Nytt menighetsråd i Tveit menighet fra 1. november 2011

Fra v. fungerende sokneprest Hanne Zimmermann, Erita Gangdal, Bjørg-Helga Iversen, Karen Margrethe Hugaas Myrdal, (Jolanta Ravnanger er organist og ikke medlem av menighetsrådet) Thor Arne Borlaug og Doris Stikholmen. Frode Hanuren var ikke tilstede da bilde ble tatt.

Tveit:

Medlemmer:

ERITA GANGDAL, nestleder

THOR ARNE BORLAUG, leder

BJØRG HELGA IVERSEN, Vararepresentant i fellesrådet

DORIS KARIN STIKHOLMEN,

FRODE HANUREN, Medlem i fellesrådet

KAREN MARGRETE HUGAAS MYRDAL,

Soknepresten er fast medlem:  Peter Johansen er sokneprest og Hanne Zimmermann Ølberg ungdomsprest. Fra 1. sept 2012 deler de hhv sokneprest- og ungdomspreststillingen slik at de arbeider 50% i hver av stillingene.  

Varamedlemmer:

RANDI TORGERSEN, sekretær

VIBECHE SKOTNES,

BERIT HILDE BRUNCHORST GARMANN,

ANNE KARIN GULLBRÅ HILLEREN,

ANN-KRISTIN ELDEVIK NYHAMMER,