Konfirmasjonstid

Konfirmasjonstid

296 av 9. klassingene på Askøy velger å la seg konfirmere i Den norske kirke på Askøy.

Sorg ved Askøy kirkekontor

Sorg ved Askøy kirkekontor

En av medarbeiderne i staben ved Askøy kirkekontor døde brått 2.september.
Det var kirkegårdsbetjent John Sinclair.