Kirkebygget

Erdal kirke, besøksadresse: Florvågvegen 340, 5306 Erdal
erdal_extErdal kirke ble vigslet den 3. september 2006 av Ole D.Hagesæther.

Kirken er bygget i tre og betong/tegl. Kirken har et areal på ca 1200 m2 og 460 sitteplasser. I tillegg til kirkerommet inneholder kirken menighetssaler og kjøkken, garderober, sakristi.

Første byggetrinn (Gamlekirken) ble først vigslet i 1995 av biskop Ole D. Hagesæther. Den ble tatt i bruk i 1995 og kirken ble regnet som en interimkirke. Den hadde da 160 sitteplasser.
I 2003 ble planene for byggetrinn 2 lagt fram. Erdal kirke er tegnet av arkitekt Jostein Tveit.

Ring kirkekontoret på telefon 56 15 71 00.

frabak13geir
sommeren 2013
kirken sett fra alteret
kirken sett fra alteret
front13geir
sommer 2013.
kirkenfra gravplassen
2011. Kirken sett fra gravplassen
fraveien13geir
Erdal kirke 2013. Sett fra hovedveien mot Ask
Den store menighetssalen
Den store menighetssalen
kriekoggravpl
Kirken og gravplassen. Fra 2011