Kyrkjebygget

Slik ser kyrkja ut i dag
Slik møter vi Herdla kyrkje når vi kjem køyrande frå sør.
Herdla kyrkje har hatt si noverande form sidan ho vart bygd opp att etter krigen og teken i bruk i 1951. Men det har stått kyrkje på denne tomten sidan 1100-talet. Ved siste oppattbygging var Ole Halvorsen arkitekt. Orgelet er eit elektro-pneumatisk Jørgensen-orgel fra 1972 med 23 stemmar. Nytt kyrkjetårn blei heist på plass i mai 2008.

Det er mykje kyrkjehistorie knytta til Herdla.

I samarbeid med Herdla museum vert det arrangert tur med omvisning til Herdla kyrkje .

Telefon direkte til kyrkja: 56146750
Kyrkjetenar: Erlend Bakke.  Telefon kirkekontoret 56157100


Bilde fra før krigen i 1940. Med tillatelse fra Herdla Museum

Et maleri av Herdla kirke. Med tillatelse fra Herdla Museum