Gudstjenester 2018

 Trenger du skyss til kirken?

Her er telefonnummer for kirkeskyss:

Ask: 976 67 383
Erdal: 93 255 254

Herdla:  951 31 584
Tveit: 975 26 232

Strusshamn:
915 86 967 (områdene Kleppestø, Kleppe, Juvik)
56 14 85 56 / 958 69 604 (Strusshamn, Follese og Hetlevik)

Ring innen lørdag kl. 13:00

GUDSTJENESTELISTEN:

23.09.2018          18. søndag i treenighetstiden

Ask kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Familiegudstjeneste der 5-åringer og alle barn er invitert til søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid

Tveit kl. 11:00 Dåp og nattverd. Prost Erling Kopperud. 5-åringer og alle barn er invitert til søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid

Erdal (lite kirkerom) kl. 17:00 Nattverd. Sokneprest H. Forland og diakon Lena Kristiansen. Tilrettelagt gudstjeneste. Offer: Diakoniarbeidet

 

30.09.2018          19. søndag i treenighetstiden

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Prostiprest M. Møgster. Offer: Kalfarhuset

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A. M. Haugland og kyrkjelydspedagog Bergljot Gjedrem. Familiegudsteneste. «Søndagsskolen min» for 5-åringar, 6-årsbok utdeling. Offer: Norsk Søndagsskoleforbund

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Søndagsskole. Offer: NLA Høgskolen Bergen

Strusshamn kl. 13:00 Barnegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok. Sokneprest H. Forland og menighetspedagog Sigrun L. Thomassen. Superkids synger. Offer: Menighetens eget arbeid

Erdal kl. 19:00 G:19 Gudstjeneste for og av ungdom. Nattverd. Ungdomsprest  Ingrid Myrtveit Petersen. Offer: Mercy ships

 

07.10.2018          20. søndag i treenighetstiden

Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest H. Forland. Offer: Navigatørene

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest G. Haugland. Søndagsskole. Offer: Åpne Dør

Tveit kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest Marianne Bergsjø Gammelsæter. Markering av 50-årskonfirmanter. Søndagsskole. Offer: Søndagsskolen i Tveit

 

14.10.2018          21. søndag i treenighetstiden

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest Marianne Bergsjø Gammelsæter. Offer: Misjonsprosjekt brannskadde i Etiopia

Herdla kl. 11:00 Nattverd. Vikarprest Karl Johan Hallaråker. 50-årskonfirmantar. Offer: Kyrkjelydsarbeidet.
Tilstelning for 50-årskonfirmantane i kyrkjelydshuset etter gudstenesta.

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Prostiprest M. Møgster. Søndagsskole. Offer: Normisjon

 

21.10.2018          22. søndag i treenighetstiden

Ask kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: KFUM/KFUK

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest Godtfred Haugland og kateket Anita Skjæveland. Konfirmantinnskriving (Strusshamn/Hetlevik/Follese). Søndagsskole. Offer: Kirkens Bymisjon

Tveit kl. 11:00 Dåp. Fungerende prost Harald Forland. Innsettelse ny sokneprest i Tveit: Marianne Bergsjø Gammelsæter. Konfirmantinnskriving. Søndagsskole. Offer: Kirkens Bymisjon

 

28.10.2018          Bots- og bønnedag

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest Godtfred Haugland, diakon Terje Stig Knudsen og kateket A. Skjæveland. Konfirmantinnskriving (Kleppestø, Kleppe, Juvik). Informasjon om diakonikonfirmanter. Søndagsskole. Offer: Haraldsplass samtalesenter

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Konfirmantinnskriving. Offer: Kirkens Bymisjon

Erdal kl. 11:00 Dåp. Sokneprest H. Forland. Innskriving Kick-off nye konfirmanter. Offer: Menighetens eget arbeid

 

 

———————————————————————————————————————————

Foreløpig liste:

04.11.2018

Erdal kirke 11:00 Hovedgudstjeneste m/ Harald Forland og Lena Kristiansen. Nattverd.

Strusshamn kirke 11:00 Hovedgudstjeneste m/ Godtfred Haugland og Terje Stig Knudsen. Nattverd. Menighetspedagog Sigrun Thomassen har søndagsskole.

Herdla kyrkje 11:00 Hovedgudsteneste m/ Michal Møgster. Nattverd.

Tveit kirke 18:00 Hovedgudstjeneste m/ Marianne Bergsjø Gammelsæter og Terje Stig Knudsen. Nattverd.

Ask kirke 18:00 Hovedgudstjeneste m/ Harald Forland og Lena Kristiansen. Nattverd.

Erdal kirke 19:00 G:19-Gudstjeneste m/ Ingrid Myrtveit Petersen. Nattverd.

11.11.2018

Ask kirke 11:00 Hovedgudstjeneste m/ Astrid Marie Haugland. Dåp.

Tveit kirke 11:00 Hovedgudstjeneste m/ Marianne Bergsjø Gammelsæter. Dåp.

Strusshamn kirke 11:00 Familiegudstjeneste m/ Godtfred Haugland og Sigrun Landro Thomassen. Dåp.

18.11.2018

Erdal kirke 11:00 Hovedgudstjeneste m/ Michal Møgster. Dåp og nattverd.

Strusshamn kirke 11:00 Hovedgudstjeneste. Dåp og nattverd.

Herdla kyrkje 11:00 Hovedgudsteneste m/ Astrid Marie Haugland. Nattverd.

25.11.2018

Ask kirke 11:00 Familiegudstjeneste m/ Godtfred Haugland. Nattverd.

Tveit kirke 11:00 Hovedgudstjeneste m/ Marianne Bergsjø Gammelsæter. Nattverd.

Erdal kirke II (lite kirkerom) 17:00 Gudstjeneste m/ Harald Forland og Terje Stig Knudsen. Nattverd. Tilrettelagt gudstjeneste.

Strusshamn kirke 19:00 G:19-Gudstjeneste m/ Ingrid Myrtveit Petersen. Nattverd.

02.12.2018

Strusshamn kirke 11:00 Familiegudstjeneste m/ Godtfred Haugland. Dåp og nattverd. Julemiddag.

Erdal kirke 11:00 Familiegudstjeneste m/ Harald Forland. Dåp.

Herdla kyrkje 11:00 Familiegudsteneste m/ Astrid Marie Haugland. Dåp. Lys Vaken 4-årsbok.

09.12.2018

Ask kirke 11:00 Familiegudstjeneste m/ Astrid Marie Haugland. Dåp. Lys Våken.

Tveit kirke 11:00 Hovedgudstjeneste med dåp m/ Marianne Bergsjø Gammelsæter. Dåp.

Strusshamn kirke 11:00 Hovedgudstjeneste m/ Godtfred Haugland. Dåp og nattverd.

16.12.2018

Erdal kirke 11:00 Hovedgudstjeneste m/ Harald Forland. Dåp.

Herdla kyrkje 18:00 Hovedgudsteneste m/ Astrid Marie Haugland. Lysmesse.

Strusshamn kirke 19:00 Julekonsert.

Erdal kirke 19:00 G:19-Gudstjeneste m/ Ingrid Myrtveit Petersen. Nattverd.

24.12.2018

Strusshamn kirke 14:00 Familiegudstjeneste m/ Godtfred Haugland.

Erdal kirke 14:30 Familiegudstjeneste m/ Harald Forland.

Tveit kirke 14:30 Gudstjeneste m/ Marianne Bergsjø Gammelsæter.

Ask kirke 14:30 Gudstjeneste m/ Michal Møgster.

Herdla kyrkje 15:00 Gudsteneste m/ Astrid Marie Haugland.

Tveit kirke 16:00 Gudstjeneste m/ Marianne Bergsjø Gammelsæter.

Ask kirke 16:00 Gudstjeneste m/ Michal Møgster.

Erdal kirke 16:00 Gudstjeneste m/ Harald Forland.

Strusshamn kirke 16:00 Familiegudstjeneste m/ Godtfred Haugland.

25.12.2018

Strusshamn kirke 12:00 Hovedgudstjeneste m/ Godtfred Haugland. Dåp og nattverd.

Erdal kirke 12:00 Høytidsgudstjeneste m/ Harald Forland. Nattverd.

Ask kirke 12:00 Høytidsgudstjeneste m/ Astrid Marie Haugland.

Tveit kirke 12:00 Høytidsgudstjeneste m/ Marianne Bergsjø Gammelsæter.

26.12.2018

Herdla kyrkje 11:00 Høgtidsgudsteneste m/ Michal Møgster. Nattverd.

30.12.2018

Tveit kirke 11:00 Hovedgudstjeneste m/ Harald Forland.