Strusshamn menighets årsmøte avholdes søndag 15/4

Strusshamn Menighets årsmøte avholdes søndag 15/4 like etter Gudstjenesten.  Vi håper på godt fremmøte!

Følgende saker tas opp;

  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Givertjeneste – ungdomsprest
  • Prosjekt «Menighetsutvikling»
  • Ny liturgi
  • Eventuelt

I Strusshamn har vi ca. 60 frivillige medarbeidere. Det er alt fra medlemmer/ledere i ulike lag, kor og grupper til alle som er med og hjelper til under gudstjenesten og i diakonal tjeneste. Uten dette arbeidet ville det ikke vært noe menighetsarbeid i vår menighet. At det er så mange som er med i dette arbeidet gjør at vi får en levende menighet og mange føler et eierskap til menigheten. Les mer om det som skjer i menigheten  – i Årsmeldingen  her: