Gudstjenester 2019

 Trenger du skyss til kirken?

Her er telefonnummer for kirkeskyss:

Ask: 976 67 383
Erdal: 93 255 254

Herdla:  951 31 584
Tveit: 975 26 232

Strusshamn:
915 86 967 (områdene Kleppestø, Kleppe, Juvik)
56 14 85 56 / 958 69 604 (Strusshamn, Follese og Hetlevik)

Ring innen lørdag kl. 13:00

GUDSTJENESTELISTEN:

13.01.2019          2. søndag i åpenbaringstiden   

Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A. M. Haugland og diakon L. Kristiansen. Presentasjon av konfirmantene. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest G. Haugland og kateket A. Skjæveland. Presentasjon av konfirmantene. Søndagsskole. Offer: Kristen Idrettskontakt – KRIK

Tveit kl. 11:00 Dåp. Sokneprest M.B. Gammelsæter. Presentasjon av konfirmantene. Asking Tensing synger. Offer: Nedbetaling Tveit kirke

20.01.2019          3. søndag i åpenbaringstiden   

Erdal kl. 11:00 Dåp. Familiegudstjeneste. Sokneprest H. Forland og menighetspedagog Pia Melby. Lys Våken for 6.klassinger. Offer: Misjonsprosjekt brannskadde i Etiopia

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid

Herdla kl. 11:00 Dåp og nattverd. Prostiprest M. Møgster. Offer: Menighetens egetarbeid

Erdal kl. 19:00 G:19 Gudstjeneste for og av ungdom. Ungdomsprest Ingrid Myrtveit Petersen. Offer: MisjonsprosjektMercy ships

27.01.2019          4. søndag i åpenbaringstiden

Tveit kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Barnevakten

Ask kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland og menighetspedagog Pia Melby. Familiegudstjeneste medutdeling av 6-årsbok. Offer:Menighetens eget arbeid

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest G. Haugland og kateket A. Skjæveland. Sjømannskirkegudstjeneste. Marianne Juvik Sæbø synger. Presentasjon av konfirmantene. Søndagsskole. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

Erdal (lite kirkerom) kl. 17:00 Nattverd. Tilrettelagt gudstjeneste. Sokneprest H. Forland og diakon L. Kristiansen. Kveldsmat. Offer: Diakoniarbeidet

03.02.2019          5. søndag i åpenbaringstiden

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Samenes dag, bibeldagen. Offer: Bibelselskapet

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest G. Haugland. Offer: Menighetens eget arbeid

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Prostiprest M. Møgster. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid

10.02.2019          6. søndag i åpenbaringstiden   

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid

Tveit kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Familiegudstjeneste. Offer: Nedbetaling Tveit kirke

Ask kl. 11:00 Dåp. Prostiprest M. Møgster. Offer: Bibelselskapet

17.02.2019          Såmannssøndag             

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Markering av kirkeuken i Erdal. Mannskoret Ljom synger. Offer: Bibelselskapet

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest G. Haugland og Eivind Arnevåg. Familiegudstjeneste. Koret På Sporet synger. Offer: Menighetens eget arbeid

Herdla kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Offer: Menighetens eget arbeid

Tveit kl. 19:00 G:19 sammen med konfirmantene i Tveit. Gudstjeneste for og av ungdom. Nattverd. Ungdomsprest I. M. Petersen. Offer: Misjonsprosjekt Mercy ships

24.02.2019          Kristi forklarelsesdag   

Tveit kl. 11:00 Dåp. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Offer: Nedbetaling gjeld Tveit kirke

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Misjon Uten Grenser

Ask kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Kirkens SOS i Norge

———————————————————————————————————————————

Foreløpig liste:

03.03.2019  
Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Herdla kyrkje     11:00    Familiegudstjeneste      Dåp

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

06.03.2019   
Strusshamn kirke           19:00    Fastegudstjeneste

10.03.2019 
Ask kirke            11:00    Familiegudstjeneste      Dåp

Strusshamn kirke           11:00    Familiegudstjeneste      Dåp

Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste

17.03.2019
Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Erdal kirke         19:00    Gudstjeneste

20.03.2019
Herdla kyrkje     19:00    Kveldsgudsteneste

24.03.2019
Tveit kirke          11:00    Familiegudstjeneste      Dåp

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste

31.03.2019
Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

07.04.2019
Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

10.04.2019 
Ask kirke            19:00    Kveldsgudstjeneste

14.04.2019
Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

18.04.2019
Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste

Kleppestø sykehjem      11:00    Gudstjeneste

Tveit kirke          18:00    Kveldsgudstjeneste

Strusshamn kirke           18:00    Kveldsgudstjeneste

19.04.2019  
Herdla kyrkje     11:00    Gudstjeneste

Erdal kirke         18:00    Pasjonsgudstjeneste

20.04.2019
Ask kirke            23:00    Kveldsgudstjeneste

21.04.2019 
Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste    Dåp,

Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

22.04.2019 
Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

28.04.2019  
Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Erdal kirke         13:00    Barnegudstjeneste

Erdal kirke         19:00    Gudstjeneste

05.05.2019
Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste

Erdal kirke, småkirken   17:00    Gudstjeneste

12.05.2019 
Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Strusshamn kirke           11:00    Familiegudstjeneste

Tveit kirke          17:00    Gudstjeneste

17.05.2019 
Erdal kirke         09:00    Gudstjeneste

Ask kirke            10:00    Gudstjeneste

Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste

Herdla kyrkje     11:00    Gudstjeneste

Strusshamn kirke           11:45    Hovedgudstjeneste

19.05.2019   
Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Tveit kirke          11:00    Hovedgudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

26.05.2019  
Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Herdla kyrkje     11:00    Familiegudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Erdal kirke         19:00    Gudstjeneste

30.05.2019
Tveit kirke          11:00    Hovedgudstjeneste

02.06.2019 
Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Tveit kirke          11:00    Hovedgudstjeneste

Ask kirke            11:00    Familiegudstjeneste

09.06.2019      
Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste

Herdla kyrkje     11:00    Familiegudstjeneste      Dåp

10.06.2019
Tveit kirke          11:00    Hovedgudstjeneste

16.06.2019    
Mizpa   11:00    Hovedgudstjeneste