Prøving

Prøving av ekteskapsvilkår:
Fra 1.oktober 2004 gjelder nye regler om prøving av vilkårene for personer som skal inngå ekteskap. Disse reglene er fastsatt av Det kongelige barne- og familiedepartement.
Etter disse reglene er det ikke lenger prestene som prøver om vilkårene for lovlig å inngå ekteskap er til stede, men folkeregisteret i den enkelte kommune.

Ved å gå inn på nettsiden til skatteetaten kan du finne skjema som må fylles ut.  Husk både forlovererklæring og prøvingsattest.