Kontakt/adresser

Kirkekontoret
Tel. 56 15 71 00
Fax 56 15 71 01
Epost: post(a)kirken-askoy.no
Adresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn   Åpningstid: man. – fred. 08.00 – 15.00. (Telefontid fra kl. 08.30-15.00)
Kontonummer til Askøy kirkelige fellesråd: 6515 06 09970. Kontonummer til givertjenesten (Ungdomsarbeid i Askøy) er 6504 05 48283. Menighetsbladet: e-post adresse: amen.askoy(a)gmail.com. Kontonummer: 3633 33 44933.
(Hver menighet har sitt eget kontonummer og Vippsnummer. Se nederst på denne siden.)

Beredskapstjeneste: 
Fra 17.00-08.00 på hverdager, og i helgene kan du oppnå kontakt med vakthavende prest i prostiet. Denne tjenesten er til for sjelesorg i kritisk situasjon, soknebud (nattverd hos en alvorlig syk eller døende), eller andre tjenester som ikke kan vente til neste hverdag.
Telefon:  954 83 655

Beredskapsplan for kirken i Askøy.

Prestene

Navn stilling Mobiltelefon
Erling Kopperud
erling.kopperud(a)
fjell.kommune.no
Prost i Vesthordland
prosti og leder for
prestene i Askøy
908 58 939
Michal Møgster
michal.mogster(a)kirken-askoy.no
Prostiprest 414 06 667
Peter Rikard Johansen
peter.johansen(a)kirken-askoy.no
Sokneprest i Tveit 959 626 54
Petersen, Ingrid Myrtveit
Se under
Ungdomsprest
Godtfred Haugland
godtfred.haugland(a)gmail.com
Sokneprest  i sokneprest 456 01 221
Astrid Marie Haugland
astrid.haugland(a)kirken-askoy.no
Sokneprest i Herdla og Ask 993 60 665
Harald Forland
harald.forland(a)kirken-askoy.no
Sokneprest i Erdal 917 77 473
Helge Unneland
unnel(a)online.no
Prostiprest i
Vesthordland
911 23 612

Ansatte i Askøy kirkelige fellesråd – kirkekontoret .  (a) er lik @

Navn stilling Mobiltelefon
Geir Viksund
geir.viksund(a)kirken-askoy.no
Kirkeverge
932 55 254
Håkon Andersen
haakon.andersen(a)kirken-askoy.no
Assisterende
kirkeverge
917 59 628
Anne Borghild Andersen
anne.andersen(a)kirken-askoy.no
Konsulent
 481 50 028
Hermund Rebnord
hermund.rebnord(a)kirken-askoy.no
Kantor
928 48 322
 Terje Stig Knudsen
Terje.knudsen(a)kirken-askoy.no
 Diakon  934 01 241
Lena Kristiansen
lena.kristiansen(a)kirken-askoy.no
Diakon
978 92 074
Gjedrem, Bergljot
Bergljot.gjedrem(a)kirken-askoy.no
Menighets-
pedagog
472 57 021
Pia Merete Melby
pia.melby(a)kirken-askoy.no
Menighets-
pedagog
926 84 272
Jolanta Ravnanger
Jolanta.ravnanger(a)kirken-askoy.no
Organist 454 26 144
Bernotaite, Marija
marijabernotaite(a)gmail.com
Organist 463 89 955
Anne G. F. Gjøsæter
anneg0811(a)gmail.com
Organist 958 44 373
Sigrun Landro Thomassen
sigrun.thomassen(a)kirken-askoy.no
Menighets
-pedagog
971 50 088
Anita Skjæveland
anita.skjaeveland(a)kirken-askoy.no
Kateket
416 48 973
Petersen, Ingrid Myrtveit
ingrid.petersen(a)kirken-askoy.no
Ungdomsprest 975 89 552
Lene Sivertsen Skjerve (permisjon)
lene.skjerve(a)kirken-askoy.no
Vikar: Henny Skaaland
Ungdomsarbeider
/menighetspedagog
977 63 379

Henny

928 95 115:

 

 

Ingvild Tangset (permisjon)
lene.skjerve(a)kirken-askoy.no
Ungdomsarbeider  458 09 549

Ansatte i Askøy kirkelige fellesråd – kirkene

Navn stilling mobiltelefon
Kjersti Godø Johannesen
Kjersti.johannessen(a)kirken-askoy.no
Kirketjener 980 54 815
Erita Gangdal
erita.Gangdal(a)kirken-askoy.no
Kirketjener 416 62 239
Lena Magnussen Nilsen
lena.nilsen(a)kirken-askoy.no
Kirketjener /renholder 920 14 730
Erlend Bakke
erlend.bakke(a)kirken-askoy.no
Kyrkjetenar/
kykjegårdsarbeidar
416 28 714
Rune Øystese
rune.oystese(a)nla.no
Klokker
Ine Solbakk
ine.solbakk(a)kirken-askoy.no
Kirketjener/renholder 458 61 033

 

Ansatte i Askøy kirkelige fellesråd – kirkegårdsavdelingen

Navn stilling mobiltelefon
Hege Johannesen
hege.Johannesen(a)kirken-askoy.no
Driftsleder 456 85 575
Tone Blytt
tone.blytt(a)kirken-askoy.no
Kirkegårdsbetjent
/agronom
 99563009
Geir Kjerpeseth
geir.kjerpeseth(a)kirken-askoy.no
Kirkegårdsbetjent
/arbeidsleder
 90173435
Leif Magne Ådlandsvik
leif.aadlandsvik(a)kirken-askoy.no
Kirkegårdsbetjent/
gartner
40416140
Erlend Bakke
erlend.bakke(a)kirken-askoy.no
Kyrkjetenar/
kykjegårdsarbeidar
416 28 714

Kirkegårdskontoret

Besøksadresse: Skiftesvikvegen 53, 5302 STRUSSHAMN
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Telefon: 56 15 71 14
Telefax: 56 15 71 01
Epost:hege.johannesen(a)kirken-askoy.no

Askøy kirkelige fellesråd
Lyngneset 26, 5302 Strusshamn.
Organisasjonsnummer:
Tel. 56 15 71 00
Fax 56 15 71 01
Epost: post(a)kirken-askoy.no
Adresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn   Åpningstid: man. – fred. 08.00 – 15.00. (Telefontid fra kl. 08.30-15.00)
Kontonummer til Askøy kirkelige fellesråd: 6515 06 09970. Vipps: 85452
Kontonummer til givertjenesten (Ungdomsarbeid i Askøy) er 6504 05 48283. Vipps 141755
Menighetsbladet: e-post adresse: amen.askoy(a)gmail.com. Kontonummer: 3633 33 44933.
Vipps til Trosopplæring/barnearbeid: 137391
Vipps konfirmanter: 76619

Strusshamn kirke
Besøksadresse: Lyngneset 26, 5302 STRUSSHAMN
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Strusshamn menighetsråd: kontonummer: 3624 33 71044
Vipps nummer 47575

Erdal kirke
Besøksadresse: Florvågvegen 340, 5306 ERDAL
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Erdal menighetsråd: Kontnummer 3624 66 23893
Vipps nummer 54115

Ask kirke
Besøksadresse: Askvegen 382, 5307 ASK
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Ask menighetsråd: kontonummer 3633.53.50795
Vipps nummer 53895

Tveit kirke
Besøksadresse: Kollevågvegen 195, 5310 HAUGLANDSHELLA
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Tveit menighetsråd: kontonummer 3633 30 36201
Vipps nummer 53836

Herdla kirke
Besøksadresse: Herdla, 5315 HERDLA
Postadresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn
Herdla sokneråd: Kontonummer: 0530 20 91627
Vipps nummer 54035