Konfirmasjonstid

Konfirmasjonstid

296 av 9. klassingene på Askøy velger å la seg konfirmere i Den norske kirke på Askøy.