Misjonsprosjektet i Thailand, Mukdahan

 THAILAND

 

Fra kirkesenteret i Mukdahan

På Erdal menighet sitt årsmøte den 8. mars 2015 ble det informert om siste nytt fra kirkesenteret i Mukdahan.
Her kan du lese informasjonen:

Det er kirkesenteret i Mukdahan Erdal menighet støtter og har som misjonsprosjekt. Her kan du lese mer om dette prosjektet.

På denne siden vil du finne oppdatert informasjon om arbeidet i dette området nordøst i Thailand og på grensen til Laos. Vi anbefaler at du ser på filmen som ligger på denne siden.

 

 

Via denne linken kan du bli oppdatert på hva NMS gjør i Thailand.

Thailand_Mukdahan
Mukdahan ligger ved Mekongelven som også er grensen til Laos.

Her kan du gi penger til prosjektet eller du kan gi til Erdal menighet på bankgironr.: ­3624.66.23893 og merke det Thailand, Mukdahan.