Kirkebygget

Ask kirke ble vigslet 8. oktober 1908. Kirken er tegnet av arkitekt H. S. Eckhoff og er bygget i tre. Kirken har et areal på ca. 300m2 og 275 sitteplasser. Orgelet er mekanisk fra ca. 1900, Olsen& Cappelen, 15 stemmer. Restaurert i 2007. 

Besøksadressen: Askvegen 382, 5307 Ask. Postadr. Lyngneset 26, 5302 Strusshamn.  Kirketjener: Ine Solbakk. Telefon kirkekontoret: 56 15 71 00