

Anne Borghild Strand Andersen

56157100

48150028

Send e-post


Prester

Prest

Jon Abelsæth

Send e-post

Prost

Jan Tommy Fosse

56157100

92463278

Send e-post

Sokneprest i Strusshamn

David Skutlaberg

41410790

Send e-post

Sokneprest i Tveit

Jørgen Skogestad Kleiven

93490680

Send e-post

Ungdomsprest (permisjon)

Ingrid Myrtveit Petersen

97589552

Send e-post

Vikar ungdomsprest

Erlend Fauskanger

90830093

Send e-post


Organister

Kantor

Endre Dåvøy

91388159

Send e-post

Kantor

Hermund Rebnord

56157129

92848322

Send e-post

Organist

Jolanta Ravnanger

45426144

Send e-post


Kirketjenere

Kirketjener

Cathrine Andersen

91241990

Send e-post

Kirketjener

Andrea Michelsen Bendiksen

46777006

Send e-post

Kirketjener

Eline Deinboll

95201134

Send e-post

Kirketjener

Erita Gangdal

41662239

Send e-post

Kirketjener

Kjersti Godø Johannessen

98054815

Send e-post

Kirketjener

Ørjan Knutsen

40089727

Send e-post

Kirketjener

Ine Solbakk

45861033

Send e-post

Klokker

Rune Øystese

55 54 07 54

92684972

Send e-post


Trosopplæring

Trosopplæringsleder

Linda Aslaug Guttormsen

47411007

Send e-post

Menighetspedagog

Pia Merete Melby

56157126

92684272

Send e-post

Kateket

Anita Skjæveland

56157133

41648973

Send e-post

Menighetspedagog

Sigrun Landro Thomassen

56157121

97150088

Send e-post


Diakoner

Kantor

Endre Dåvøy

91388159

Send e-post

Avd leder / Diakon

Trude Munkvold

56157130

97 62 79 59

Send e-post

Diakonimedarbeider

Hildegunn Norbakken

56157134

98426344

Send e-post


Ungdomsarbeidere

Ungdomsarbeider

Henny Martine Genius

92895115

Send e-post

Ungdomsarbeider

Lene Skjerve

97763379

Send e-post


Gravplass

Gartner

Erlend Bakke

56146750

41628714

Send e-post

Kirkegårdsbetjent

Tone Blytt

56 15 71 14

99563009

Send e-post

Gravplassarbeider

Turid Haugland

93202228

Send e-post

Driftsleder

Geir Kjerpeseth

90173435

Send e-post

Askøy kirkelige fellesråd

Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven og  Gravferdsloven. Fellesrådets hovedoppgave er å tilrettelegge gode rammebetingelser for det menighetsbyggende arbeidet i de 5 soknene, både for kirkelige tilsatte, menighetsrådene og det frivillige arbeidet i kirken. Oppgavene ligger bl.a. i administrasjon og personalforvaltning, ansvar for budsjett og regnskap, utbygging og vedlikehold av kirker og kirkegårder. Kirkekontoret har egne lokaler, bygget i 2009, i tilknytning til Strusshamn kirke  i Lyngneset 26, 5302 Strusshamn.

Ved kirkevalget den 9.9.2019 ble det valgt nye medlemmer til de 5 menighetsrådene. Menighetsrådene velger en fast representant og en vararepresentant til fellesrådet. Askøy kommunestyre og Biskopen velger også en fast og en vararepresentant. 

Fra 1.12.2023 er Askøy kirkelige fellesråd sammensatt slik:


Ivar Eidsaa, leder
Valgt av Herdla sokneråd

Aslaug K. Forland
Valgt av Erdal menighetsråd

Reidun Walderhaug, medlem. 
Valgt av Strusshamn menighetsråd

Synnøve Kolstad, medlem
Valgt av Ask menighetsråd

Roald Steinseide, nestleder
Valgt av  Tveit menighetsråd


Jan Tommy Fosse, medlem, prost i Vesthordland
 

Dessuten møter fast  uten stemmerett:
Håkon Andersen, assisterende kirkeverge.
 

Les protokoller og årsrapporter HER