Gudstjenester 2019

 Trenger du skyss til kirken?

Her er telefonnummer for kirkeskyss:

Ask: 976 67 383
Erdal: 93 255 254

Herdla:  951 31 584
Tveit: 975 26 232

Strusshamn:
915 86 967 (områdene Kleppestø, Kleppe, Juvik)
56 14 85 56 / 958 69 604 (Strusshamn, Follese og Hetlevik)

Ring innen lørdag kl. 13:00

GUDSTJENESTELISTE

16.06.2019        Treenighetssøndag

Tveit kl. 11:00 Dåp og nattverd. Prostiprest M. Møgster. Offer: Nedbetaling Tveit kirke         

Mizpa kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest G. Haugland. Offer: Mizpa            

Ask kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Menighetens eget arbeid                              

23.06.2019        2. søndag i treenighetstiden    

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest G. Haugland. Offer: Menighetens eget arbeid

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Misjonsprosjekt brannskadde i Etiopia

30.06.2019        3. søndag i treenighetstiden   

Herdla kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest G. Haugland. Offer: Sjømannskirken/Den norske kirke i utlandet

Ask kl. 19:00 Nattverd. Sokneprest G. Haugland.            Offer: KRIK

07.07.2019        4. søndag i treenighetstiden    

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Menighetens eget arbeid          

Tveit kl. 19:00 Nattverd. Sokneprest H. Forland.

14.07.2019        5. søndag i treenighetstiden                   

Erdal kl. 11:00 Nattverd. Vikarprest Kristin Hjertaker. Offer: NLA Høgskolen i Bergen                                                 

21.07.2019        Aposteldagen

Ask kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Menighetens eget arbeid       

Strusshamn kl. 19:00 Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Menighetens eget arbeid          

28.07.2019        7. søndag i treenighetstiden    

Tveit kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Offer: Nedbetaling Tveit kirke

Herdla kl. 19:00 Nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Offer: Menighetens eget arbeid

04.08.2019        8. søndag i treenighetstiden                   

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Vikarprest. Karl Johan Hallaråker. Offer: Menighetens eget arbeid

Erdal kl. 19:00 Nattverd. Vikarprest Karl Johan Hallaråker. Offer: Menighetens eget arbeid

11.08.2019        9. søndag i treenighetstiden                   

Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Offer: Søndagsskolen                        

Tveit kl. 19:00 Nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter.

18.08.2019        10. søndag i treenighetstiden                

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest G. Haugland. Offer: Menighetens eget arbeid

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Prost Erling Kopperud. Offer: Stefanusalliansen                        

Herdla kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: YA Fauskanger/Træet        

25.08.2019        11. søndag i treenighetstiden                

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest G. Haugland og diakon Lena Kristiansen. Innsettelse av diakonmedarbeider Hildegunn Norbakken. Offer: Menighetens eget arbeid

Ask kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Menighetens eget arbeid

Tveit kl. 11:00 «Perlegudstjeneste», konfirmantene deltar. Dåp og nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Offer: Nedbetaling Tveit kirke

Erdal kl. 19:00 G:19 Gudstjeneste for og av ungdom. Nattverd. Ungdomsprest Thor Haavik. Offer: Misjonsprosjekt      

01.09.2019 12. søndag i treenighetstiden              

Erdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste med utdeling av Min kirkebok 6, Dåp. Sokneprest H. Forland. Offer: Menighetens eget arbeid

Herdla kyrkje kl. 11:00  Familiegudsteneste, utdeling av bok til 6-åringar, Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Kyrkjelydens eige arbeid

Strusshamn kirke kl. 11:00 Familiegudstjeneste med utdeling av Min kirkebok 6, Dåp. Prostiprest M. Møgster. Offer: Misjonsprosjekt Strusshamn

07.09.2019 Lørdag etter 12. søndag i treenighetstiden

Strusshamn kirke kl.10:30 Konfirmasjon Sokneprest G. Haugland. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

Ask kirke kl. 11:00 Konfirmasjon Sokneprest A. M. Haugland.                  

Strusshamn kirke kl. 13:00 Konfirmasjon Sokneprest G. Haugland. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

08.09.2019 13. søndag i treenighetstiden

Strusshamn kirke kl. 10:30 Konfirmasjon. Sokneprest G. Haugland. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

Tveit kirke kl. 10:30 Konfirmasjon. Sokneprest M. B. Gammelsæter.                   

Ask kirke kl. 11:00 Konfirmasjon. Sokneprest A. M. Haugland.                

Dronningen, Storåsen kl. 12:00 Friluftsgudstjeneste. Samarbeid med Askøy Y `Men`s Club. Prostiprest M. Møgster.

Tveit kirke kl. 12:30 Konfirmasjon. Sokneprest M. B. Gammelsæter.                   

Strusshamn kirke kl. 13:00 Konfirmasjon. Sokneprest G. Haugland. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

14.09.2019          Lørdag etter 13. søndag i treenighetstiden

Strusshamn kirke kl. 10:30 Konfirmasjon. Sokneprest G. Haugland. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

Tveit kirke kl. 11:00 Konfirmasjon. Sokneprest M. B. Gammelsæter.                   

Erdal kirke kl. 11:00 Konfirmasjon. Sokneprest H. Forland. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

Strusshamn kirke kl.13:00 Konfirmasjon. Sokneprest G. Haugland. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

Erdal kirke kl. 13:00 Konfirmasjon. Sokneprest H. Forland. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

15.09.2019 14. søndag i treenighetstiden

Herdla kyrkje kl. 10:30 Konfirmasjon. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

Strusshamn kirke kl. 10:30 Konfirmasjon. Sokneprest G. Haugland. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

Tveit kirke kl. 11:00 Konfirmasjon. Sokneprest M. B. Gammelsæter.                   

Erdal kirke kl. 11:00 konfirmasjon. Sokneprest H. Forland. Offer: Maisha Mema

Herdla kyrkje kl. 12:30 Konfirmasjon. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

Strusshamn kirke kl. 13:00 Konfirmasjon. Sokneprest G. Haugland. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

22.09.2019 15. søndag i treenighetstiden

Strusshamn kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp, Nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Menighetens eget arbeid

Ask kirke kl. 11:00 Familiegudstjeneste – 5 år – Søndagsskolen min, Dåp. Prostiprest M. Møgster.

Tveit kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp, Nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter.   

Erdal kirke kl. 19:00 G:19 Kveldsgudstjeneste, Nattverd. Ungdomsprest Thor Haavik.

29.09.2019          16. søndag i treenighetstiden

Herdla kyrkje kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Kyrkjelydens eige arbeid

Erdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp, Nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Kalfarhuset oppfølgningssenter Crux

Strusshamn kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp Prostiprest M. Møgster. Offer: Mercy Ships.

06.10.2019 17. søndag i treenighetstiden

Tveit kirke kl. 11:00 Høsttakkefest, Familiegudstjeneste, Dåp. Sokneprest M. B. Gammelsæter

Strusshamn kirke kl. 11:00 Avskjedsgudstjeneste for Erling Kopperud, Dåp, Nattverd. Sokneprest G. Haugland. Offer: Menighetens eget arbeid

Ask kirke kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland           

Erdal kirke II (lite kirkerom) kl. 17:00 Tilrettelagt Gudstjeneste, Nattverd. Offer: Diakoniarbeidet

13.10.2019          18. søndag i treenighetstiden

Strusshamn kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp. Sokneprest G. Haugland. Offer: Haraldsplass samtalesenter

Herdla kyrkje kl. 11:00 Gudstjeneste, Nattverd. Prostiprest M. Møgster. Offer: Kyrkjelydens eige arbeid

Erdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp, Nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: TV-aksjonen Care-Norge      

20.10.2019 19. søndag i treenighetstiden

Tveit kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp, Nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter

Ask kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp. Sokneprest A. M. Haugland                      

Strusshamn kirke kl. 11:00 TV-aksjonen (Care Norge), Gudstjeneste, Dåp, Nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Menighetens eget arbeid

27.10.2019 Bots- og bønnedag

Herdla kyrkje kl. 11:00 50 års konfirmantar. Gudsteneste, Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Kirkens Bymisjon

Erdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp, Nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Offer: Misjonsprosjekt brannskadde i Etiopia

Strusshamn kirke kl. 11:00 Søndagsskolegudstjeneste, Dåp. Sokneprest G. Haugland. Offer: Søndagsskolen i Strusshamn

Erdal kirke kl. 19:00 G:19 Kveldsgudstjeneste, Nattverd. Ungdomsprest Thor Haavik

03.11.2019 Allehelgensdag

Ask kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Nattverd. Diakon L.  Kristiansen, Prostiprest M. Møgster      

Erdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Sokneprest A. M. Haugland                              

Strusshamn kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Nattverd. Sokneprest G. Haugland. Taler fra og offer til Den Norske Israelsmisjon

Herdla kyrkje kl. 18:00 Gudstjeneste, Nattverd. Diakon L.  Kristiansen, Sokneprest A. M. Haugland

Tveit kirke kl. 18:00 Gudstjeneste, Nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter

10.11.2019 22. søndag i treenighetstiden

Tveit kirke kl. 11:00 LysVåken! Gudstjeneste, Dåp, Nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter

Strusshamn kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp. Sokneprest H. Forland. Offer: Menighetens eget arbeid

Ask kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp. Sokneprest A. M. Haugland                      

Strusshamn kirke kl. 13:00 Barnegudstjeneste, utdeling av 4-års bok. Sokneprest H. Forland. Offer: Menighetens eget arbeid

Erdal kirke II (lite kirkerom) kl. 17:00 Tilrettelagt gudstjeneste, Nattverd. Diakon L. Kristiansen, Sokneprest H. Forland. Offer: Diakoniarbeidet

17.11.2019 23. søndag i treenighetstiden

Strusshamn kirke kl. 11:00 Diakoniens dag, Messe for de forfulgte. Gudstjeneste, Nattverd. Sokneprest G. Haugland. Offer: Åpne Dører

Erdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp, Nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Kirkens SOS i Norge

Herdla kyrkje kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp, Nattverd. Offer: Stefanusalliansen

Erdal kirke kl. 19:00 G:19 Kveldsgudstjeneste, Nattverd. Ungdomsprest Thor Haavik  

24.11.2019 Kristi Kongedag

Ask kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland            

Strusshamn kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Menighetens eget arbeid

Tveit kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter

01.12.2019 1. søndag i advent

Strusshamn kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Nattverd. Sokneprest G. Haugland. Offer: Menighetens eget arbeid

Herdla kyrkje kl. 11:00  Lys vaken! familiegudsteneste med utdeling av 4 årsbok og Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Kyrkjelydens eige arbeid

Erdal kirke kl. 11:00 Familiegudstjeneste, Dåp. Sokneprest M. B. Gammelsæter            

08.12.2019 2. søndag i advent

Tveit kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp. Sokneprest M. B. Gammelsæter

Strusshamn kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp, Nattverd. Sokneprest G. Haugland. Offer: Menighetens eget arbeid

Ask kirke kl. 11:00 Familiegudstjeneste, Dåp. Sokneprest H. Forland

15.12.2019 3. søndag i advent

Erdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp, Nattverd. Offer: KFUK KFUM Bjørgvin

Herdla kyrkje kl. 18:00  Lysmesse, Kveldsgudsteneste

Strusshamn kirke kl. 19:00 Julekonsert og Gudstjeneste

22.12.2019 4. søndag i advent

Tveit kirke kl. 11:00 Gudstjeneste                                        

Strusshamn kirke kl. 11:00 Gudstjeneste, Dåp, Nattverd. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

24.12.2019 Julaften

Kleppestø sykehjem kl. 11:00 Familiegudstjeneste. Sokneprest G. Haugland  

Strusshamn kirke kl. 14:00 Familiegudstjeneste. Sokneprest G. Haugland. Offer: Kirkens Nødhjelp og menighetens barne- og ungdomsarbeid

Strusshamn kirke kl. 16:00 Familiegudstjeneste. Godtfred Haugland. Offer: Kirkens Nødhjelp og menighetens barne- og ungdomsarbeid

25.12.2019 Juledag

Strusshamn kirke kl. 12:00 Gudstjeneste, Dåp, Nattverd. Sokneprest G. Haugland. Offer: Det Norske Misjonsselskap