Årsmøte i Herdla sokn


Herdla kykjelyd har årsmøte søndag 15/4 like etter Gudstenesta.  Vi håper på godt frammøte!

Saker som blir tatt opp:

  • Årsmelding
  • Rekneskap
  • Gjevarteneste – ungdomsprest
  • Ny liturgi

I Herdla sokn har vi mange frivillige medarbeidere som gjer ein stor innsats. Vi har eit aktivt diakoniutval og du kan lesa diakoniplanen her:  Les meir om det som skjer i kyrkjelyden i årsmeldinga her: