Sangkveld i Erdal kirke

Sangkveld i Erdal kirke

TID FOR TRO – Torsdag 25. november kl. 19.30 i menighetsalen. OBS!!Ikke kl. 19.00 som det står i AV.
Velkommen til «En kveld fylt med sang» v/Magni Stoveland