Gudstjenester 2018

 Trenger du skyss til kirken?

Her er telefonnummer for kirkeskyss:

Ask: 976 67 383
Erdal: 93 255 254

Herdla:  951 31 584
Tveit: 975 26 232

Strusshamn:
915 86 967 (områdene Kleppestø, Kleppe, Juvik)
56 14 85 56 / 958 69 604 (Strusshamn, Follese og Hetlevik)

Ring innen lørdag kl. 13:00

GUDSTJENESTELISTEN:

10.05.2018          Kristi Himmelfartsdag 

Tveit kl. 11:00 Dåp. Sokneprest H. Forland. Offer: IKO

 

13.05.2018          Søndag før pinse            

Herdla kl. 11:00 Nattverd. Prost Erling Kopperud. Offer: Kirkens SOS i Norge

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Kalfarhuset

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest P. Johansen. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid

 

17.05.2018          17. mai

Erdal kl. 09:00 Harald Forland. Offer: Amnesty Internasjonal. 17. mai-frokost kl. 08:00

Ask kl. 10:00 Prostiprest M. Møgster. Offer: Kirkens Nødhjelp

Herdla kl. 11:00 Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Leif Heggernes arbeid i Senegal

Strusshamn kl. 11:00 Sokneprest Godtfred Haugland. Appell ved minnestøtte.

Tveit kl. 11:00 Gudstjeneste på kirkebakken. Sokneprest P. Johansen. Korpset deltar.

 

20.05.2018          Pinsedag         

Tveit kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest Godtfred Haugland. Offer: Kfuk/Kfum Global

Ask kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Fellesgudstjeneste med Erdal. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

Herdla kl. 11:00 Nattverd. Prostiprest M. Møgster Offer: Kristent Innvandrerarbeid

 

21.05.2018          2. pinsedag       

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Prostiprest M. Møgster. Økumenisk fellesgudsteneste. Offer: Menighetens eget arbeid

 

27.05.2018          Treenighetssøndag       

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Menighetens eget arbeid

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Presentasjon av diakon Lena Kristiansen. Offer: Norges KFUK-KFUM

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest Godtfred Haugland. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid

 

03.06.2018          2. søndag i treenighetstiden    

Ask kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Kristen Idrettskontakt – KRIK

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest Godtfred Haugland. Søndagsskole. Offer: Leirstedet Skotnes

Skotnes leirsted kl. 12:00 Skotnesdagen. Sokneprest P. Johansen. Offer: Skotnes Leirsted

Erdal kl. 19:00 G:19 Gudstjeneste for og av ungdom. Nattverd. Ungdomsprest Ingrid Myrtveit Petersen.

 

10.06.2018          3. søndag i treenighetstiden    

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest P. Johansen. Askøy Gospelkor synger. Søndagsskole. Offer: Misjonsprosjekt Strusshamn. Avskjed for Peter Johansen. Rømmegrøtmiddag etter gudstjenesten.

Herdla fort kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Skaperverkets dag markeres. Offer: Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet

 

17.06.2018          4. søndag i treenighetstiden    

Tveit kl. 11:00 Dåp. Sokneprest P. Johansen og prost Erling Kopperud. Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsboken. Tveit barnekor synger. Avskjed for Peter Johansen.

Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest Godtfred Haugland. Offer: Menighetens eget arbeid

Mizpa kl. 11:00 Friluftsgudstjeneste. Nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Mizpa

 

24.06.2018          St. Hans   

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest P. Johansen. Avskjed for Peter Johansen. Offer: Menighetens eget arbeid

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Menighetens eget arbeid

Erdal kl. 19:00 Nattverd. Sokneprest P. Johansen. Felles avskjed Ask og Erdal for Peter Johansen.

 

01.07.2018          Aposteldagen  

Tveit kl. 11:00 Dåp. Sokneprest H. Forland. Offer: Menighetens eget arbeid

Ask kl. 19:00 Nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: IKO

 

08.07.2018          7. søndag i treenighetstiden    

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Den Norske Israelsmisjon

Herdla kl. 19:00 Nattverd. Sokneprest Godtfred Haugland.

 

15.07.2018          8. søndag i treenighetstiden                    

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: NLA Høgskolen Bergen

Tveit kl. 19:00 Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Inkluder meg

 

22.07.2018          9. søndag i treenighetstiden                    

Ask kl. 11:00 Dåp. Prostiprest M. Møgster. Offer: Menighetens eget arbeid

Strusshamn kl. 19:00 Nattverd. Prostiprest M. Møgster. Offer: Menighetens eget arbeid

 

29.07.2018          Olsok   

Herdla kl. 11:00 Dåp. Prostiprest M. Møgster. Offer: Menighetens eget arbeid

Tveit kl. 19:00 Nattverd. Offer: Kirkeutbygging

 

05.08.2018          11. søndag i treenighetstiden  

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Offer: Bildøy bibelskole

Erdal kl. 19:00 Nattverd. Prostiprest M. Møgster. Offer: Menighetens eget arbeid

 

12.08.2018          12. søndag i treenighetstiden          

Tveit kl. 11:00 Dåp. Offer: Kirkeutbygging

Ask kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: NLA

 

19.08.2018          13. søndag i treenighetstiden       

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Prostiprest M. Møgster. Offer: Menighetens eget arbeid

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Kirkens SOS i Norge

Herdla kl. 11:00 Dåp. Offer: YA Træet

 

26.08.2018          Vingårdssøndag

Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Tro & Medier

Tveit kl. 11:00 Dåp. Søndagsskole. Offer: Misjonsprosjekt Tveit

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest Godtfred Haugland. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid

Erdal kl. 19:00 G:19 Gudstjeneste for og av ungdom. Nattverd. Ungdomsprest Ingrid Myrtveit Petersen.

 

02.09.2018          15. søndag i treenighetstiden  

Herdla kl. 11:00 Nattverd. Prostiprest M. Møgster. Sjøvegs kyrkjereis historisk gudsteneste. Offer: Kyrkjelydsarbeidet

Erdal kl. 11:00 Dåp. H. Forland og menighetspedagog Pia Melby. Familiegudstjeneste med utdeling av 6-årsbok. deltar. Offer: Menighetens eget arbeid

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest G. Haugland og menighetspedagog Bergljot Gjedrem. Familiegudstjeneste med utdeling av 6-årsbok. Offer: Misjonsprosjekt Strusshamn

———————————————————————————————————————————

Foreløpig liste:

02.09.2018   

Herdla kyrkje 11.00 Michal Møgster Sjøvegs kyrkjereis – historisk gudsteneste

Erdal kirke 11.00 Harald Forland Familiegudstjeneste – 1.kl MIN KIRKEBOK 6 Utdeling av 6. årsbok. Menighetspedagog Pia Melby deltar.  Dåp

Strusshamn kirke 11.00 Godtfred Haugland Familiegudstjeneste 6-årsbok, Bergljot Gjedrem Dåp

08.09.2018 

Strusshamn kirke 11.00 Konfirmasjon, Godtfred Haugland, Anita Skjæveland

Ask kirke 11.00  Konfirmasjon, Astrid Marie Haugland

Tveit kirke 11.00 Konfirmasjon, Peter Rikard Johansen

Strusshamn kirke 13.00 Konfirmasjon, Godtfred Haugland, Anita Skjæveland

 

09.09.2018   

Strusshamn kirke 11.00 Konfirmasjon Anita Skjæveland, Ingrid Myrtveit Petersen

Tveit kirke 11.00 Konfirmasjon, Peter Rikard Johansen

Ask kirke 11.00 Konfirmasjon, Astrid Marie Haugland

Dronningen, Storåsen 12.00 Gudstjeneste, Michal Møgster, Samarbeid med Askøy Y `s Men `s Club

Strusshamn kirke 13.00 Konfirmasjon, Anita Skjæveland, Ingrid Myrtveit Petersen

 

15.09.2018     

Erdal kirke 10.30 Konfirmasjon, Harald Forland

Tveit kirke 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Konfirmasjon, Peter Rikard Johansen

Strusshamn kirke 11.00 Konfirmasjon, Godtfred Haugland, Anita Skjæveland

Erdal kirke 12.30 Konfirmasjon. Harald Forland

Strusshamn kirke 13.00 Konfirmasjon, Godtfred Haugland, Anita Skjæveland

 

16.09.2018

Erdal kirke 10.30 Konfirmasjon Harald Forland

Tveit kirke 11.00 Konfirmasjon  Peter Rikard Johansen

Strusshamn kirke 11.00 Konfirmasjon, Godtfred Haugland, Anita Skjæveland

Herdla kyrkje    11.00 Konfirmasjon, Astrid Marie Haugland

Erdal kirke 12.30 Konfirmasjon, Harald Forland

Strusshamn kirke 13.00 Konfirmasjon Godtfred Haugland, Anita Skjæveland

 

23.09.2018   

Ask kirke 11.00 Hovedgudstjeneste – 5 år – SØNDAGSSKOLEN MIN   «TO-tiltak 5 år – SØNDAGSSKOLEN MIN inn i gudstjenesten. Astrid Marie Haugland, Nattverd

Strusshamn kirke 11.00, Hovedgudstjeneste, Harald Forland, Dåp

Tveit kirke 11.00 Hovedgudstjeneste, Dåp, Nattverd

Erdal kirke II (lite kirkerom) 17.00 Tilrettelagt gudstjeneste, Harald Forland, Nattverd

30.09.2018    

Erdal kirke 11.00 Hovedgudstjeneste, Michal Møgster Dåp, Nattverd

Strusshamn kirke 11.00 Hovedgudstjeneste, Harald Forland, Nattverd

Herdla kyrkje 11.00, Familiegudstjeneste, Astrid Marie Haugland Søndagsskolen min, 6-årsbok utdeling. Bergljot Gjedrem. Dåp

Strusshamn kirke 13.00, Familiegudstjeneste, Harald Forland, 4-års bok. Sigrun Thomassen. Superkids synger.

Erdal kirke 19.00 G:19, Ingrid Myrtveit Petersen, Nattverd