Kontakt/adresser

Kirkekontoret
Tel. 56 15 71 00
Fax 56 15 71 01
Epost: post(a)kirken-askoy.no
Adresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn   Åpningstid: man. – fred. 08.00 – 15.00. (Telefontid fra kl. 08.30-15.00)
Kontonummer til Askøy kirkelige fellesråd: 6515 06 09970. Kontonummer til givertjenesten (Ungdomsarbeid i Askøy) er 6504 05 48283. Menighetsbladet: e-post adresse: amen.askoy(a)gmail.com. Kontonummer: 3633 33 44933.
(Hver menighet har sitt eget kontonummer og Vippsnummer. Se nederst på denne siden.)

Beredskapstjeneste: 
Fra 17.00-08.00 på hverdager, og i helgene kan du oppnå kontakt med vakthavende prest i prostiet. Denne tjenesten er til for sjelesorg i kritisk situasjon, soknebud (nattverd hos en alvorlig syk eller døende), eller andre tjenester som ikke kan vente til neste hverdag.
Telefon:  954 83 655

Beredskapsplan for kirken i Askøy.

Prestene

Navn stilling kontortelefon mobiltelefon privattelefon
Erling Kopperud
erling.kopperud(a)
fjell.kommune.no
Prost i Vesthordland
prosti og leder for
prestene i Askøy
55 09 74 42 908 58 939
Michal Møgster
michal.mogster(a)kirken-askoy.no
Sokneprest i Strusshamn 56 15 71 25 414 06 667
Peter Rikard Johansen
peter.johansen(a)kirken-askoy.no
Sokneprest i Tveit 56 15 71 23 959 626 54
Petersen, Ingrid Myrtveit
Se under
Ungdomsprest 56 15 71 23
Godtfred Haugland
godtfred.haugland(a)gmail.com
Seniorprest i Askøy  456 01 221
Astrid Marie Haugland
astrid.haugland(a)kirken-askoy.no
Sokneprest i Herdla og Ask 56 15 71 22 993 60 665 56 14 71 11
Harald Forland
harald.forland(a)kirken-askoy.no
Sokneprest i Erdal 56 15 71 24 917 77 473
Helge Unneland
unnel(a)online.no
Prostiprest i
Vesthordland
911 23 612

Ansatte i Askøy kirkelige fellesråd – kirkekontoret .  (a) er lik @

Navn stilling kontortelefon mobiltelefon privattelefon
Geir Viksund
geir.viksund(a)kirken-askoy.no
Kirkeverge
56 15 71 20
932 55 254 56 14 03 01
Håkon Andersen
haakon.andersen(a)kirken-askoy.no
Assisterende
kirkeverge
56 15 71 31
917 59 628 56 14 27 82
Anne Borghild Andersen
anne.andersen(a)kirken-askoy.no
Konsulent
56 15 71 00
 481 50 028 56 14 27 82
Hermund Rebnord
hermund.rebnord(a)kirken-askoy.no
Kantor
56 15 71 29
928 48 322
 Terje Stig Knudsen
Terje.knudsen(a)kirken-askoy.no
 Diakon  56 15 71 34  934 01 241
Lena Kristiansen
lena.kristiansen(a)kirken-askoy.no
Diakon
56 15 71 30
978 92 074
Gjedrem, Bergljot
Bergljot.gjedrem(a)kirken-askoy.no
Menighets-
pedagog
56 15 71 19 472 57 021
Pia Merete Melby
pia.melby(a)kirken-askoy.no
Menighets-
pedagog
56 15 71 26 926 84 272
Jolanta Ravnanger
Jolanta.ravnanger(a)kirken-askoy.no
Organist 454 26 144 56 14 91 26
Bernotaite, Marija
marijabernotaite(a)gmail.com
Organist 463 89 955
Anne G. F. Gjøsæter
anneg0811(a)gmail.com
Organist 958 44 373 56 14 00 79
Sigrun Landro Thomassen
sigrun.thomassen(a)kirken-askoy.no
Menighets
-pedagog
56 15 71 21 971 50 088
Anita Skjæveland
anita.skjaeveland(a)kirken-askoy.no
Kateket
56 15 71 33
416 48 973
Petersen, Ingrid Myrtveit
ingrid.petersen(a)kirken-askoy.no
Ungdomsprest 56 15 71 05 975 89 552
Lene Sivertsen Skjerve (permisjon)
lene.skjerve(a)kirken-askoy.no
Vikar: Henny Skaaland
Ungdomsarbeider
/menighetspedagog
56 15 71 32 977 63 379

Henny:
928 95 115

Ingvild Tangset (permisjon)
lene.skjerve(a)kirken-askoy.no
Vikar: Jenny Johansen
Ungdomsarbeider 56 15 71 32  458 09 549
Jenny:
986 75 551

Ansatte i Askøy kirkelige fellesråd – kirkene

Navn stilling kontortelefon mobiltelefon privattelefon
Kjersti Godø Johannesen
Kjersti.johannessen(a)kirken-askoy.no
Kirketjener 56 14 71 36 980 54 815 56 14 84 86
Erita Gangdal
erita.Gangdal(a)kirken-askoy.no
Kirketjener 56 15 71 46 416 62 239
Lena Magnussen Nilsen
lena.nilsen(a)kirken-askoy.no
Kirketjener /renholder 920 14 730
Erlend Bakke
erlend.bakke(a)kirken-askoy.no
Kyrkjetenar/
kykjegårdsarbeidar
56 15 71 43 416 28 714 56 14 54 47
Rune Øystese
rune.oystese(a)nla.no
Klokker 56 14 72 82
Ine Solbakk
ine.solbakk(a)kirken-askoy.no
Kirketjener/renholder 458 61 033

 

Ansatte i Askøy kirkelige fellesråd – kirkegårdsavdelingen

Navn stilling kontortelefon mobiltelefon privattelefon
Hege Johannesen
hege.Johannesen(a)kirken-askoy.no
Driftsleder 56 15 71 14 456 85 575 56 32 03 19
Tone Blytt
tone.blytt(a)kirken-askoy.no
Kirkegårdsbetjent
/agronom
56 15 71 14  99563009
Geir Kjerpeseth
geir.kjerpeseth(a)kirken-askoy.no
Kirkegårdsbetjent
/arbeidsleder
56 15 71 14  90173435
Leif Magne Ådlandsvik
leif.aadlandsvik(a)kirken-askoy.no
Kirkegårdsbetjent/
gartner
56 15 71 14  40416140
Erlend Bakke
erlend.bakke(a)kirken-askoy.no
Kyrkjetenar/
kykjegårdsarbeidar
56 15 71 43 416 28 714 56 14 54 47

Kirkegårdskontoret

Besøksadresse: Skiftesvikvegen 53, 5302 STRUSSHAMN
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Telefon: 56 15 71 14
Telefax: 56 15 71 01
Epost:hege.johannesen(a)kirken-askoy.no

Askøy kirkelige fellesråd
Lyngneset 26, 5302 Strusshamn.
Organisasjonsnummer:
Tel. 56 15 71 00
Fax 56 15 71 01
Epost: post(a)kirken-askoy.no
Adresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn   Åpningstid: man. – fred. 08.00 – 15.00. (Telefontid fra kl. 08.30-15.00)
Kontonummer til Askøy kirkelige fellesråd: 6515 06 09970. Vipps: 85452
Kontonummer til givertjenesten (Ungdomsarbeid i Askøy) er 6504 05 48283. Vipps 141755
Menighetsbladet: e-post adresse: amen.askoy(a)gmail.com. Kontonummer: 3633 33 44933.
Vipps til Trosopplæring/barnearbeid: 137391
Vipps konfirmanter: 76619

Strusshamn kirke
Besøksadresse: Lyngneset 26, 5302 STRUSSHAMN
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Strusshamn menighetsråd: kontonummer: 3624 33 71044
Vipps nummer 47575

Erdal kirke
Besøksadresse: Florvågvegen 340, 5306 ERDAL
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Erdal menighetsråd: Kontnummer 3624 66 23893
Vipps nummer 54115

Ask kirke
Besøksadresse: Askvegen 382, 5307 ASK
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Ask menighetsråd: kontonummer 3633.53.50795
Vipps nummer 53895

Tveit kirke
Besøksadresse: Kollevågvegen 195, 5310 HAUGLANDSHELLA
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Tveit menighetsråd: kontonummer 3633 30 36201
Vipps nummer 53836

Herdla kirke
Besøksadresse: Herdla, 5315 HERDLA
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Herdla sokneråd: Kontonummer: 0530 20 91627
Vipps nummer 54035