ERDAL

Strikketreff i Erdal kirke

Strikketreff i Erdal kirke

Annenhver torsdag, kl 19.30 – 21.30 i partallsuker. Neste gang 6. Sept. Den lille menighetssalen. Uformell samling , ta med eget håndarbeid, det blir kaffe og te servering, og ord til ettertanke.

Stafett for livet

Stafett for livet

Erdal menighet er påmeldt som lag, Labbivei, under arr “stafett for livet”. Stafetten starter kl. 12.00, 2. juni og varer i 24 timer, avslutter kl 12.00, 3. juni. Vi du være med?

KRØLLETREFF OG MIN KIRKEBOK 4 I ERDAL KIRKE

KRØLLETREFF OG MIN KIRKEBOK 4 I ERDAL KIRKE

Søndag 29. april blir 4-åringene invitert til å få «Min kirkebok 4»

på gudstjeneste i Erdal kirke kl 11.00

4-åringer i Erdal sokn inviteres også til «minimusikalen» om sauen Krølle.

Dagen er onsdag 23. mai kl 17.00-18.30. Barna får spille på instrumenter, lete etter Krølle, leke og lære nye sanger.

På Krølletreffet blir det også middag for små og store.