Basar for Strusshamn kirkering

Fredag 16. april avviklet Strusshamn kirkering basar til inntekt for Strusshamn kirke. Kirkeringen består av seks damer (som gjerne vil ha flere med seg) som arbeider for å skaffe midler til forskjellig utstyr i kirken. Bl.a. har de nettopp kjøpt en avansert oppvaskemaskin til kirkestuen i det nye tilbygget til kirken.
På basaren deltok også barnekoret «Strusshamn Superkids» med fin sang. Det ble solgt lodd for i alt kr. 7830,- på de to omgangene med åresalg.

Tordis Engevik ledet basaren
Strusshamn Superkids deltok med sang på basaren
Vinnerlykke?
Mat og basar hører sammen