Ny vei og parkeringsplass til Herdla kyrkje.

Den 6. desember 2011 ble ny vei og ny parkeringsplass til Herdla kyrkje offisielt og høytidelig åpnet av ordfører Siv Høgtun.

Det er blitt et meget pent og tjenlig anlegg som innebærer at det nå er 75 parkeringsplasser utenfor kirken. I tillegg er veien lagt om slik at den er mindre bratt og lettere tilgjengelig, spesielt for større kjøretøy som busser.

Ordføreren viste til at det er kommunens egne ansatte som har stått for prosjektering, byggeledelse og vært utførende entrepenør. Dette har de gjort på en utmerket måte og Herdla kyrkje har fått en sårt etterlengtet parkeringsplass.

Kirken, ved leder i Herdla sokneråd Karen Skråmestø, takket for anlegget som har vært på ønskelisten i mange, mange år. – Vi er utrolig glade for dette anlegget og i en bygd der omtrent alle må bruke bil for å komme seg til kirke enten det er søndager eller andre dager, så er dette et stort fremskritt og vi skal bruke den mye –  fortalte hun.

På vegne av Askøy kirkelige fellesråd takket kirkeverge Geir Viksund for det flotte anlegget og ga uttrykk for takknemlighet for veien og parkeringsplassene. Han delte ut blomsterhilsen til kommunes politikere ved ordfører. Det samme gjorde han til kommunens administrasjon ved fagsjef for kommunalteknisk avdeling Ivar Ådlandsvik. – Kommunens folk har vært kreative og dyktige og gjort byggeprosjektet mulig på kort tid.  Anlegget passer utmerket inn i terrenget og det er flott at  Herdlastein er brukt i skråningene. Dermed står anlegget godt til miljøet på Herdla, sa Viksund

Sokneprest i Herdla sokn Astrid Marie Haugland takket også kommunen og arbeiderne som har stått på  for å få anlegget  ferdig. Hun var svært takknemlig og glad for det gode samarbeidet kirken har med kommunen.

Ivar Ådlandsvik takket sine kollegaer og delte ut blomster til både ordfører, kirken ved kirkeverge og ansatte i avdelingen for godt arbeid. Han takket også grunneier Morten Bjørnestad for godt samarbeid og at de var villig å gi grunn til anlegget.

Etter åpningen og avduking ved veien foregikk resten av markeringen i Herdlavågen Gjestehus.  Træet skulemusikkorps deltok og gjorde markeringen til en fin og høytidelig opplevelse.