Kirken og korona


Informasjonen er oppdatert per 19. januar 2021

Følgene regler gjelder for Den norske kirke på Askøy, inntil videre. 

 

Følgene regler gjelder for Den norske kirke på Askøy, inntil videre. 

 • Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement.
 • Aktiviteter for barn og unge under 20 år kan starte opp. Konfirmantaktivitetene vil gradvis starte opp nå. Informasjon vil bli sendt til den enkelte konfirmant.  Andre aktiviteter som starter opp vil bli kunngjort her på nettsiden og Facebook. Aktiviteter der barn og foreldre deltar sammen vil ikke bli startet opp.
 • Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).
 • Følg med på nettsidene eller ring kirkekontoret for opplysninger om arrangement. 
  Den norske kirke har laget smittevernregler som er godkjent nasjonalt. De kan du lese HER

 

 

Generelt

Vi markerer tydelig i stol- og benkeradene hvor det er tillatt å sitte, og har sørget for god avstand.
Den 1. oktober ble det opplyst at det er innført nye regler når det gjelder avstand i benkeradene. Dvs at det skal være to meter, dvs 4 tomme stoler mellom hver husstand. 

Det vil være dispensere med håndsprit tilgjengelig ved inngang og utgang.

Det skal være plakat i kirkene med oversikt over hygiene- og smittevernsrutiner.

Følgende gjelder alle tilstelninger i kirkene:

 • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
 • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
 • God avstand mellom alle som deltar.
 • Tilstrekkelig bemanning til stede.

Ta kontakt med kirkekontoret dersom dere har spørsmål.

 

Gudstjenester

Se over. 

Det er mulig å gi penger via Vipps. (Se vippsnummer til den enkelte menighet her:)

 

Dåp

Vi gjennomfører dåp etter avtale med prest. Begrenset til inntil 10 deltakere. .

Prester og kirketjenere sørger for at alle oppmøtte skriver seg opp på lister med fullt navn og telefonnummer, og listene oppbevares på kirkekontoret for ev smittesporing.
Listene makuleres etter 14 dager. (Øket fra 10-14 dager)

 

Bryllup

Ta kontakt med kirkekontoret dersom du har spørsmål.

Brudeparet har selv ansvar for at det skrives liste over oppmøtte med fullt navn og telefonnummer og at denne lagres i 14 dager etter gjennomført vielse.

 

Begravelse

Vi gjennomfører begravelser som normalt, og det kan være opptil 50 personer tilstede i kirkene. 
Begravelsesbyrået har ansvar for å føre liste over oppmøtte med fullt navn og telefonnummer.
Dersom familien har valgt å ikke benytte seg av et begravelsesbyrå, har familien selv ansvar for dette.

 

Aktiviteter for barn

Delvis oppstart av aktiviteter. Se over.  

 

 

Aktiviteter for voksne

Se over.

 

 

Tilbake