Gudstjenester 2017

 Trenger du skyss til kirken?

Her er telefonnummer for kirkeskyss:

Ask: 976 67 383
Erdal: 93 255 254

Herdla:  951 31 584
Tveit: 975 26 232

Strusshamn:
915 86 967 (områdene Kleppestø, Kleppe, Juvik)
56 14 85 56 / 958 69 604 (Strusshamn, Follese og Hetlevik)

Ring innen lørdag kl. 13:00

GUDSTJENESTELISTEN:

 

 

 

 

 

15.10.2017          19. søndag i treenighetstiden/Luthertema

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest M. Møgster. Søndagsskole. Offer: Menighetsarbeidet

Tveit kl. 11:00 Dåp. Sokneprest H. Forland. Familiegudstjeneste. Høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok. Offer: Menighetsarbeidet

Ask kl. 11:00 Nattverd. Seniorprest Godtfred Haugland. Offer: Menighetsarbeidet

Erdal kl. 17:00 (lite kirkerom) Nattverd. Sokneprest H. Forland og diakon Terje Stig Knudsen. Offer: Diakoniarbeidet

 

22.10.2017          20. søndag i treenighetstiden

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest P. Johansen og diakon Terje Stig Knudsen. Familiegudstjeneste. Diakoniens dag. Koret på Sporet synger. Offer: Åpne Dører

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A.M. Haugland. Innskriving av konfirmanter. Offer: UNICEF, TV-aksjonen

Erdal kl. 11:00 Dåp. Sokneprest H. Forland. Høsttakkefest. Innskriving av konfirmanter. Speiderne og «Etterskoletid» deltar. Sang av Asking. Offer: UNICEF, TV-aksjonen.

 

 

 

———————————————————————————————————————————

 

Foreløpig liste:

 

29.10.2017         Tveit kirke kl.11.00 Gudstjeneste               Peter Rikard Johansen    Dåp

29.10.2017         Ask kirke kl.11.00 Gudstjeneste   Astrid Marie Haugland    Dåp

29.10.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Godtfred Haugland          Dåp

05.11.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Michal Møgster Nattverd

05.11.2017         Herdla kyrkje kl.18.00     Gudsteneste       Peter Rikard Johansen    Nattverd, Egil Hovlands «Alle helgensmesse».

05.11.2017         Erdal kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Harald Forland   Nattverd
05.11.2017         Erdal kirke kl.19.00          G:19      Ingrid Myrtveit Petersen   Nattverd
05.11.2017         Tveit kirke kl.18:00          Gudstjeneste      Michal Møgster    Nattverd

05.11.2017         Ask kirke kl.18:00             Gudsteneste       Harald Forland   Nattverd

12.11.2017         Tveit kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Peter Rikard Johansen    Dåp

12.11.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Michal Møgster Dåp

12.11.2017         Ask kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Astrid Marie Haugland    Dåp

19.11.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Michal Møgster Dåp

19.11.2017         Erdal kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Godtfred Haugland    Dåp, Nattverd

19.11.2017         Herdla kyrkje kl.11.00     Gudstjeneste.  Astrid Marie Haugland    Nattverd

26.11.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Harald Forland   Nattverd

26.11.2017         Tveit kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Peter Rikard Johansen    Nattverd

26.11.2017         Ask kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Astrid Marie Haugland    Nattverd

26.11.2017         Erdal kirke. kl. 19.00  G:19 Ingrid Myrtveit Petersen. Nattverd

03.12.2017         Herdla kyrkje kl.11.00     Gudstjeneste      Astrid Marie Haugland    Dåp

03.12.2017         Erdal kirke kl.11.00          Familiegudstjeneste        Harald Forland   Dåp

03.12.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Michal Møgster Dåp

10.12.2017         Ask kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Astrid Marie Haugland    Dåp

10.12.2017         Tveit kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Peter Rikard Johansen    Dåp

10.12.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste                     Nattverd

17.12.2017         Erdal kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Peter Rikard Johansen, dåp og nattverd

17.12.2017         Herdla kyrkje kl.18:00     Lysmesse            Harald Forland

17.12.2017         Erdal kirke kl.19.00          G19                      Nattverd

24.12.2017         Ask bo og omssorgssenter kl.11.00. Gudstjeneste      Astrid Marie Haugland

24.12.2017         Strusshamn kirke kl.14:00             Gudstjeneste      Michal Møgster

24.12.2017         Ask kirke kl.14:30             Familiegudstjeneste        Astrid Marie Haugland

24.12.2017         Erdal kirke kl.14:30          Gudstjeneste      Harald Forland

24.12.2017         Tveit kirke kl.14:30          Gudstjeneste      Peter Rikard Johansen

24.12.2017         Herdla kyrkje kl.15:00     Gudsteneste       Godtfred Haugland

24.12.2017         Strusshamn kirke kl.16:00             Gudstjeneste      Michal Møgster

24.12.2017         Erdal kirke kl.16:00          Gudstjeneste      Harald Forland

24.12.2017         Ask kirke kl.16:00             Gudstjeneste      Astrid Marie Haugland

24.12.2017         Tveit kirke kl.16:00          Gudstjeneste      Peter Rikard Johansen

25.12.2017         Strusshamn kirke kl.12:00. Høytidsgudstjeneste. Michal Møgster. Dåp, Nattverd

25.12.2017         Tveit kirke kl.12:00          Høytidsgudstjeneste       Peter Rikard Johansen

25.12.2017         Erdal kirke kl.12:00          Høytidsgudstjeneste       Harald Forland   Nattverd

31.12.2017         Tveit kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Harald Forland

31.12.2017         Ask kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Harald Forland


2018:   STED                TID          KIRKELIG HANDLING           PREST

01.01.2018         Strusshamn kirke              12:00     Hovedgudstjeneste         Dåp, Nattverd    Michal Møgster

 

07.01.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Harald Forland

07.01.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Michal Møgster

07.01.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Astrid Marie Haugland

 

14.01.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd               Godtfred Haugland

14.01.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Astrid Marie Haugland

14.01.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Peter Rikard Johansen

 

21.01.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Michal Møgster

21.01.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Peter Rikard Johansen

21.01.2018         Erdal kirke           11:00     Familiegudsteneste         Dåp        Harald Forland

21.01.2018         Erdal kirke           19:00     Gudsteneste       Nattverd             Ingrid Myrtveit Petersen

 

28.01.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Astrid Marie Haugland

28.01.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Harald Forland

28.01.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Michal Møgster

 

04.02.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Astrid Marie Haugland

04.02.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Godtfred Haugland

04.02.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Peter Rikard Johansen

 

11.02.2018         Ask kirke              11:00     Familiegudsteneste         Dåp        Astrid Marie Haugland

11.02.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Harald Forland

11.02.2018         Tveit kirke           11:00     Familiegudsteneste         Dåp        Peter Rikard Johansen

11.02.2018         Erdal kirke           17:00     Gudsteneste       Nattverd             Harald Forland, Terje  Stig Knudsen

 

14.02.2018         Strusshamn kirke              19:00     Kveldsgudsteneste           Nattverd             Michal Møgster

 

18.02.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Michal Møgster

18.02.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Harald Forland

18.02.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Peter Rikard Johansen

18.02.2018         Erdal kirke           19:00     Gudsteneste       Nattverd             Ingrid Myrtveit Petersen

 

25.02.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Astrid Marie Haugland

25.02.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Michal Møgster

25.02.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Harald Forland

 

04.03.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudstjeneste         Dåp, Nattverd    Harald Forland

04.03.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Michal Møgster, Godtfred Haugland

04.03.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Godtfred Haugland

 

11.03.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Michal Møgster, Terje  Stig Knudsen

11.03.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Peter Rikard Johansen

11.03.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Astrid Marie Haugland

11.03.2018         Erdal kirke           19:00     Gudsteneste       Nattverd             Ingrid Myrtveit Petersen

 

18.03.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Peter Rikard Johansen

18.03.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Godtfred Haugland

18.03.2018         Herdla kyrkje      11:00     Familiegudsteneste         Dåp        Astrid Marie Haugland

 

25.03.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Astrid Marie Haugland

25.03.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Harald Forland

25.03.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Michal Møgster

 

29.03.2018         Helsetunet, sykehjem     11:00     Gudsteneste       Nattverd             Michal Møgster

29.03.2018         Herdla kyrkje      18:00     Gudsteneste       Nattverd             Astrid Marie Haugland

 

30.03.2018         Strusshamn kirke              11:00     Gudsteneste                      Peter Rikard Johansen

30.03.2018         Erdal kirke           18:00     Gudsteneste       Nattverd             Peter Rikard Johansen

 

31.03.2018         Tveit kirke           23:00     Kveldsgudsteneste           Dåp, Nattverd    Peter Rikard Johansen

 

01.04.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Michal Møgster

01.04.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Harald Forland

01.04.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Astrid Marie Haugland

01.04.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Peter Rikard Johansen

 

02.04.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd    Harald Forland

 

08.04.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Michal Møgster

08.04.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Astrid Marie Haugland

08.04.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Peter Rikard Johansen

 

15.04.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Peter Rikard Johansen

15.04.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Godtfred Haugland

15.04.2018         Herdla kyrkje      19:00     Gudsteneste       Nattverd             Ingrid Myrtveit Petersen

 

22.04.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Peter Rikard Johansen

22.04.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Harald Forland

22.04.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Michal Møgster

 

29.04.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Astrid Marie Haugland

29.04.2018         Erdal kirke           11:00     Familiegudsteneste         Dåp        Harald Forland

29.04.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Michal Møgster

 

06.05.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste                         Peter Rikard Johansen

06.05.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Michal Møgster

06.05.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd             Godtfred Haugland

06.05.2018         Erdal kirke II (lite kirkerom)          17:00     Gudsteneste       Nattverd             Astrid Marie Haugland, Terje  Stig Knudsen

 

10.05.2018         Tveit kirke           11:00     Gudsteneste                      Harald Forland

 

13.05.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd            

13.05.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp        Harald Forland

13.05.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd            

 

20.05.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd   

20.05.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp, Nattverd   

20.05.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste                        

20.05.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp       

 

21.05.2018         Herdla kyrkje      11:00     Gudsteneste       Nattverd            

 

27.05.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp       

27.05.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp       

27.05.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Dåp       

 

03.06.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd            

03.06.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste                        

03.06.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd            

03.06.2018         Erdal kirke           19:00     Gudsteneste       Nattverd             Ingrid Myrtveit Petersen

 

10.06.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp       

10.06.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp       

10.06.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Nattverd            

 

17.06.2018         Tveit kirke           11:00     Hovedgudsteneste                        

17.06.2018         Ask kirke              11:00     Hovedgudsteneste          Dåp       

17.06.2018         Mizpa    11:00     Hovedgudsteneste                        

 

24.06.2018         Herdla kyrkje      11:00     Hovedgudsteneste          Dåp       

24.06.2018         Strusshamn kirke              11:00     Hovedgudsteneste                        

24.06.2018         Erdal kirke           11:00     Hovedgudsteneste          Dåp