Gudstjenester 2017

 Trenger du skyss til kirken?

Her er telefonnummer for kirkeskyss:

Ask: 976 67 383
Erdal: 93 255 254

Herdla:  951 31 584
Tveit: 975 26 232

Strusshamn:
915 86 967 (områdene Kleppestø, Kleppe, Juvik)
56 14 85 56 / 958 69 604 (Strusshamn, Follese og Hetlevik)

Ring innen lørdag kl. 13:00

GUDSTJENESTELISTEN:

 

06.08.2017          9. søndag i treenighetstiden    

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: NLA Norsk lærerakademi

Strusshamn kl. 19:00 Nattverd. Sokneprest P. Johansen. Offer: Bibelskolen Bildøy

 

13.08.2017          10. søndag i treenighetstiden      

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest M. Møgster. Offer: Menighetens eget arbeid

Ask kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest A. M. Haugland.

Haugland bedehus kl. 11:00 Dåp. Sokneprest P. Johansen. Offer: Kirkeutbygging

 

20.08.2017          11. søndag i treenighetstiden      

Tveit kl. 11:00 Vigsling av den nye kirken. Biskop Halvor Nordhaug, prost Erling Kopperud og Sokneprest Peter Johansen.
Askøy gospelkor og Tveit barnekor deltar. Kirkekaffe.

 

27.08.2017          12. søndag i treenighetstiden – Tema 1: Nåden alene – i Luther-året

Herdla kl. 11:00 Dåp. Seniorprest Godtfred Haugland.

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Menighetens eget arbeid

Strusshamn kl. 11:00 Dåp. Sokneprest M. Møgster. Offer: Misjonsprosjektet

Tveit kl. 19:00 G:19. Ungdomsprest Ingrid Myrtveit Petersen. Gudstjeneste av og for ungdom. Nattverd.

 

———————————————————————————————————————————

 

Foreløpig liste:

02.09.2017         Strusshamn kirke kl.11.00. Konfirmasjon     Michal Møgster, Anita Skjæveland

02.09.2017         Ask kirke kl.11.00             Konfirmasjon     Astrid Marie Haugland

02.09.2017         Tveit kirke kl.12.30          Konfirmasjon     Peter Rikard Johansen

02.09.2017         Strusshamn kirke kl.13.00  Konfirmasjon     Michal Møgster, Anita Skjæveland

03.09.2017         Tveit kirke kl.10.30          Konfirmasjon     Peter Rikard Johansen

03.09.2017         Ask kirke kl.11.00             Konfirmasjon     Astrid Marie Haugland

03.09.2017         Strusshamn kirke kl.11.00   Konfirmasjon     Michal Møgster, Anita Skjæveland

03.09.2017         Tveit kirke kl.12.30          Dåpsgudstjeneste            Godtfred Haugland          Dåp

03.09.2017         Strusshamn kirke kl.13.00             Konfirmasjon     Anita Skjæveland, Michal Møgster

03.09.2017         Erdal kirke II (lite kirkerom) kl.17.00 Gudstjeneste Jannicke Monstad Hana, Godtfred Haugland Nattverd

09.09.2017         Erdal kirke kl.10.30 Konfirmasjon              Harald Forland

09.09.2017         Strusshamn kirke kl.11.00 Konfirmasjon     Michal Møgster, Anita Skjæveland

09.09.2017         Erdal kirke kl.12.30 Konfirmasjon              Harald Forland

09.09.2017         Tveit kirke kl.12.30          Konfirmasjon     Peter Rikard Johansen

09.09.2017         Strusshamn kirke kl.13.00. Konfirmasjon     Anita Skjæveland, Michal Møgster

10.09.2017         Tveit kirke kl.10.30          Konfirmasjon     Peter Rikard Johansen

10.09.2017         Erdal kirke kl.10.30          Konfirmasjon     Harald Forland

10.09.2017         Strusshamn kirke kl.11.00    Konfirmasjon     Anita Skjæveland, Michal Møgster

10.09.2017         Herdla kyrkje kl.11.00     Konfirmasjon     Astrid Marie Haugland

10.09.2017         Strusshamn kirke kl.13.00             Konfirmasjon     Michal Møgster, Anita Skjæveland

17.09.2017         Strusshamn kirke kl.19.00      Gudstjeneste      Peter Rikard Johansen    Dåp, Nattverd

24.09.2017         Erdal kirke kl.11.00          Familiegudstjeneste        Harald Forland   Dåp

24.09.2017         Herdla kyrkje kl.11.00     Gudstjeneste      Astrid Marie Haugland    Dåp, Nattverd

24.09.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Michal Møgster Dåp

01.10.2017         Tveit kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Peter Rikard Johansen    Dåp

01.10.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Harald Forland   Nattverd

01.10.2017         Ask kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Michal Møgster Dåp

01.10.2017         Erdal kirke kl.19.00          G:19     Ingrid Myrtveit Petersen,   Nattverd

08.10.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Michal Møgster Dåp

08.10.2017         Herdla kyrkje kl.11.00     Gudstjeneste      Astrid Marie Haugland    Nattverd

08.10.2017         Erdal kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Peter Rikard Johansen    Dåp, Nattverd

15.10.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Michal Møgster Nattverd

15.10.2017         Tveit kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Harald Forland   Dåp, Nattverd

15.10.2017         Ask kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Godtfred Haugland          Nattverd

15.10.2017         Erdal kirke II (lite kirkerom) kl.17.00. Gudstjeneste. Harald Forland, Terje Stig Knudsen. Nattverd

22.10.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Peter Rikard Johansen. Nattverd

22.10.2017         Herdla kyrkje kl.11.00     Gudstjeneste      Astrid Marie Haugland    Dåp

22.10.2017         Erdal kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste  Harald Forland   Dåp

29.10.2017         Tveit kirke kl.11.00 Gudstjeneste               Peter Rikard Johansen    Dåp

29.10.2017         Ask kirke kl.11.00 Gudstjeneste   Astrid Marie Haugland    Dåp

29.10.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Godtfred Haugland          Dåp

05.11.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Michal Møgster Nattverd

05.11.2017         Herdla kyrkje kl.18.00     Gudsteneste       Peter Rikard Johansen    Nattverd, Egil Hovlands «Alle helgensmesse».

05.11.2017         Erdal kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Harald Forland   Nattverd
05.11.2017         Erdal kirke kl.19.00          G:19      Ingrid Myrtveit Petersen   Nattverd
05.11.2017         Tveit kirke kl.18:00          Gudstjeneste      Michal Møgster    Nattverd

05.11.2017         Ask kirke kl.18:00             Gudsteneste       Harald Forland   Nattverd

12.11.2017         Tveit kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Peter Rikard Johansen    Dåp

12.11.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Michal Møgster Dåp

12.11.2017         Ask kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Astrid Marie Haugland    Dåp

19.11.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Michal Møgster Dåp

19.11.2017         Erdal kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Godtfred Haugland    Dåp, Nattverd

19.11.2017         Herdla kyrkje kl.11.00     Gudstjeneste.  Astrid Marie Haugland    Nattverd

26.11.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Harald Forland   Nattverd

26.11.2017         Tveit kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Peter Rikard Johansen    Nattverd

26.11.2017         Ask kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Astrid Marie Haugland    Nattverd

26.11.2017         Erdal kirke. kl. 19.00  G:19 Ingrid Myrtveit Petersen. Nattverd

03.12.2017         Herdla kyrkje kl.11.00     Gudstjeneste      Astrid Marie Haugland    Dåp

03.12.2017         Erdal kirke kl.11.00          Familiegudstjeneste        Harald Forland   Dåp

03.12.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Michal Møgster Dåp

10.12.2017         Ask kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Astrid Marie Haugland    Dåp

10.12.2017         Tveit kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Peter Rikard Johansen    Dåp

10.12.2017         Strusshamn kirke kl.11.00             Gudstjeneste                     Nattverd

17.12.2017         Erdal kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Peter Rikard Johansen

17.12.2017         Herdla kyrkje kl.18:00     Lysmesse            Harald Forland

17.12.2017         Erdal kirke kl.19.00          G19                      Nattverd

24.12.2017         Ask bo og omssorgssenter kl.11.00. Gudstjeneste      Astrid Marie Haugland

24.12.2017         Strusshamn kirke kl.14:00             Gudstjeneste      Michal Møgster

24.12.2017         Ask kirke kl.14:30             Familiegudstjeneste        Astrid Marie Haugland

24.12.2017         Erdal kirke kl.14:30          Gudstjeneste      Harald Forland

24.12.2017         Tveit kirke kl.14:30          Gudstjeneste      Peter Rikard Johansen

24.12.2017         Herdla kyrkje kl.15:00     Gudsteneste       Godtfred Haugland

24.12.2017         Strusshamn kirke kl.16:00             Gudstjeneste      Michal Møgster

24.12.2017         Erdal kirke kl.16:00          Gudstjeneste      Harald Forland

24.12.2017         Ask kirke kl.16:00             Gudstjeneste      Astrid Marie Haugland

24.12.2017         Tveit kirke kl.16:00          Gudstjeneste      Peter Rikard Johansen

25.12.2017         Strusshamn kirke kl.12:00. Høytidsgudstjeneste. Michal Møgster. Dåp, Nattverd

25.12.2017         Tveit kirke kl.12:00          Høytidsgudstjeneste       Peter Rikard Johansen

25.12.2017         Erdal kirke kl.12:00          Høytidsgudstjeneste       Harald Forland   Nattverd

31.12.2017         Tveit kirke kl.11.00          Gudstjeneste      Harald Forland

31.12.2017         Ask kirke kl.11.00             Gudstjeneste      Harald Forland