Menighetsrådsmøte 9. desember 2009


SAKSUTREDNING
  Møte 09.12. 2009
  Strusshamn menighetsråd   Sak nr 55-61
Saksbehandler:        

 Åpning ved Johannes Kyte, han leste fra Karsten Isachsen. 

Møteprotokoll fra 10. oktober og 11. november 2009 ble godkjent.

 

Sak nr. 56 ble tatt først. 

55/2009           Gudstjenester siden sist / gudstjenester fremover
Gudstjenester siden sist.

15. november: Nattverdsgudstjeneste og konfirmantinnskrivning v/ Peter Johansen og Ståle Olsen. Noen synes denne var litt ustrukturert i forhold til konfirmantene og informasjon. Ingen hadde ansvaret for kirkekaffe denne gangen. Vi må se nærmere på ordningen som er i dag, kanskje den trenger en revisjon.
22. november: Dåpsgudstjeneste og konfirmantinnskrivning v/ Øystein Skauge og Jannicke Monstad Hana. Fin gudstjeneste, men også her må tas med noen finjusteringer i forholdet til info til konfirmantene.
29. november: Nattverdgudstjeneste v/ Øystein Skauge. Det var en fin gudstjeneste. Menighetsrådet ble presentert for menigheten.
6. desember: Storfamilie- og dåpsgudstjeneste v/ Jon G. Abelsæth. Ingen barnevennlig gudstjeneste tross temaet. Fantastisk middag. 

Gudstjenester fremover

13. desember: Nattverdgudstjeneste v/ Jon G. Abelsæth
Julegudstjenester og nyttårsgudstjeneste.
Julaften kl. 14.30 og 16.00. Huske å minne om kjøring via Lyngneset fra kirken etter gudstjenesten kl. 14.30. Mener det skal være brukbart med parkeringsplasser, Viksundområdet har god plass i tillegg til egen parkering.

NB! Gudstjenester med konfirmantpresentasjon; menighetsrådets oppgaver.
1.      juledag kl. 12.00: Festgudstjeneste med nattverd. 
1. nyttårsdag kl. 12.00
10. januar: Presentasjonsgudstjeneste v/ Øystein Skauge og Ståle Olsen. Ansvar for kirkekaffe: Per Erling Pedersen, Hildegunn Strand Øpstad og Nils Arne Sæbø.
17. januar: Presentasjonsgudstjeneste v/ Vidar Haldorsen og Ståle Olsen Ansvar for kirkekaffe: Johannes Kyte, Trond Thorsen og Serine Ødejord. 

 56/2009           Presentasjon av fellesråd og ansatte og deres oppgaver v/ Geir Viksund
Geir Viksund hadde en grundig gjennomgang av fellesråd og ansatte og deres oppgaver.
Han ønsker at vi kaller inn flere i staben etter hvert, for at vi kan få nærmere innblikk i hva den enkeltes opp gave er.

 57/2009           Budsjett for neste år. Se vedlagte budsjett
Vi må neste år tilbakebetale kr.100.000 til fellesrådet på grunn av innkjøp av inventar til de nye menighetssalene. Dette vil vi blant annet gjøre ved å stramme inn på antall eksterne ofringer og i tillegg beholder vi 10 % av alle eksterne ofringer (se budsjett 2010). Vi vil også jobbe for å få nye faste givere. Det er viktig at giverne blir informert om hva pengene konkret går til.

 58/2009           Offersøndager 2010 til ulike organisasjoner
Vi kutter 5 ofringer fra listen og lar ofringene gå til menighetens eget arbeid. I tillegg bestemte vi at vi beholder 10 % av alle ofringer fra og med 24. desember.

 59/2009           Kjøp av flygel til kirken
Vi er enige om å kjøpe flygelet. Askøy energi sponser en del av kjøpesummen, i tillegg vil vi prøve å få selge et av kirkens pianoer

 60/2009           Presentasjon og bruken av de nye nettsidene. Saken utsettes til neste møte.

 61/2009           Eventuelt

  • Valg av nytt styremedlem til Askøy bo og omsorgssenter,
    Tordis Engevik er valgt.
  • Musikk på gudstjenestene, honorar.
    Det har vært forholdsvise høye honorarer i forhold til budsjettering. Dette ønsker vi å unngå kommende budsjettår.

  Neste møte i menighetsrådet blir 13. januar kl. 19.30 merk tiden!