Gravplassene på Askøy

Her finner du en brosjyre om gravplassene på Askøy. Dette er en orientering som beskriver noen av reglene som gjelder på Askøy. Disse er i tråd med lover og forskrifter. Brosjyren er godkjent av kirkegårdskonsulenten, FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET og Askøy kirkelige fellesråd.

Til deg som skal sørge for gravferden.

Klikk her for å finne flere opplysninger om priser, lover, forskrifter og vedtekter.

Klikk her for å finne kart med benevnelser på alle gravplassene på Askøy.