Furuly kapell er avvigslet

Furuly kapell er avvigslet

For 44 år siden, den 15. mai 1966, ble Furuly kapell innviet til bruk for beboerne ved det som den gangen var en stor institusjon for psykisk utviklingshemmede. Kapellet ligger i kjelleretasjen i et av de store husene på Furluly. I mange år var rommet flittig brukt til gudstjenester, søndagsskole og andre samlinger. I døpefonten er navnene til over 60 barn som alle er døpt i kapellet risset inn.
Nå skal ikke kapellet brukes mer. Kommunen har bedt om å få huset tilbake. Det kan være aktuelt å rive det.
Derfor ble kapellet avvigslet ved en høytidelig gudstjeneste på kveldstid tirsdag 27.april 2010. Gudstjenesten ble holdt av sokneprest i Erdal, Vidar Haldorsen. Det ble lest fra Bibelen, det ble holdt preken for siste gang, og i forbønnen ble det takket for alt kapellet har betydd gjennom alle disse årene.
Tidligere bestyrer ved Furuly, Oddmund Sagstad, ga en orientering om kapellets historie.
Til stede ved gudstjenesten var bl.a. Gerd Brekke som i mange år var en av dem som i stor grad brukte kapellet i sin tjeneste for beboerne. Hun var husmor ved Furuly og gift med bestyreren, nå avdøde Gunnar Brekke. Ekteparet var ivrige pådrivere for dette kapellet. Flere andre med tilknytting til Furuly var tilstede sammen med varaordfører Siv Høgtun fra Askøy kommune og rådmann Odd Magne Utkilen. Medlemmer av Erdal menighetsråd bar til slutt ut deler av det liturgiske utstyret i en prosesjon. Alt utstyr og inventar blir nå overtatt av Erdal menighet. Menighetsrådet skal bestemme hvordan det i framtiden skal brukes på beste måte i menightene på Askøy.

Furuly kapell ligger i kjelleren i dette gamle huset

Tidligere bestyrer ved Furuly, Oddmund Sagstad, ringte inn til gudstjeneste i kapellet for siste gang.

Sokneprest i Erdal, Vidar Haldorsen (t.h.) ledet avvigslingsgudstjenesten. Oddmund Sagstad orienterte om kapellets historie.
Tidligere husmor ved Furuly, Gerd Brekke, tok et vemodig farvel med kapellet.

Det liturgiske utstyret ble båret ut i prosesjon av medlemmer av Erdal menighetsråd, representanter fra Askøy kommune og tidligere brukere av kapellet.