Nytt menighetsråd i Strusshamn menighet fra 1. november 2011

Fra v. Irene Kjeilen, Frode Eriksen (leder) Nina Follesøy, Nils Arne Sæbø, Lene Dåvøy, Trond Thorsen, Serine Ødegjord og sokneprest Michal Møgster

Strusshamn:

NINA FOLLESØY, Nestleder

FRODE ERIKSEN, Leder

LENE DÅVØY,

SERINE ØDEJORD, sekretær

NILS ARNE SÆBØ, kasserer

TROND THORSEN, medlem i fellesrådet

Varamedlemmer:

IRENE KJEILEN,

REIDAR FJELLHAUG,

LINDA ASLAUG GUTTORMSEN,

SISSEL HALSNE JUVIK,

HERBORG ANNA SYGNABERE,