Gudstjenester 2018

 Trenger du skyss til kirken?

Her er telefonnummer for kirkeskyss:

Ask: 976 67 383
Erdal: 93 255 254

Herdla:  951 31 584
Tveit: 975 26 232

Strusshamn:
915 86 967 (områdene Kleppestø, Kleppe, Juvik)
56 14 85 56 / 958 69 604 (Strusshamn, Follese og Hetlevik)

Ring innen lørdag kl. 13:00

GUDSTJENESTELISTEN:

 

04.03.2018          3. søndag i fastetiden

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Teologistudent Hans-Christian Küspert. Offer: Menighetens eget arbeid.

Herdla kl. 11:00 Nattverd. Seniorprest Godtfred Haugland. Offer: Kyrkjelyden sitt arbeid.

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. KN-gudstjeneste. Offer: Kirkens Nødhjelp Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

 

07.03.2018          Onsdag

Tveit kl. 19:00 Fastegudstjeneste. Nattverd Sokneprest P. Johansen. Offer: Kirkeutbygging

 

11.03.2018          4. søndag i fastetiden

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Teologistudent Hans-Christian Küspert og diakon Terje Stig Knudsen. KN-gudstjeneste. Offer: Kirkens Nødhjelp

Tveit kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest P. Johansen.  Tveit barnekor synger. Offer: Misjonsprosjekt Tveit. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A.M. Haugland. Offer: Kirkens Nødhjelp. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Erdal kl. 19:00 G:19 Gudstjeneste for og av unge. Nattverd. Ungdomsprest Ingrid Myrtveit Petersen. Offer: Misjonsprosjekt

 

14.03.2018          Onsdag

Ask kl. 19:00 Fastegudstjeneste. Sokneprest A.M. Haugland.

 

18.03.2018          Maria Budskapsdag      

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Teologistudent Hans-Christian Küspert. Familiegudstjeneste. Koret på Sporet synger. Offer: Menighetens eget arbeid

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Seniorprest Godtfred Haugland. Offer: Kirkens SOS i Norge

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A.M. Haugland. Familiegudsteneste. Tårnagenthelg. Offer: Kyrkjelyden sitt arbeid. Årsmøte etter gudstenesta.

 

25.03.2018          Palmesøndag

Ask kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest A.M. Haugland. Offer: Kirkens SOS i Norge.

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest H. Forland. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid.

Tveit kl. 11:00 Dåp. Sokneprest M. Møgster. Familiegudstjeneste. Offer: Menighetens eget arbeid.

 

29.03.2018          Skjærtorsdag

Helsetunet sykehjem kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest M. Møgster.

Herdla kl. 18:00 Nattverd. Sokneprest A.M. Haugland. Offer: Kirkens Bymisjon.
Kvelds i kyrkjelydshuset etter gudstenesta.

 

30.03.2018          Langfredag        

Strusshamn kl. 11:00 Sokneprest P. Johansen. Offer: Menighetens eget arbeid

Erdal kl. 18:00 Nattverd. Sokneprest P. Johansen.

 

31.03.2018          Påskenatt          

Tveit kl. 23:00 Påskenattsgudstjeneste. Dåp og nattverd. Sokneprest P. Johansen.

 

01.04.2018          Påskedag           

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest M. Møgster. Offer: NLM Askøy

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Brannskadeprosjekt, Etiopia

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A.M. Haugland. Offer: Kyrkjelyden sitt arbeid

Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest P. Johansen. Offer: Menighetens eget arbeid

 

02.04.2018          2. påskedag

Tveit kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Kristen Idrettskontakt – KRIK

 

———————————————————————————————————————————

Foreløpig liste:

08.04.2018         Strusshamn kirke 11:00  Hovedgudsteneste          Dåp        Michal Møgster

08.04.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd, Astrid Marie Haugland

08.04.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Peter Rikard Johansen

 

15.04.2018         Strusshamn kirke, 11:00, Hovedgudsteneste         Nattverd             Peter Rikard Johansen

15.04.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste, Dåp, Nattverd, Godtfred Haugland

15.04.2018         Herdla kyrkje      19:00     Gudsteneste       Dåp, Nattverd    Ingrid Myrtveit Petersen

 

22.04.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Peter Rikard Johansen

22.04.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Harald Forland

22.04.2018         Strusshamn kirke, 11:00, Hovedgudsteneste         Dåp        Michal Møgster

 

29.04.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Astrid Marie Haugland

29.04.2018         Erdal kirke           11:00     Familiegudsteneste -Erdal, Dåp, Harald Forland

29.04.2018         Strusshamn kirke, 11:00, Hovedgudsteneste         Nattverd, Michal Møgster

 

06.05.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste                         Peter Rikard Johansen

06.05.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Michal Møgster

06.05.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Godtfred Haugland

06.05.2018, Erdal kirke II, 17:00, Gudsteneste, Nattverd, Astrid Marie Haugland, Terje  Stig Knudsen

 

10.05.2018         Tveit kirke           11:00     Gudsteneste                      Harald Forland

 

13.05.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Harald Forland

13.05.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Erling Kopperud

13.05.2018         Strusshamn kirke,  11:00, Hovedgudsteneste        Nattverd, Peter Rikard Johansen

 

17.05.2018         Erdal kirke           09:00     Gudsteneste                      Harald Forland

17.05.2018         Ask kirke              10:00     Gudsteneste                      Godtfred Haugland

17.05.2018         Tveit kirke           11:00     Gudsteneste                      Peter Rikard Johansen

17.05.2018         Herdla kyrkje      11:00     Gudsteneste                      Astrid Marie Haugland

17.05.2018         Strusshamn kirke, 11:00 Gudsteneste       Michal Møgster

 

20.05.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Godtfred Haugland

20.05.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste sammen med Erdal      Dåp, H. Forland

20.05.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudstjeneste         Nattverd             Michal Møgster

 

21.05.2018         Strusshamn kirke              19:00     Gudstjeneste      Nattverd             Michal Møgster

 

27.05.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Harald Forland

27.05.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Astrid Marie Haugland

27.05.2018         Strusshamn kirke, 11:00 Hovedgudsteneste          Dåp        Michal Møgster

 

03.06.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste                         Peter Rikard Johansen

03.06.2018         Strusshamn kirke, 11:00 Hovedgudsteneste, Nattverd       Godtfred Haugland

03.06.2018         Ask kirke, 11:00 , Hovedgudsteneste        Nattverd,  Astrid Marie Haugland

03.06.2018         Erdal kirke           19:00     Gudsteneste       Nattverd             Ingrid Myrtveit Petersen

 

10.06.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Peter Rikard Johansen

10.06.2018         Herdla fort          11:00     Gudstjeneste      Nattverd             Astrid Marie Haugland

10.06.2018         Erdal kirke           11:00     Gudsteneste       Dåp, Nattverd    Harald Forland

 

17.06.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Ingrid Myrtveit Petersen

17.06.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste                         Peter Rikard Johansen

17.06.2018         Mizpa    11:00     Hovedgudsteneste                         Harald Forland

 

24.06.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Dåp

24.06.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste

24.06.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudstjeneste         Dåp, Nattverd