Rekruttering til kirkevergestilling


Søknadsfristen for å søke på stillingen som kirkeverge på Askøy er nå utløpt.
Det planlegges for tilsetting på kommende fellesrådsmøte.
 

Søkerliste (alfabetisk rekkefølge):
Andersen, Håkon
Andersen, Runar
Guttormsen, Linda
Mossestad, Marita

Tilbake