Utleie av kirken og menighetssalene

Nye Menighetssalweb

Her finner du opplysninger om utleie av kirkene generelt. Klikk her:

Erdal kirke:

Satser: Leiesatser pr. gang/dag:
 
 
Stor menighetssal inkl. kjøkken

Liten menighetssal   inkl. kjøkken

Begge menighetssalene inkl. kjøkken

Stor menighetssal uten kjøkken

Liten menighetssal uten kjøkken

Vask av duker

2100,-

1600,-

3200,-

1600,-

1100,-

35,- /stk.

Kjøkkenutstyr, kopper, asjetter, bestikk og kar vaskes. Gulvene og annet renhold gjør kirketjener. Ekstra tid som medgår til rydding og lignende som ikke er tilfredsstillende kan bli fakturert låntaker i ettertid. Bruk av flygel skal avtales spesielt med organist eller leder.

Kirken ordner med renhold av dukene. Dukene brettes etter bruk og legges på kjøkkenet.

Leiesum innbetales til bankgironr.: ­3624.66.23893, senest 30 dager etter utleiedato, til Erdal Menighetsråd v/kasserer Jack Birkenes , 5306 Erdal

Forespørsel om utleieforhold kan rettes til: Askøy kirkekontor, telefon 56157100, eller send mail til kirkekontoret(a)kirken-askoy.no
Lokale kontaktpersoner for utleie av menighetssalene og kjøkken er Lokale kontaktpersoner for utleie av menighetssalene utenom kontortiden er:
– Inger Hjortland tlf: 92469290
– Bodil Birkenes tlf: 40470352

Her kan du laste ned en utleiebrosjyre:

Besøksadresse til kirken er: Florvågvegen 340, 5306 Erdal
Postadresse er: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn. – post(a)kirken-askoy.no tlf. 56157100