Bok: Ask kirke 100 år. 1908-2008 av Tor Dag Kjosavik

 

Askboken

Boken kan kjøpes for kr. 100,- på kirkekontoret.
«Det var enkeltpersoner på østsiden av Askøy som begynte arbeidet med å få bygget en kirke på Ask. Det var både langt og kronglete å reise til Strusshamn…

Merk: Etter at boken var gått i trykken, ble det oppdaget noen feil og unøyaktigheter. Her er en liste over feilene slik at alle som har kjøpt boken kan rette dem:

Side 20, 4. linje: 1966 skal være 1866.
Side 41, 1 linje: Ingvild Andreassen skal være Ingrid Andreassen.
Side 51, 4. linje nedenfra: 1994 skal være 1984.
Side 76, 5. linje nedenfra: På et menighetsmøte ble det valgt en komité som skulle arbeide med saken.
Side 85: Håkon Oltedal, 1969-1981 mangler under sokneprester.
Side 85: Knut Fredrik Sørheim, 1979-1983 mangler under kapellaner.
Side 86: Joar Flatmo skal være Joar Flatland (kateket)
Side 86: Gerd Inger Yddal Eide skal være Gerd Inger Eide Yddal (organist)
Side 86: Anne Gurine Folgerø Gjøsæter, 2003– mangler under organister.