Utleie av kirkene

bilde-strh-krkr

BESTEMMELSER FOR LEIE AV KIRKEROMMET – KIRKENE I ASKØY.
Gjeldende fra 01.10.2018

 

Dette reglementet gjelder kun utleie av kirkerommet i de enkelte kirkene.

Satser for leie av menighetssaler og kjøkken mv. bestemmes av menighetsrådene og satsene finner du på hjemmesiden www.kirken-askoy.no , under den enkelte menighet.

 

 • Betalingssatser.Ved kollekt eller offer 10 % av beløpet. Minimum kr. 1000,-.Ved konserter arrangert av artistbyråer betales følgende: Basisleie kr. 1000,-

 

 1. I tillegg betales 15 % av billettinntektene.
 2. Ved billettsalg 10 % av beløpet. Minimum kr. 1000,-.
 3. Ved konserter mv. arrangert av kor, korps og ensembler betales følgende:

 

 • Ved utlån til andre trossamfunn: Dersom leietaker ønsker organist fra kirken kommer kr. 1500,- i tillegg.

 

  1. For kirkelig handling minstebeløp kr. 1500,-.
 • Utlån av kirkene til andre arrangement.Ved billettsalg 10 % av billettinntektene. Minimum kr. 1000,-.

 

 1. Ved kollekt eller offer 10 % av beløpet. Minimum kr. 1000,-.

 

 • Ved utlån til plateopptak:

 

For første dag kr. 1000. For evt. påfølgende dager, kr. 500 pr. dag.

 

 • Innkreving.

 

Betalingen etter reglementets pkt. 2 – 5 kreves inn til kirkelig fellesråd.

Kirketjener er behjelpelig med opptelling og bilagsføring på selve arrangementet.

Beløpet betales til: Askøy kirkelige fellesråd. Kontonr. 6515 06 09970.

Menighetsrådene krever selv inn leie for menighetssal og kjøkken.

 

 • Godkjenning av konsertprogram.

 

Program for konserten skal godkjennes av menighetsrådet i god tid før konserten.
Dette kan sendes til følgende adresse: kirkekontor@kirken-askoy.no

Bruk av orgel/flygel må avtales på forhånd. Ønske om medvirkning fra lokal organist må avtales i god tid.

 

 • Kontakt med kirketjener. 

 

 1. Ta kontakt med lokal kirketjener for å avtale evt. øvingstider og oppmøte før konsert/arrangement. Kirkekontoret tlf. 56157100 kan kontaktes for telefonnummer til den som skal være kirketjener på aktuelt tidspunkt.
 2. Flytting av flygel – restriksjoner.

Eventuell flytting av flygel må avtales på forhånd, og kirketjener må være tilstede

Parkering.
Arrangør er selv ansvarlig for å dirigere trafikk og anvise parkeringsplass. Arrangør må ha godt synlige parkeringsvakter på plass minimum 30 minutter før konsertstart.

OBS! Utrykningskjøretøy skal alltid kunne komme til rundt kirkene.

Erdal kirke:

Det må ikke parkeres på følgende steder:
– I svingen fra FV563 og til kirken.

– Ved Erdal gravplass

– Like innenfor avkjøring fra FV563 – kan hindre utrykningskjøretøy.

De medvirkende ved større konserter bes parkere på Erdal skoles parkeringsplass. Dette for å hindre at kirkens plasser er opptatt før publikum kommer. Bruk av plassen er avtalt med skolens rektor.

 Strusshamn kirke:

Utenom åpningstidene på Strusshamn senter oppfordrer vi til å bruke denne.