Aktivitet

Tveit barnekor - vår 2018

Tveit barnekor – vår 2018

Vi øver annenhver onsdag i Tveit kirke, 4-7 år øver kl. 17.00-18.00, 7 år og oppover øver kl. 17.30-19.00
Oppstart til våren: onsdag 24. januar 2018. Velkommen!