Menighetsrådet på Ask

Ask-men
Fra venstre: Øystein Robbestad, Otto Arne Utkilen, Reidun Fagerdal, Gunvor Sagstad, Jorunn Nina Lokøy, Marie Erstad, Astrid Marie Haugland

På møtet i 19. oktober konstituerte det nye menighetsrådet som med Jorunn Nina Lokøy som leder og Otto Arne Utkilen som nestleder. Reidun Fagerdal ble valgt til sekretær og Gunvor Sagstad gjenvalgt til å være kasserer. Sokneprest Astrid Marie Haugland er fast geistlig medlem av menighetsrådet.
Varamedlemmer er Halvor Hansen, Rannveig Kjosavik, Gunnhild Torgrimsen, Anne Kjersti Nødtvedt og Sølvi Olavsen.
Øystein Robbestad ble valgt til fast medlem i Askøy kirkelige fellesråd og Otto Arne Utkilen til varamedlem.
På møtet 4. desember var det avtroppede menighetsrådet invitert. Øyvind Fluge, Connie Haugland, Grete Berglund og Marianne Steen fikk gave for sin innsats i fire-årsperioden.
Under gudstjenesten i Ask kirke 6. desember ble det nye menighetsrådet presentert.

Tor Dag Kjosavik