Kontakt/adresser

Kirkekontoret
Tel. 56 15 71 00
Fax 56 15 71 01
Epost: post@kirken-askoy.no
Adresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Åpningstid: man. – fred. 08.00 – 15.00. (Telefontid fra kl. 08.30-15.00)
Kontonummer til Askøy kirkelige fellesråd: 6515 06 09970.
Kontonummer til givertjenesten (Ungdomsarbeid i Askøy) er 6504 05 48283.
Menighetsbladet: amen.askoy@gmail.com. Kontonummer: 3633 33 44933.
(Hver menighet har sitt eget kontonummer og Vippsnummer. Se nederst på denne siden.)

Beredskapstjeneste: 

Vi minner om at prestene og diakonene er til disposisjon for samtaler, sjelesorg og soknebud (nattverd med enkeltpersoner), etter nærmere avtale med dere.

Kontakt oss på telefon: 56 15 71 00

Dersom dere har behov for «uoppsettlige tjenester» – dvs tjenester som haster etter klokka 1500 og før 0900 på hverdager eller i helgen, ringer dere landsdekkende beredskapstelefon 22 88 14 85. Fra dette nummeret vil det så gis melding videre til beredskapsprest i Vesthordland prosti.

Beredskapsplan for kirken i Askøy.

Oversikt/kontakt ansatte.

Kirkegårdskontoret
Besøksadresse: Skiftesvikvegen 53, 5302 STRUSSHAMN
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Telefon: 56 15 71 14
Telefax: 56 15 71 01
Epost:hege.johannesen(a)kirken-askoy.no

Askøy kirkelige fellesråd
Lyngneset 26, 5302 Strusshamn.
Organisasjonsnummer:
Tel. 56 15 71 00
Fax 56 15 71 01
Epost: post(a)kirken-askoy.no
Adresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn   Åpningstid: man. – fred. 08.00 – 15.00. (Telefontid fra kl. 08.30-15.00)
Kontonummer til Askøy kirkelige fellesråd: 6515 06 09970. Vipps: 85452
Kontonummer til givertjenesten (Ungdomsarbeid i Askøy) er 6504 05 48283. Vipps 141755
Menighetsbladet: e-post adresse: amen.askoy(a)gmail.com. Kontonummer: 3633 33 44933.
Vipps til Trosopplæring/barnearbeid: 137391
Vipps konfirmanter: 76619

Strusshamn kirke
Besøksadresse: Lyngneset 26, 5302 STRUSSHAMN
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Strusshamn menighetsråd: kontonummer: 3624 33 71044
Vipps nummer 47575

Erdal kirke
Besøksadresse: Florvågvegen 340, 5306 ERDAL
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Erdal menighetsråd: Kontnummer 3624 66 23893
Vipps nummer 54115

Ask kirke
Besøksadresse: Askvegen 382, 5307 ASK
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Ask menighetsråd: kontonummer 3633.53.50795
Vipps nummer 53895

Tveit kirke
Besøksadresse: Kollevågvegen 195, 5310 HAUGLANDSHELLA
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Tveit menighetsråd: kontonummer 3633 30 36201
Vipps nummer 53836

Herdla kirke
Besøksadresse: Herdla, 5315 HERDLA
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Herdla sokneråd: Kontonummer: 0530 20 91627
Vipps nummer 54035