MinnesamlingSted: Erdal kirke
Kirketjener: Maria Andersen Stokke
Organist: Endre Dåvøy
Prest: Harald Forland
Prekentekst: Luk 13,22-30
Dag i kirkeåret: Lø e bots- og bønnedag
Dato: 04.11.2023

Sang/musikk ved Endre Dåvøy og Tomine Mikkeline Eide

Tilbake