Nytt menighetsråd i Ask menighet fra 1. november 2011

Fra v. Solveig Johnsen, Merete Hevrøy Hansen, Johan Bergersen, Synnøve Elde, sokneprest Astrid Marie Haugland, Otto Arne Utkilen og Oddmund Sagstad. Irja Minde Isaksen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Medlemmer:

OTTO ARNE UTKILEN,

SYNNØVE ELDE,

IRJA MINDE ISAKSEN,

MERETE HEVRØY HANSEN, varamedlem i fellesrådet

(TORE SILSETH), Fått innvilget fritak.

ODDMUND JON SAGSTAD, Leder

Varamedlemmer:

ANJA HELEN NILSEN,

SOLVEIG MARGRETHE JOHNSEN,

JOHAN BERGERSEN, medlem i fellesrådet

ØYSTEIN ROBBESTAD,

JORUNN NINA LOKØY,