Gudstjenester 2019

 Trenger du skyss til kirken?

Her er telefonnummer for kirkeskyss:

Ask: 976 67 383
Erdal: 93 255 254

Herdla:  951 31 584
Tveit: 975 26 232

Strusshamn:
915 86 967 (områdene Kleppestø, Kleppe, Juvik)
56 14 85 56 / 958 69 604 (Strusshamn, Follese og Hetlevik)

Ring innen lørdag kl. 13:00

GUDSTJENESTELISTENG

10.04.2019          Onsdag

Ask kl. 19:00 Nattverd. Fastegudstjeneste. Sokneprest A. M. Haugland.               

14.04.2019          Palmesøndag

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Kalfarhuset oppfølgingssenter Crux

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Menighetens eget arbeid

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Prest Kristin Hjertaker. Offer: Menighetens eget arbeid

18.04.2019          Skjærtorsdag

Ask kl. 11:00 Nattverd. Vikarprest Egil Reindal. Offer: Menighetens eget arbeid

Strusshamn kl. 18:00 Nattverd. Vikarprest Egil Reindal. Offer: Menighetens eget arbeid

Tveit kl. 18:00 Kveldsmåltid i kirkekjelleren etterfulgt av Kveldsmesse. Nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Sang Lisa Andersen. Offer: Nedbetaling Tveit kirke

19.04.2019          Langfredag

Erdal kl. 18:00 Pasjonsgudstjeneste. Musikalske innslag. Sokneprest M. B. Gammelsæter.          

Herdla kl. 11:00 Sokneprest A. M. Haugland.                    

20.04.2019          Påskenatt          

Ask kl. 23:00 Nattverd. Påskenattsgudstjeneste. Sokneprest A. M. Haugland.    

21.04.2019          Påskedag Høytidsgudstjenester             

Erdal kl. 11:00 Nattverd. Vikarprest Arvid Fosse. Offer: Misjonsprosjekt brannskadde i Etiopia

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Kirkens SOS i Norge

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest G. Haugland. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid

Tveit kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Sang Ian Bjørsvik + blåser. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

22.04.2019          2. påskedag      

Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest G. Haugland. Offer: IKO

28.04.2019          2. søndag i påsketiden

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Maisha-Mema-gudstjeneste. Besøk av Jonny Mydland. Sokneprest H. Forland. Offer: Maisha Mema

Erdal kl. 13:00 Barnegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok. Sokneprest H. Forland og menighetspedagog Pia Melby. Sang av Miniglimt.                                                         

Erdal kl. 19:00 G:19 Gudstjeneste for og av ungdom. Ungdomsprest Thor Haavik. Dåp og nattverd. Offer: Misjonsprosjekt Mercy Ships    

Herdla kl. 11:00 Nattverd. Prostiprest M. Møgster. Offer: Kirkens Bymisjon

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Familiegudstjeneste med Tårnagenter. Sokneprest G. Haugland og menighetspedagoger B. Gjedrem og S. L. Thomassen. Offer: Menighetens eget arbeid

05.05.2019          3. søndag i påsketiden

Ask kl. 11:00 Nattverd. Familiegudstjeneste med Tårnagenter. Sokneprest A. M. Haugland og menighetspedagog Pia Melby. Offer: Menighetens eget arbeid

Erdal (lite kirkerom) kl. 17:00 Nattverd. Tilrettelagt gudstjeneste. Sokneprest A. M. Haugland og diakon T. S. Knudsen.

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Prostiprest M. Møgster. Søndagsskole. Offer: Kirkens SOS i Norge

Tveit kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Offer: Nedbetaling Tveit kirke

12.05.2019          4. søndag i påsketiden                

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Kyrkjelyden sitt eige arbeid     

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Strusshamn kirke 50 år: Jubileumsgudstjeneste for hele familien. Sokneprest G. Haugland. Superkids og Koret på sporet deltar. Offer: Misjonsprosjekt Strusshamn

17. mai

Ask kl. 10:00 Prostiprest M. Møgster. Offer: Kirkens Nødhjelp

Erdal kl. 09:00 Sokneprest H. Forland. Offer: Amnesty Internasjonal

Herdla kl. 11:00 Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Leif Heggernes arbeid i Senegal

Strusshamn kl. 11:45 Appell ved minnestøtte. Sokneprest G. Haugland.

Tveit kl. 11:00 På kirketrappa. Sokneprest M. B. Gammelsæter.               

19.05.2019          5. søndag i påsketiden

Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest G. Haugland. Offer: Menighetens eget arbeid

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest H. Forland. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid

Tveit kl. 11:00 Dåp. Familiegudstjeneste med utdeling av 6-års bok. Sokneprest M. B. Gammelsæter og menighetspedagog B. Gjedrem. Offer: Bibelselskapet

26.05.2019          6. søndag i påsketiden                

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Offer: Norges KFUK-KFUM

Erdal kl. 19:00 G:19 Gudstjeneste for og av ungdom. Nattverd. Ungdomsprest Thor Haavik. Offer: Misjonsprosjekt Mercy Ships      

Herdla fort kl. 11:00 Nattverd. Skaparverkets dag. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Mercy Ships

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest G. Haugland. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid

30.05.2019          Kristi Himmelfartsdag 

Tveit kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest H. Forland.                              

02.06.2019          Søndag før pinse            

Skotnes leirsted kl. 12:00 Skotnesdagen. Sokneprest H. Forland. Samarbeid med KFUK-KFUM. Offer: Leirstedet Skotnes

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Vikarprest. Søndagsskole. Offer: Leirstedet Skotnes

Tveit kl. 11:00 Dåp og nattverd. Familiegudstjeneste med utdeling av 4-års bok. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Offer: Nedbetaling Tveit kirke. Grilling etter gudstjenesten.

———————————————————————————————————————————

Foreløpig liste:

09.06.2019         

Strusshamn kirke     11.00     Gudstjeneste, Dåp, Nattverd, Godtfred Haugland

Erdal kirke          11.00     Gudstjeneste, Dåp, Nattverd Michal Møgster

Herdla kyrkje     11.00     Gudstjeneste, Dåp Astrid Marie Haugland

10.06.2019         

Tveit kirke           11.00     Gudstjeneste, Nattverd Harald Forland

16.06.2019         

Tveit kirke           11.00     Gudstjeneste, Dåp Michal Møgster

Mizpa    11.00  Gudstjeneste, Nattverd Godtfred Haugland

Ask kirke    11.00     Gudstjeneste, Nattverd Harald Forland

23.06.2019        

Strusshamn kirke    11.00     Gudstjeneste, Dåp, Nattverd Godtfred Haugland

Erdal kirke          11.00     Gudstjeneste, Dåp, Nattverd Harald Forland

30.06.2019         

Herdla kyrkje     11.00     Gudstjeneste, Dåp, Nattverd Godtfred Haugland

Ask kirke        19.00     Gudstjeneste, Nattverd Godtfred Haugland

07.07.2019         

Strusshamn        11.00     Gudstjeneste, Dåp, Nattverd Harald Forland

Tveit kirke           19.00     Gudstjeneste, Nattverd Harald Forland

14.07.2019         

Erdal kirke          11.00     Gudstjeneste, Dåp, Nattverd                    

21.07.2019         

Ask kirke      11.00     Gudstjeneste, Dåp, Nattverd Astrid Marie Haugland

21.07.2019         

Strusshamn        19.00     Gudstjeneste, Dåp, Nattverd Astrid Marie Haugland

28.07.2019         

Tveit kirke           11.00     Gudstjeneste, Dåp Marianne Bergsjø Gammelsæter

28.07.2019         

Herdla kyrkje     19.00     Gudstjeneste, Nattverd Marianne Bergsjø Gammelsæter

04.08.2019         

Strusshamn        11.00     Gudstjeneste, Dåp, Nattverd Astrid Marie Haugland

04.08.2019         

Erdal kirke          19.00     Gudstjeneste, Nattverd Astrid Marie Haugland

11.08.2019         

Ask kirke              11.00     Gudstjeneste, Dåp Marianne Bergsjø Gammelsæter

Tveit kirke           19.00     Gudstjeneste, Dåp Marianne Bergsjø Gammelsæter

18.08.2019         

Strusshamn       11.00     Gudstjeneste, Dåp, Nattverd Godtfred Haugland

Erdal kirke          11.00     Gudstjeneste, Dåp, Nattverd    

Herdla kyrkje  11.00     Gudstjeneste, Dåp, Nattverd, Astrid Marie Haugland

25.08.2019         

Strusshamn ki    11.00     Gudstjeneste, Dåp, Nattverd, Godtfred Haugland

Ask kirke              11.00     Gudstjeneste, Nattverd, Harald Forland

Tveit kirke           11.00     Gudstjeneste, Marianne Bergsjø Gammelsæter

01.09.2019         

Erdal kirke          11.00     Gudstjeneste, Dåp, Nattverd Harald Forland

Herdla kyrkje     11.00     Gudstjeneste, Dåp, Astrid Marie Haugland

Strusshamn kirke     11.00     Gudstjeneste, Dåp     Michal Møgster

07.09.2019         

Strusshamn k     10.30     Gudstjeneste,   Godtfred Haugland

Tveit kirke           11.00     Gudstjeneste Marianne Bergsjø Gammelsæter

Ask kirke              11.00     Gudstjeneste Astrid Marie Haugland

Strusshamn k     13.00     Gudstjeneste, Godtfred Haugland

08.09.2019         

Strusshamn k     10.30     Gudstjeneste Godtfred Haugland

Tveit kirke           11.00     Gudstjeneste Marianne Bergsjø Gammelsæter

Ask kirke              11.00     Gudstjeneste Astrid Marie Haugland

Strusshamn k     13.00     Gudstjeneste, Godtfred Haugland

14.09.2019         

Strusshamn k     10.30     Gudstjeneste, Godtfred Haugland

Tveit kirke           11.00     Gudstjeneste, Marianne Bergsjø Gammelsæter

Erdal kirke          11.00     Gudstjeneste Harald Forland

Strusshamn k     13.00     Gudstjeneste Godtfred Haugland

Erdal kirke          13.00     Gudstjeneste Harald Forland

15.09.2019         

Herdla kyrkje     10.30     Gudstjeneste Astrid Marie Haugland

Strusshamn k     10.30     Gudstjeneste, Godtfred Haugland

Tveit kirke           11.00     Gudstjeneste, Marianne Bergsjø Gammelsæter

Erdal kirke          11.00     Gudstjeneste, Harald Forland

Herdla kyrkje     12.30     Gudstjeneste, Astrid Marie Haugland

Strusshamn k     13.00     Gudstjeneste, Godtfred Haugland

22.09.2019 

Strusshamn k     11.00     Gudstjeneste, Harald Forland

Ask kirke              11.00     Gudstjeneste, Dåp, Michal Møgster

Tveit kirke           11.00     Gudstjeneste, Dåp, Marianne Bergsjø Gammelsæter

29.09.2019         

Herdla kyrkje     11.00     Gudstjeneste, Dåp, Astrid Marie Haugland

Erdal kirke          11.00     Gudstjeneste, Dåp, Nattverd, Harald Forland

Strusshamn ki    11.00     Gudstjeneste, Michal Møgster