Ungdomsaktivitet

ungandre

Givertjenesten

√ Strategiplan for ungdomsarbeidet

Brosjyre for ungdomsarbeid på Askøy

√ G:19 – Dato for ungdomsgudstjenestene

MILK og LED, lederkurs på Askøy

ASK:
KRIK Ask og Erdal

For tiden ingen aktivitet. Vi trenger ledere, ta kontakt med Lene Sivertsen Skjerve 97763379

ERDAL:
KFUK/KFUM-speiderne på Askøy Erdal kirkeunderetasjen Torsdag 18.30-20.00 Kari Flåten Langhelle 97706746 Fra 4. klasse
-Hele Askøy
 Tensing Menighetssalen Onsdag
19.00-21.00
Lene Sivertsen Skjerve  97763379  Fra 8. klasse tom vgs
HERDLA:
For tiden ingen aktivitet. For spørsmål, ta kontakt med    Lene Sivertsen Skjerve 97763379
STRUSSHAMN:
Ten-kafe Kleppe bedehus Annenhver fredag 20.00 – 23.30 Marit Belt 97615607 Fra 8. klasse
KRIK Kleppestø Kleppestø barneskole Fredager fra 18.00–19.30 Marte Kyte 90954538 8. klasse tom vg
KRIK Follese + ungd.kafe/åpent bedehus fra kl. 21. Follese skole/bedehus 2. hver fredag 19.00-20.30 Sander Tangset 91113159 8. klasse tom vg
Askøy Gospelkor Strusshamn kirke (menighetsstuen) Onsdager i partallsuker 19.00-21.00  Iren H. Vinnem  40858672 For alle på Askøy som er 18 +.
TVEIT:
Alfa ungdomsklubb Haugland bedehus 2.hver
fredag 19.00-21.30
Steven Rob 95008351 Fra 6. klasse
Smågrupper – Ta kontakt med ungdomsarbeider Liv Hanne Almasou