Vigsel

Bryllup i en av kirkene på Askøy.

Bryllup er en viktig begivenhet. Midt i all festivitas står to som har felles visjoner og mål for livet.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling. I vitners nærvær gir de to hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig.

Fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken, den andre halvparten gifter seg borgerlig. Mer informasjon til dere som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under. Par som er borgerlig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. For å bestille vigsel, ta kontakt med vårt kirkekontor på tlf 56 15 71 00 eller post@kirken-askoy.no

På kirken.no kan du lese mer om bryllup i kirkene.

Forslag til salmer og musikk: Klikk her for pdf.

Til kommende brudepar!
Hjelp til valg av musikk ved vielser i kirkene på Askøy.

Gratulerer med valget om å inngå ekteskap, og med å gjøre dette i kirken! Organistene som jobber i kirkene våre vil gjerne bidra til å gjøre vielsen deres til en god og minneverdig opplevelse!

Noen ønsker en høytidelig og pompøs seremoni, andre går for en enklere og roligere stil. Kirkerommet og kirkens instrumenter gir gode muligheter for å sette ulikt preg på seremoniene, slik at vielsen kan få det preg dere ønsker, også musikalsk.

Bryllupsmusikk («Inn- og utmarsjer»)

Orgelet er kirkens hovedinstrument. Det finnes mye flott og forskjellig musikk som passer for orgelet enten alene eller i samspill med for eksempel trompet. Se listen under med forslag til bryllupsmusikk. Listen inneholder kun noen få forslag, og dere må gjerne komme med andre ønsker til musikk. Det må uansett alltid avklares i god tid med den aktuelle organisten hvilke stykker han/hun har på sitt repertoar. Vi oppfordrer dere til å ta tidlig kontakt med den organisten som skal spille i deres bryllup for å diskutere dette. Organisten kan også hjelpe til med å velge passende musikk til anledningen med tanke på hva som passer godt til kirkens instrument.

Solistinnslag

Noen ønsker solistinnslag i vielse. Dette er helt opp til hvert enkelt brudepar om man vil ha med, og er vanligvis noe man ordner med/bestiller selv. Solistene kan gjerne være dyktige musikere/sangere i familie/vennekrets, eller man kan leie inn en profesjonell sanger eller musiker. Organisten kan evt. formidle kontakt med aktuelle solister. Organisten kan gjerne akkompagnere solister på orgel/piano, men det er også her viktig at det blir tatt kontakt tidlig for å få avklart muligheten for dette. Dersom ikke organisten har noter til den aktuelle sangen, må brudepar/solist skaffe til veie noter (i riktig toneart) i god tid i forveien. Organisten kan også spille et solostykke enten på orgel eller piano/flygel som vedkommende har i sitt repertoar.

Tenk over ved valg av solistinnslag:

  • En vielse varer i ca. 30 minutter. Dvs. at det kan være rom for 1-2 solistinnslag.
  • Tenk musikk/sanger som passer til anledningen og rommet. Noe musikk passer best i vielsesseremonien i kirken, og noe passer best på festen etterpå.
  • Det bør være rutinerte solister som behersker situasjonen, og som klarer seg med en øvelse sammen med organisten.

«Levende» musikk

Vi ønsker å bidra til at seremonien blir ekte, naturlig og nær. «Levende» musikk gir et mer personlig preg og en annen nærhet enn innspilt musikk. Det er derfor ikke ønskelig med avspilling av CD eller tilsvarende i vielser. Playback til solister bør kun være en nødløsning.

Program eller salmebøker? Det er ikke nødvendig å ha trykt program i vielsen. Alle kirker har salmebøker som kan brukes til salmene. Mange velger likevel å ha program, og da er det viktig å tenke på at innholdet skal være godkjent av prest og organist, og at arbeidet med å lage og trykke programmet står brudeparet for selv.

Meld inn musikkønsker i god tid! Frist for å melde inn musikkønsker (både bryllupsmarsjer og evt. solistinnslag): Senest 1 måned før vielsen. Hvis det ikke er mottatt bestemte ønsker for musikken til inn- og utgang, velger den enkelte organist musikk innenfor sitt repertoar.

Ta kontakt så tidlig som mulig med organisten som skal spille, så finner vi sammen ut hvilken musikk som blir best for akkurat dere! Askøy kirkekontor (tlf. 56157100) kan fortelle dere hvem som er satt opp som organist ved deres bryllup.

Telefon og e-post til organistene i Askøy:

Hermund Rebnord: 92848322   hermund.rebnord@kirken-askoy.no

Jolanta Ravnanger: 45426144    jolanta.ravnanger@kirken-askoy-no

Anne-Gurine Folgerø Gjøsæter: 95844373   anne.gjosater@kirken-askoy.no

(Det kan i tillegg bli satt inn organistvikar enkelte ganger. Kirkekontoret informerer om dette.)

Noen forslag til bryllupsmusikk: De mest ”tradisjonelle”:
 
 
 Mendelssohn: Bryllupsmarsj  fra «En midtsommernattsdrøm»

 Wagner: Brudekoret fra «Lohengrin»

Andre ”klassikere”:

Clarke: Trumpet voluntary/  Prince of Denmarks march

 Purcell: Trumpet Tune

 Nordraak: Purpose

Musikk med ”norsk klang”

Bruremarsj frå Seljord

 Brureslått frå Øre

 Bruremarsj frå Nordmøre
 
På denne nettsiden finner du flere forslag til bryllupsmusikk med lydeksempler:

http://bergen.kirken.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/32725/Musikk-1

Noen forslag til salmer:

Fra Norsk Salmebok 2013:
651 Kjærlighet fra Gud
309 Lovsyng vår Herre
528 Lovsyng Herren, han er nær
281 Hellig, hellig, hellig
001 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
841 Den blomstertid nå kommer (v. 1-3)
734 Guds kjærleik er som stranda og som graset
233 Kjærlighet er lysets kilde
308 Nå la oss takke Gud
371 Om alle mine lemmer
383 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
655 Guds godhet sang i sinnet
539 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
653 Herre over alle slekter
654 Han vil vera med dykk alltid
 
Salmene kan du høre her:  https://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-for-minutt

På kirken.no kan du lese mer om bryllup i kirkene.