ASK

Fergebordet

Fergebordet

Velkommen til Fergebordet annen hver onsdag kl. 12.00. Neste gang er 28.11.2018

DÅP

DÅP

Opplysninger du trenger for dåp i en av kirkene på Askøy finner du her, eller ta kontakt på telefon 56157100 eller post@kirken-askoy.no.

Babettes gjestebud i Tveit kirke

Babettes gjestebud i Tveit kirke

Lørdag 27. oktober klokken 19 spilles Babettes gjestebud i Tveit kirke. Karen Blixens novelle Babettes gjestebod er kjend som ei forteljing om menneskeleg toleranse. Denne sanselege historia fortel om ein raus kjærleik til livet og medmenneska og den set vårt syn om utanforskap i eit granskande lys.