Konfirmasjon

SemesterplanerKonfirmasjonsgudstjenesterKonfirmantleirerPåmelding og brosjyre

Velkommen til konfirmasjon i kirkene på Askøy!

Så kjekt at du vil bli konfirmert i kirken på Askøy!

Her er konfirmantbrosjyren 2019!

Trykk her for å melde deg på konfirmasjon.

Konfirmantopplegget i kirkene våre er åpent for alle, og du blir tatt godt imot. I fellesskap med andre vil du bli utfordret på meningen med livet og den kristne tro gjennom samtaler, aktiviteter, input og gudstjenester.

Opplegget består av:

  • samlinger i din lokale kirke
  • deltagelse på gudstjenester
  • konfirmantleir (les om de ulike leirene her)

Ulike typer konfirmantopplegg

I tillegg til det vanlige opplegget med samlinger i kirken, kan du velge mellom tre andre opplegg. Velger du et av disse, får du noe fritak fra konfirmantsamlingene. Noen av oppleggene er lokalt betinget.

TenSing-konfirmant (For alle)

TenSing tilbyr kor, band, solistoppfølging, teknikk og drama. Vi øver hver onsdag i Erdal kirke 18.30-21.00. Som TenSing-konfirmant må du gå fast i koret. Vi reiser på Camp Rock på Kongshaug 1.-4. august. Du kan lese mer om å være TenSing-konfirmant her.

Diakonikonfirmant (For Tveit og Strusshamn)

Som diakonikonfirmant har du en praktisk omsorgstjeneste på sykehjem. Der deltar du i ulike aktiviteter med eldre: steke lapper, quiz, spill, sang og musikk. Du får praksisattest for tjenesten.

KRIK-konfirmant (for Strusshamn)

Som KRIK-konfirmant går du fast på KRIK-treninger, med sport, lek, sosialt og andakt. KRIK trener fredager 18.00 på Follese barneskole, og har sosialt på Follese bedehus etterpå.  Som KRIK-konfirmant kan KonfAction være din konfirmantleir. Du kan lese mer om å være KRIK-konfirmant her.

Teknikerkonfirmant

Vi har samlinger med opplæring i teknikk (styre  lyd og lys, rigge utstyr). Du får praksis på G:19 og konfirmantleiren du reiser på.

Mat og prat

Dette konfirmanttilbudet er for deg som liker å lage mat og å prate med andre. Vi møtes, lager mat, spiser og blir kjent med hverandre, Bibelen og med den kristne tro gjennom samtale og ulikt opplegg i kirken.

Orgelkonfirmant

Du må kunne spille bra piano. Knyttet til gudstjenester.

TenSing
KRIK

Kick-off 2018

Konfirmanttiden starter med kick off på innskrivingsgudstjeneste i din kirke. Etter gudstjenesten er det et informasjonsmøte om konfirmantopplegget for deg og dine foreldre/foresatte.

Innskrivingsgudstjenestene

Ask: 11. november kl 11.00
Herdla: 28. oktober kl 11.00
Erdal: 28. oktober kl 11.00
Strusshamn: 21. oktober kl 11.00 (Strusshamn/Hetlevik/Follese)
28. oktober kl 11.00 (Kleppestø, Kleppe, Juvik)
Tveit: 21. oktober kl 11.00

Pris

Ved innmelding betaler du konfirmantavgiften på 600 kr. Denne går til materiell, leie av kappe og utgifter til aktiviteter.

Dåp

Hvis konfirmanten ikke er døpt, blir det dåp i løpet av konfirmanttiden, gjerne  sammen med andre konfirmanter på en G:19 (gudstjeneste av og for ungdom).

Brosjyre

Du har fått en brosjyre i posten. Den finner du også her.

Spørsmål?

Lurer du på noe, eller har du spesielle behov? Kontakt kateket Anita Skjæveland.
Telefon: 56157133/41648973
E-post: kateket@kirken-askoy.no

Mer om konfirmasjon

Du kan lese mer om konfirmasjon på nettsidene til Den norske kirke.