Bok: Tveit kirke 50 år 1957-2007 av Anders Bjarne Fossen

 

TveitBokL

Boken kan kjøpes for kr. 100,- på kirkekontoret.
«Det var med stor tro og sterke forventninger at framstående enkeltpersoner og etterhvert bygdefolket i vestre del av av Askøy tidlig på 1900-tallet begynte å arbeide med tanken om en kirke i Haugland/Tveit-området.»