Gudstjenester 2019

 Trenger du skyss til kirken?

Her er telefonnummer for kirkeskyss:

Ask: 976 67 383
Erdal: 93 255 254

Herdla:  951 31 584
Tveit: 975 26 232

Strusshamn:
915 86 967 (områdene Kleppestø, Kleppe, Juvik)
56 14 85 56 / 958 69 604 (Strusshamn, Follese og Hetlevik)

Ring innen lørdag kl. 13:00

GUDSTJENESTELISTEN:

17.02.2019          Såmannssøndag             

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Markering av kirkeuken i Erdal. Mannskoret Ljom synger. Offer: Bibelselskapet

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Temagudstjeneste: Frimodig i Kristus. Sokneprest G. Haugland og Daglig leder i Oase Eivind Arnevåg. Offer: Menighetens eget arbeid.

Herdla kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Offer: Bibelselskapet

Tveit kl. 19:00 G:19 sammen med konfirmantene i Tveit. Gudstjeneste for og av ungdom. Nattverd. Ungdomsprest I. M. Petersen. Offer: Misjonsprosjekt Mercy ships

24.02.2019          Kristi forklarelsesdag   

Tveit kl. 11:00 Dåp. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Offer: Nedbetaling gjeld Tveit kirke

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Misjon Uten Grenser

Ask kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Kirkens SOS i Norge

24.02.2019          Kristi forklarelsesdag

Ask kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Kirkens SOS i Norge

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Søndagsskole. Offer: Misjon Uten Grenser

Tveit kl. 11:00 Dåp. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Familiegudstjeneste. Tveit barnekor synger. Offer: Nedbetaling Tveit kirke

03.03.2019          Fastelavnssøndag

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Kirkens SOS i Norge
Menighetsmøte og årsmøte etter gudstjenesten.

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Familiegudsteneste. KN-gudsteneste og Tenn lys faste for 2.klassingar. Herdla barnekor syng. Offer: Kirkens Nødhjelp
Årsmøte etter gudstenesta.

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest G. Haugland. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid

06.03.2019          Askeonsdag

Strusshamn kl. 19:00 Nattverd. Sokneprest G. Haugland, kateket A. Skjæveland. Fastegudstjeneste. Konfirmantene deltar. Offer: Menighetens eget arbeid

10.03.2019          1. søndag i fastetiden  

Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest H. Forland, diakon L. Kristiansen og menighetspedagog P. Melby. Familiegudstjeneste. KN-gudstjeneste og Tenn lys faste for 2.klassinger og 4-årsbok. Stjernegnisten synger. Offer: Kirkens Nødhjelp

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest G. Haugland. Familiegudstjeneste. Superkids synger. Offer: Tro og Medier

Tveit kl. 11:00 Nattverd. KN-gudstjeneste. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Søndagsskole. Offer: Kirkens Nødhjelp

17.03.2019          2. søndag i fastetiden

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Prest Kristin Hjertaker, diakon Lena Kristiansen. KN-gudstjeneste. Offer: Kirkens Nødhjelp

Erdal kl. 19:00 G:19 Gudstjeneste for og av ungdom. Nattverd. Ungdomsprest Thor Haavik. Offer: Misjonsprosjekt Mercy ships      

Herdla kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest M. Møgster og kyrkjelydspedagog B. Gjedrem. Familiegudsteneste. «Heilt førsteklasses» med utdeling av 6-årsbok. Offer: Kyrkjelydsarbeidet

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest G. Haugland og diakon Terje Stig Knudsen. KN-gudstjeneste. Søndagsskole. Offer: KN Fasteaksjonen

20.03.2019          Onsdag

Herdla kl. 19:00 Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Fastegudsteneste.

24.03.2019          Maria budskapsdag       

Ask kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Misjonsprosjekt i Thailand

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Prest Kristin Hjertaker. Sang av «Gubbekoret». Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid
Årsmøte etter gudstjenesten.

Tveit kl. 11:00 Dåp. Sokneprest M. B. Gammelsæter, menighetspedagoger B. Gjedrem og S. L. Thomassen. Familiegudstjeneste med Tårnagenter. Offer: Menighetens eget arbeid
Årsmøte etter gudstjenesten.

31.03.2019          3. søndag i fastetiden

Erdal kl. 11:00 Tårnagentgudstjeneste ved kateket A. Skjæveland og menighetspedagog P. Melby. Offer: Menighetens eget arbeid

Herdla kl. 11:00 Nattverd. Prest Kristin Hjertaker.

07.04.2019          4. søndag i fastetiden  

Ask kl. 11:00 Dåp. Prest Kristin Hjertaker. Offer: Menighetens eget arbeid

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Prostiprest M. Møgster. Søndagsskole. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

Strusshamn kl. 13:00 Barnegudstjeneste med utdeling av 4-års bok. Prostiprest M. Møgster og menighetspedagog S. L. Thomassen. Koret på Sporet synger. Offer: Søndagsskolen Bergen

Tveit kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Søndagsskole. Offer: KFUK-KFUM Bjørgvin

10.04.2019          Onsdag

Ask kl. 19:00 Nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Fastegudstjeneste.

———————————————————————————————————————————

Foreløpig liste:

24.03.2019
Tveit kirke          11:00    Familiegudstjeneste      Dåp

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste

31.03.2019
Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

07.04.2019
Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

10.04.2019 
Ask kirke            19:00    Kveldsgudstjeneste

14.04.2019
Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

18.04.2019
Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste

Kleppestø sykehjem      11:00    Gudstjeneste

Tveit kirke          18:00    Kveldsgudstjeneste

Strusshamn kirke           18:00    Kveldsgudstjeneste

19.04.2019  
Herdla kyrkje     11:00    Gudstjeneste

Erdal kirke         18:00    Pasjonsgudstjeneste

20.04.2019
Ask kirke            23:00    Kveldsgudstjeneste

21.04.2019 
Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste    Dåp,

Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

22.04.2019 
Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

28.04.2019  
Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Erdal kirke         13:00    Barnegudstjeneste

Erdal kirke         19:00    Gudstjeneste

05.05.2019
Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste

Erdal kirke, småkirken   17:00    Gudstjeneste

12.05.2019 
Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Strusshamn kirke           11:00    Familiegudstjeneste

Tveit kirke          17:00    Gudstjeneste

17.05.2019 
Erdal kirke         09:00    Gudstjeneste

Ask kirke            10:00    Gudstjeneste

Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste

Herdla kyrkje     11:00    Gudstjeneste

Strusshamn kirke           11:45    Hovedgudstjeneste

19.05.2019   
Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Tveit kirke          11:00    Hovedgudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

26.05.2019  
Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Herdla kyrkje     11:00    Familiegudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Erdal kirke         19:00    Gudstjeneste

30.05.2019
Tveit kirke          11:00    Hovedgudstjeneste

02.06.2019 
Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Tveit kirke          11:00    Hovedgudstjeneste

Ask kirke            11:00    Familiegudstjeneste

09.06.2019      
Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste

Herdla kyrkje     11:00    Familiegudstjeneste      Dåp

10.06.2019
Tveit kirke          11:00    Hovedgudstjeneste

16.06.2019    
Mizpa   11:00    Hovedgudstjeneste