Diakoni

Fergebordet

Fergebordet

Velkommen til Fergebordet annen hver onsdag kl. 12.00. Neste gang er 28.11.2018