Tilsetting av sokneprest i Strusshamn


Det er tilsatt sokneprest i Strusshamn menighet.

David Skutlaberg er tilsatt i stillingen som sokneprest i Strusshamn. 
Vi ønsker David velkommen!

Tilbake