Diakoni i Erdal menighet


” Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.”


 

Visjon: Erdal menighet ønsker å være -en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.

Erdal menighet ønsker med denne diakoniplanen følgende: Utarbeide en diakonal handlingsplan med fokus på hva menigheten har i dag av diakonalt arbeid og hva menigheten ønsker å satse videre på i 2016 -2019.

Aktiviteter og tiltak som spesielt kommer inn under diakoni i Erdal menighet er blant annet: Tid for tro, besøkstjenesten, sorggruppe i menigheten, misjonsprosjekter og mer.

Les mer om aktiviteter og tiltak i Erdal menighets diakoniplan her

Tilbake