Sangkveld i Erdal kirke

Sangkveld i Erdal kirke

TID FOR TRO – Torsdag 25. november kl. 19.30 i menighetsalen. OBS!!Ikke kl. 19.00 som det står i AV.
Velkommen til «En kveld fylt med sang» v/Magni Stoveland

Askøy kirkekor - 40 år

Askøy kirkekor – 40 år

Askøy kirkekor ble stiftet i 1970, og feiret derfor sitt 40-årsjubileum med fest for medlemmer og innbudte gjester i Strusshamn kirke 29. oktober.