Konfirmasjonsleirer

Konfirmasjonsleirer

Det er lange tradisjoner med konfirmasjonsleirer på Askøy. For mange av konfirmantene er dette høydepunktet i konfirmasjonsåret.