Påmelding 9. mai Strusshamn kirke


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:Hvor mange personer melder du på inkludert deg selv?
Tilgjengelige plasser på arrangement: 21.