Gudstjenester 2018

 Trenger du skyss til kirken?

Her er telefonnummer for kirkeskyss:

Ask: 976 67 383
Erdal: 93 255 254

Herdla:  951 31 584
Tveit: 975 26 232

Strusshamn:
915 86 967 (områdene Kleppestø, Kleppe, Juvik)
56 14 85 56 / 958 69 604 (Strusshamn, Follese og Hetlevik)

Ring innen lørdag kl. 13:00

GUDSTJENESTELISTEN:

11.11.2018          25. søndag i treenighetstiden  

Ask kl. 11:00 Dåp. Vikarprest Karl Johan Hallaråker. Konfirmantinnskriving. Offer: Menighetens eget arbeid

Tveit kl. 11:00 Dåp. Sokneprest Marianne Bergsjø Gammelsæter, menighetspedagoger Bergljot Gjedrem og Pia Melby. Familiegudstjeneste, Lys Våken for 6.-klassinger. Offer: Menighetens eget arbeid.

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest G. Haugland og menighetspedagog Sigrun Landro Thomassen. Familiegudstjeneste, Søndagsskolegudstjeneste der 5-åringer inviteres spesielt. Koret på Sporet synger. Offer: Søndagsskolen i Strusshamn.

 

18.11.2018          26. søndag i treenighetstiden

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Vikarprest Morten Lystrup. Offer: Stefanusalliansen.

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Vikarprest Karl Johan Hallaråker. Sang ved Askøy Gospelkor. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid.

Herdla kl. 11:00 Messefall (avlyst)

 

25.11.2018          Kristi Kongedag        

Ask kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest H. Forland. Familiegudstjeneste. Offer: Stefanusalliansen

Strusshamn kl. 11:00 G:19 Gudstjeneste for og av ungdom. Nattverd. Ungdomsprest Ingrid Myrtveit Petersen. Offer: Ungdomsarbeidets misjonsprosjekt Mercy ships

Tveit kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest Marianne Bergsjø Gammelsæter.

Erdal (lite kirkerom) kl. 17:00 Nattverd. Sokneprest H. Forland, diakon Terje Stig Knudsen. Tilrettelagt gudstjeneste. Offer: Diakoniarbeidet

 

02.12.2018          1. søndag i advent         

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest G. Haugland. Familiegudstjeneste. Offer: Menighetens eget arbeid. Julemiddag etter gudstjenesten.

Erdal kl. 11:00 Dåp. Sokneprest H. Forland. Familiegudstjeneste med ekstrautdeling av 4- og 6-års bok. Miniglimt synger. Offer: Menighetens eget arbeid

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A. Marie Haugland. Familiegudsteneste med Lys Vaken for 6.klassingar og 4-årsbok. Offer: Kyrkjelydsarbeidet

 

09.12.2018          2. søndag i advent

Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A. M. Haugland og menighetspedagog Pia Melby. Familiegudstjeneste med Lys Våken for 6.-7.-klassinger. Offer: Nådehjemmet

Tveit kl. 11:00 Dåp. Sokneprest Marianne Bergsjø Gammelsæter. Familiegudstjeneste. Offer: Menighetens eget arbeid

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest G. Haugland. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid

 

16.12.2018          3. søndag i advent

Erdal kl. 11:00 Dåp. Sokneprest H. Forland. Offer: Norges KFUK-KFUM

Herdla kl. 18:00 Sokneprest A. M. Haugland. Lysmesse. Offer: Diakonalt arbeid på Askøy

Erdal kl. 19:00 G:19 Gudstjeneste for og av ungdom. Nattverd. Ungdomsprest Ingrid Myrtveit Petersen. Offer: Mercy Ships

 

———————————————————————————————————————————

Foreløpig liste:

 

24.12.2018

Strusshamn kirke 14:00 Familiegudstjeneste m/ Godtfred Haugland.

Strusshamn kirke 16:00 Familiegudstjeneste m/ Godtfred Haugland.

Erdal kirke 14:30 Familiegudstjeneste m/ Harald Forland.

Erdal kirke 16:00 Gudstjeneste m/ Harald Forland.

Tveit kirke 14:30 Gudstjeneste m/ Marianne Bergsjø Gammelsæter.

Tveit kirke 16:00 Gudstjeneste m/ Marianne Bergsjø Gammelsæter.

Ask kirke 14:30 Gudstjeneste m/ Michal Møgster.

Ask kirke 16:00 Gudstjeneste m/ Michal Møgster.

Herdla kyrkje 15:00 Gudsteneste m/ Astrid Marie Haugland.

 

25.12.2018

Strusshamn kirke 12:00 Hovedgudstjeneste m/ Godtfred Haugland. Dåp og nattverd.

Erdal kirke 12:00 Høytidsgudstjeneste m/ Harald Forland. Nattverd.

Ask kirke 12:00 Høytidsgudstjeneste m/ Astrid Marie Haugland.

Tveit kirke 12:00 Høytidsgudstjeneste m/ Marianne Bergsjø Gammelsæter.

26.12.2018

Herdla kyrkje 11:00 Høgtidsgudsteneste m/ Michal Møgster. Nattverd.

30.12.2018

Tveit kirke 11:00 Hovedgudstjeneste m/ Harald Forland.

Foreløpig liste 2019

01.1.2019 
Strusshamn kirke           12:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

06.01.2019
Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Strusshamn kirke           11:00    Familiegudstjeneste      Dåp

13.01.2019
Ask kirke            11:00    Gudstjeneste med dåp  Dåp

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste

Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste    Dåp

20.01.2019 
Erdal kirke         11:00    Familiegudstjeneste      Dåp

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste

Erdal kirke         19:00    Gudstjeneste

27.01.2019
Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste    Dåp

Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste

Erdal kirke, småkirken   17:00    Gudstjeneste

03.02.2019
Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

10.02.2019
Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Tveit kirke          11:00    Familiegudstjeneste

Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

17.02.2019
Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Strusshamn kirke           11:00    Familiegudstjeneste      Dåp

Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste

Tveit kirke          19:00    Gudstjeneste

24.02.2019  
Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste    Dåp

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste

03.03.2019  
Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Herdla kyrkje     11:00    Familiegudstjeneste      Dåp

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

06.03.2019   
Strusshamn kirke           19:00    Fastegudstjeneste

10.03.2019 
Ask kirke            11:00    Familiegudstjeneste      Dåp

Strusshamn kirke           11:00    Familiegudstjeneste      Dåp

Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste

17.03.2019
Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Erdal kirke         19:00    Gudstjeneste

20.03.2019
Herdla kyrkje     19:00    Kveldsgudsteneste

24.03.2019
Tveit kirke          11:00    Familiegudstjeneste      Dåp

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste

31.03.2019
Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

07.04.2019
Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

10.04.2019 
Ask kirke            19:00    Kveldsgudstjeneste

14.04.2019
Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

18.04.2019
Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste

Kleppestø sykehjem      11:00    Gudstjeneste

Tveit kirke          18:00    Kveldsgudstjeneste

Strusshamn kirke           18:00    Kveldsgudstjeneste

19.04.2019  
Herdla kyrkje     11:00    Gudstjeneste

Erdal kirke         18:00    Pasjonsgudstjeneste

20.04.2019
Ask kirke            23:00    Kveldsgudstjeneste

21.04.2019 
Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste    Dåp,

Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

22.04.2019 
Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

28.04.2019  
Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Erdal kirke         13:00    Barnegudstjeneste

Erdal kirke         19:00    Gudstjeneste

05.05.2019
Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste

Erdal kirke, småkirken   17:00    Gudstjeneste

12.05.2019 
Herdla kyrkje     11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Strusshamn kirke           11:00    Familiegudstjeneste

Tveit kirke          17:00    Gudstjeneste

17.05.2019 
Erdal kirke         09:00    Gudstjeneste

Ask kirke            10:00    Gudstjeneste

Tveit kirke          11:00    Gudstjeneste

Herdla kyrkje     11:00    Gudstjeneste

Strusshamn kirke           11:45    Hovedgudstjeneste

19.05.2019   
Ask kirke            11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Tveit kirke          11:00    Hovedgudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

26.05.2019  
Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Herdla kyrkje     11:00    Familiegudstjeneste

Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp,

Erdal kirke         19:00    Gudstjeneste

30.05.2019
Tveit kirke          11:00    Hovedgudstjeneste

02.06.2019 
Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Tveit kirke          11:00    Hovedgudstjeneste

Ask kirke            11:00    Familiegudstjeneste

09.06.2019      
Strusshamn kirke           11:00    Hovedgudstjeneste        Dåp

Erdal kirke         11:00    Hovedgudstjeneste

Herdla kyrkje     11:00    Familiegudstjeneste      Dåp

10.06.2019
Tveit kirke          11:00    Hovedgudstjeneste

16.06.2019    
Mizpa   11:00    Hovedgudstjeneste