Gudstjenester 2017

 Trenger du skyss til kirken?

Her er telefonnummer for kirkeskyss:

Ask: 976 67 383
Erdal: 93 255 254

Herdla:  951 31 584
Tveit: 975 26 232

Strusshamn:
915 86 967 (områdene Kleppestø, Kleppe, Juvik)
56 14 85 56 / 958 69 604 (Strusshamn, Follese og Hetlevik)

Ring innen lørdag kl. 13:00

GUDSTJENESTELISTEN:

03.12.2017  1. søndag i advent 

Erdal kl. 11:00 Dåp. Sokneprest H. Forland. Familiegudstjeneste. Miniglimt synger. Ekstrautdeling av 4- og 6-årsbok. Offer: Norges KFUK-KFUM       

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A.M. Haugland. Familiegudsteneste med LysVaken for 6.-7.kl, 4-årsbok og Herdla barnekor syng. Offer: Kyrkjelydsarbeidet          

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest M. Møgster. Søndagsskole. Offer: Misjonsprosjekt Strusshamn.
Julemiddag etter gudstjenesten.

 

10.12.2017          2. søndag i advent         

Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A.M. Haugland. Offer: Det Norske Misjonsselskap          

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Prost Erling Kopperud. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid

Tveit kl. 11:00 Dåp. Sokneprest P. Johansen. Familiegudstjeneste. Offer: Menighetens eget arbeid    

 

17.12.2017  3. søndag i advent 

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest P. Johansen. Offer: Changemaker                                              

Herdla kl. 18:00 Lysmesse. Sokneprest H. Forland. Konfirmantpresentasjon.  

Erdal kl. 19:00 G:19. Gudstjeneste av og for ungdom. Nattverd. Ungdomsprest Ingrid Myrtveit Petersen.

 

24.12.2017          Julaften

Helsetunet sykehjem kl. 11:00 Sokneprest M. Møgster

Ask omsorgssenter kl. 11:00 Øystein Rønhovde                             

Ravnanger sykehjem kl. 11:30 Sokneprest H. Forland

Ask kl. 14:30 og kl. 16:00 Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Kirkens Nødhjelp

Tveit kl. 14:30 og kl. 16:00 Sokneprest P. Johansen. Offer: Kirkens Nødhjelp

Erdal kl. 14:30 og kl. 16:00 Sokneprest H. Forland. Offer: Kirkens Nødhjelp. Kl. 16:00 sang av «Julaftenenglene».

Strusshamn kl. 14:30 og kl. 16.00 Sokneprest Michal Møgster. Strusshamn Skoles Musikklag (14.30)/Sang ved Rune Johnsen og Ingrid Elise Johnson (16.00). Offer: Kirkens Nødhjelp

Herdla kl. 15:00 Sokneprest Godtfred Haugland. Offer: Kirkens Nødhjelp                                        

 

25.12.2017          Juledag               

Erdal kl. 12:00 Nattverd. Sokneprest H. Forland. Sang av «Juledagskoret». Offer: NMS Muktahan

Herdla kl. 12:00 Nattverd. Sokneprest A.M. Haugland. Offer: Leif Heggernes arbeid i Senegal

Strusshamn kl. 12:00 Nattverd. Sokneprest Michal Møgster. Sang og musikk ved Lisa Andersen og messingblåsere. Offer: Det Norske Misjonsselskap         

Tveit kl. 12:00 Nattverd. Sokneprest P. Johansen. Offer: Kirkens Bymisjon                                      

 

26.12.2017          Stefanusdagen

Ask kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Stefanusalliansen

 

31.12.2017          Nyttårsaften

Tveit kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Kirkeutbygging                               

 

2018:

01.01.2018          Nyttårsdag        

Strusshamn kl. 12:00 Dåp og nattverd. Sokneprest M. Møgster. Offer: KN Syria                             

 

07.01.2018          Kristi Åpenbaringsdag 

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Presentasjon konfirmanter. Offer: Maisha Mema       

Herdla kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest A.M. Haugland. Offer: Det Norske Misjonsselskap

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Familiegudstjeneste. Sokneprest M. Møgster og menighetspedagoger Pia Melby og Bergljot Gjedrem. Lys Våken for 6.klassinger. Offer: Misjonsprosjekt Strusshamn        

 

14.01.2018          2. søndag i åpenbaringstiden   

Ask kl. 11:00      Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Presentasjon konfirmanter. Offer: Ungdomsarbeidet på Askøy        

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Seniorprest Godtfred Haugland. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid          

Tveit kl. 11:00 Dåp. Sokneprest P. Johansen. Presentasjon konfirmanter. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid  

 

21.01.2018          3. søndag i åpenbaringstiden

Erdal kl. 11:00 Dåp. Familiegudstjeneste. Sokneprest H. Forland og menighetspedagoger Pia Melby og Sigrun L. Thomassen. Lys Våken for 6.klassinger. Offer: Menighetens eget arbeid           

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest P. Johansen. Offer: Menighetens eget arbeid            

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest M. Møgster og kateket A. Skjæveland. Presentasjon konfirmanter. Søndagsskole. Offer: KRIK – Kristen Idrettskontakt

Strusshamn kl. 13:00 Dåpsgudstjeneste. Sokneprest M. Møgster.

Erdal kl. 19:00 G:19 Gudstjeneste for og av ungdom. Nattverd. Ungdomsprest Ingrid Myrtveit Petersen. Offer: G:19 Misjonsprosjekt                                            

 

28.01.2018          Såmannssøndag                             

Ask kl. 11:00      Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Bibelselskapet   

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest M. Møgster og kateket A. Skjæveland. Presentasjon konfirmanter. Sjømannskirkegudstjeneste med Alverflaten jazzband og Marianne Juvik Sæbø. Søndagsskole. Offer: Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet

Tveit kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Søndagsskole. Offer: Bibelselskapet   

 

04.02.2018          Kristi Forklarelsesdag  

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Seniorprest Godtfred Haugland. Offer: Bibelselskapet

Herdla kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Bibelselskapet  

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest P. Johansen. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid    

 

11.02.2018          Fastelavenssøndag

Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Familiegudstjeneste – 7-åringer får bok etter skoleklubb, 8-åringer TENN LYS-faste og KN-gudstjeneste. Offer: Kirkens Nødhjelp

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Seniorprest Godtfred Haugland. Søndagsskole. Offer: Bibelselskapet

Tveit kl. 11:00 Dåp. Sokneprest P. Johansen. Familiegudstjeneste. 7-åringer TENN LYS – faste. Offer: Kirkeutbygging  

Erdal kl. 17:00 Nattverd. Sokneprest H. Forland og diakon Terje Stig Knudsen. Start kirkeuke. Offer: Diakoniarbeidet 

 

———————————————————————————————————————————

Foreløpig liste:

14.02.2018         Strusshamn kirke 19:00  Kveldsgudsteneste           Nattverd             Michal Møgster

 

18.02.2018         Strusshamn kirke 11:00  Hovedgudsteneste- Strusshamn  Dåp       Michal Møgster

18.02.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste Dåp, Nattverd             Harald Forland

18.02.2018         Herdla kyrkje      11:00     Familiegudstjeneste Herdla Dåp Peter Rikard Johansen

18.02.2018         Erdal kirke           19:00     Gudsteneste       Nattverd Ingrid Myrtveit Petersen

 

21.02.2018         Herdla kyrkje      19:00     Fastegudsteneste            Astrid Marie Haugland

 

25.02.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd Astrid Marie Haugland

25.02.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Michal Møgster

25.02.2018         Strusshamn kirke 11:00  Hovedgudsteneste          Nattverd             Harald Forland

 

04.03.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudstjeneste         Dåp, Nattverd    Harald Forland

04.03.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Michal Møgster

04.03.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Godtfred Haugland

 

07.03.2018         Tveit kirke           19:00     Fastegudstjeneste                          Peter Rikard Johansen

 

11.03.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Astrid Marie Haugland

11.03.2018 Strusshamn kirke 11:00,Hovedgudsteneste, Nattverd, Michal Møgster, Terje Stig Knudsen

11.03.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Peter Rikard Johansen

11.03.2018         Erdal kirke           19:00     Gudsteneste       Nattverd             Ingrid Myrtveit Petersen

 

14.03.2018         Ask kirke              19:00     Fastegudstjeneste                          Astrid Marie Haugland

 

18.03.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Peter Rikard Johansen

18.03.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Godtfred Haugland

18.03.2018         Herdla kyrkje      11:00     Familiegudsteneste         Dåp        Astrid Marie Haugland

 

25.03.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd Astrid Marie Haugland

25.03.2018         Strusshamn kirke, 11:00, Hovedgudsteneste         Dåp        Harald Forland

25.03.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Michal Møgster

 

29.03.2018         Helsetunet, sykehjem     11:00     Gudsteneste       Nattverd             Michal Møgster

29.03.2018         Herdla kyrkje      18:00     Gudsteneste       Nattverd             Astrid Marie Haugland

 

30.03.2018         Strusshamn kirke              11:00     Gudsteneste                      Peter Rikard Johansen

30.03.2018         Erdal kirke           18:00     Gudsteneste       Nattverd             Peter Rikard Johansen

 

31.03.2018         Tveit kirke           23:00     Kveldsgudsteneste           Dåp, Nattverd    Peter Rikard Johansen

 

01.04.2018         Strusshamn kirke, 11:00, Hovedgudsteneste, Dåp, Nattverd           Michal Møgster

01.04.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Harald Forland

01.04.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Astrid Marie Haugland

01.04.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Peter Rikard Johansen

 

02.04.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Harald Forland

 

08.04.2018         Strusshamn kirke 11:00  Hovedgudsteneste          Dåp        Michal Møgster

08.04.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd, Astrid Marie Haugland

08.04.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Peter Rikard Johansen

 

15.04.2018         Strusshamn kirke, 11:00, Hovedgudsteneste         Nattverd             Peter Rikard Johansen

15.04.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste, Dåp, Nattverd, Godtfred Haugland

15.04.2018         Herdla kyrkje      19:00     Gudsteneste       Dåp, Nattverd    Ingrid Myrtveit Petersen

 

22.04.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Peter Rikard Johansen

22.04.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Harald Forland

22.04.2018         Strusshamn kirke, 11:00, Hovedgudsteneste         Dåp        Michal Møgster

 

29.04.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Astrid Marie Haugland

29.04.2018         Erdal kirke           11:00     Familiegudsteneste -Erdal, Dåp, Harald Forland

29.04.2018         Strusshamn kirke, 11:00, Hovedgudsteneste         Nattverd, Michal Møgster

 

06.05.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste                         Peter Rikard Johansen

06.05.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Michal Møgster

06.05.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Godtfred Haugland

06.05.2018, Erdal kirke II, 17:00, Gudsteneste, Nattverd, Astrid Marie Haugland, Terje  Stig Knudsen

 

10.05.2018         Tveit kirke           11:00     Gudsteneste                      Harald Forland

 

13.05.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Harald Forland

13.05.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Erling Kopperud

13.05.2018         Strusshamn kirke,  11:00, Hovedgudsteneste        Nattverd, Peter Rikard Johansen

 

17.05.2018         Erdal kirke           09:00     Gudsteneste                      Harald Forland

17.05.2018         Ask kirke              10:00     Gudsteneste                      Godtfred Haugland

17.05.2018         Tveit kirke           11:00     Gudsteneste                      Peter Rikard Johansen

17.05.2018         Herdla kyrkje      11:00     Gudsteneste                      Astrid Marie Haugland

17.05.2018         Strusshamn kirke, 11:00 Gudsteneste       Michal Møgster

 

20.05.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Godtfred Haugland

20.05.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste sammen med Erdal      Dåp, H. Forland     

20.05.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudstjeneste         Nattverd             Michal Møgster

 

21.05.2018         Strusshamn kirke              19:00     Gudstjeneste      Nattverd             Michal Møgster

 

27.05.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Harald Forland

27.05.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Astrid Marie Haugland

27.05.2018         Strusshamn kirke, 11:00 Hovedgudsteneste          Dåp        Michal Møgster

 

03.06.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste                         Peter Rikard Johansen

03.06.2018         Strusshamn kirke, 11:00 Hovedgudsteneste, Nattverd       Godtfred Haugland

03.06.2018         Ask kirke, 11:00 , Hovedgudsteneste        Nattverd,  Astrid Marie Haugland

03.06.2018         Erdal kirke           19:00     Gudsteneste       Nattverd             Ingrid Myrtveit Petersen

 

10.06.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Peter Rikard Johansen

10.06.2018         Herdla fort          11:00     Gudstjeneste      Nattverd             Astrid Marie Haugland

10.06.2018         Erdal kirke           11:00     Gudsteneste       Dåp, Nattverd    Harald Forland

 

17.06.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Ingrid Myrtveit Petersen

17.06.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste                         Peter Rikard Johansen

17.06.2018         Mizpa    11:00     Hovedgudsteneste                         Harald Forland

 

24.06.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Dåp       

24.06.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste                        

24.06.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudstjeneste         Dåp, Nattverd