Pianokonsert i Erdal kirke tirsdag 4. september

Tirsdag 4. september kl. 19.00 blir det pianokonsert i Erdal kirke, fremført av deltagere fra den internasjonale Edvard Grieg pianokonkurranse.

Takka vera god støtte frå Hordaland fylkeskommune kan nokre av dei utøvarane som ikkje kjem til finalen få reise til andre delar av Hordaland, og knyta tettare band til arrangørar i regionen som har gode arenaer for klassisk musikk.

Plakat i pdf.

PRESSEMELDING OM GRIEGKONKURRANSEN OG KONSERTTURNÉ I HORDALAND FYLKE

Den 16. Edvard Grieg Pianokonkurranse 2018
Frå 1. til 9. september 2018 vil 30 særs gode pianistar frå heile verda vera i Bergen for å delta i ”The Edvard Grieg International Piano Competition”.

I 2012 flytta den internasjonale pianokonkurransen ”Concours Grieg” frå Oslo til Bergen, og har sidan vore arrangert der i 2014 og 2016. Til årets konkurranse melde det seg heile 133 søkarar frå 36 land, og av desse er 30 deltakarar frå 18 land inviterte til Bergen for å tevla om førsteprisen på 30.000 euro. Samarbeidspartnarar er mellom anna Bergen Filharmoniske Orkester, Griegakademiet og Troldhaugens Venner.

Regional konsertturné

Arrangementet er i hovudsak knytt til Troldhaugen og Grieghallen, men KODE – Edvard Grieg Museum Troldhaugen ynskjer også å leggja til rette for at konkurransen blir eit regionalt samarbeidsprosjekt.

Tysdag den 4. september kl. 19.00 vert det mogeleg å høyra eit utval av pianistane på konsertar på Kabuso i Øystese, i Erdal kyrkje på Askøy, i Knarvik kyrkje på Knarvik, i Oseana Kunst & Kultursenter i Os og i Valestrand Kulturkyrkje i Sveio. Konkurransen vil slik nå ut til heile regionen, og deltakarane får eit unikt høve til å oppleva eineståande natur og kultur i Bergen og Hordaland, og samstundes ta del i den rike musikkarven i regionen.

Hovudsponsor for konkurransen er Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.