Kontakt/adresser

Kirkekontoret
Tel. 56 15 71 00
Fax 56 15 71 01
Epost: post@kirken-askoy.no
Adresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Åpningstid: man. – fred. 08.00 – 15.00. (Telefontid fra kl. 08.30-15.00)
Kontonummer til Askøy kirkelige fellesråd: 6515 06 09970.
Kontonummer til givertjenesten (Ungdomsarbeid i Askøy) er 6504 05 48283.
Menighetsbladet: amen.askoy@gmail.com. Kontonummer: 3633 33 44933.
(Hver menighet har sitt eget kontonummer og Vippsnummer. Se nederst på denne siden.)

Beredskapstjeneste: 
Fra kl. 15.00-09.00 neste morgen på hverdager og i helgen, er det alltid en prest innen prostiet som har beredskapsvakt. Politiet har telefonnummeret til beredskapstjenesten. Denne tjenesten er til for en kritisk situasjon, soknebud (nattverd hos en alvorlig syk eller døende), eller andre tjenester som ikke kan vente til neste hverdag.

Beredskapsplan for kirken i Askøy.

Oversikt/kontakt ansatte.

Kirkegårdskontoret
Besøksadresse: Skiftesvikvegen 53, 5302 STRUSSHAMN
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Telefon: 56 15 71 14
Telefax: 56 15 71 01
Epost:hege.johannesen(a)kirken-askoy.no

Askøy kirkelige fellesråd
Lyngneset 26, 5302 Strusshamn.
Organisasjonsnummer:
Tel. 56 15 71 00
Fax 56 15 71 01
Epost: post(a)kirken-askoy.no
Adresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn   Åpningstid: man. – fred. 08.00 – 15.00. (Telefontid fra kl. 08.30-15.00)
Kontonummer til Askøy kirkelige fellesråd: 6515 06 09970. Vipps: 85452
Kontonummer til givertjenesten (Ungdomsarbeid i Askøy) er 6504 05 48283. Vipps 141755
Menighetsbladet: e-post adresse: amen.askoy(a)gmail.com. Kontonummer: 3633 33 44933.
Vipps til Trosopplæring/barnearbeid: 137391
Vipps konfirmanter: 76619

Strusshamn kirke
Besøksadresse: Lyngneset 26, 5302 STRUSSHAMN
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Strusshamn menighetsråd: kontonummer: 3624 33 71044
Vipps nummer 47575

Erdal kirke
Besøksadresse: Florvågvegen 340, 5306 ERDAL
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Erdal menighetsråd: Kontnummer 3624 66 23893
Vipps nummer 54115

Ask kirke
Besøksadresse: Askvegen 382, 5307 ASK
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Ask menighetsråd: kontonummer 3633.53.50795
Vipps nummer 53895

Tveit kirke
Besøksadresse: Kollevågvegen 195, 5310 HAUGLANDSHELLA
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Tveit menighetsråd: kontonummer 3633 30 36201
Vipps nummer 53836

Herdla kirke
Besøksadresse: Herdla, 5315 HERDLA
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Herdla sokneråd: Kontonummer: 0530 20 91627
Vipps nummer 54035