Kirken og korona


Informasjonen er oppdatert per 19. mars 2021

 

 

Info pr 19. mars 2020

 

Det er vedtatt ny smittevernforskrift for Askøy kommune med virkning fra midnatt natt til lørdag 20. mars, til og med 14. april. Denne forskriften medfører store endringer for aktiviteter i kirkene på Askøy. I utgangspunktet avlyses alle planlagte aktiviteter. Dette gjør vi for å bidra til å begrense sosial kontakt og slå ned smitten på Askøy. 

Generelle regler: 
Regler om avstand mellom personer gjelder i kirkebyggene. Ved sang skal det være minimum 2 meters avstand mellom hver kohort. Påbud om bruk av munnbind gjelder dersom ikke nødvendig avstand ikke kan oppfylles (1 meter, ved ankomst/avreise fra kirke) 


Gudstjenester:
Alle ordinære gudstjenester i perioden vil bli avlyst. Det sendes digitale gudstjenester på søndager og høytidsdager i påsken.
Dåpsgudstjenester vil bli avholdt etter avtale. Ansvarlig prest kontakter foreldre for avtale.

Det er ikke tillatt for personer bosatt utenfor Askøy kommune, å delta på dåpsgudstjenester. Et unntak er faddere.


Gravferd:
Det kan delta inntil 50 personer ved gravferd.
Begravelsesbyrå har ansvar for tilvisning av plasser for deltakere, samt føring og oppbevaring av frammøtelister. Byråene skal sørge for god informasjon om gjeldende smittevernregler. Ved sang skal det være minimum 2 meters avstand mellom hver kohort. Påbud om bruk av munnbind gjelder dersom ikke nødvendig avstand ikke kan oppfylles (1 meter, ved ankomst/avreise fra kirke)

 

Se vår kalender for oversikt over arrangementer som gjennomføres i perioden.
 

Dersom du i denne krevende perioden ønsker en samtale/chat kan du kontakte Netttkirken via nettsiden www.nettkirken.no

 

Dersom du har spørsmål om aktiviteter som drives i kirkene på Askøy, ta kontakt med kirkekontoret på telefon 56157100 (mellom klokken 08:30 – 15:00) eller på epost: post@kirken-askoy.no

 

Therese Nesse Mokkelbost

kirkeverge

Tilbake