Finn sommeråpne kirker på kirkesøk.no

– Med kirkesøk.no ønsker vi at folk skal lære mer om norske kirkebygg, hvor de ligger i landskapet og hvilke kulturverdier de representerer, forteller prosjektleder Cathrine Lillo-Stenberg fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, som står bak det nye nettstedet.

Kirkene er de viktigste kulturminnene vi har i Norge. Gjennom kirkesøk.no kan folk bli bedre kjent med sin egen kirke – eller noen av de andre 1620 kirkene i landet. De kan lære mer om kirkenes plass i folks liv, og hvor viktige kirkene har vært for det norske samfunnet.

– Kirkesøk henter data fra Kirkebyggdatabasen, en informasjonsdatabase for alle norske kirker, brukt av lokale, regionale og sentrale forvaltningsenheter som kirkelig fellesråd, bispedømmeråd og Kirkeråd og Riksantikvar.

Kirkesøk.no presenterer stoffet fra tre innfallsvinkler: kirker i kart, epokesøk med tidslinje, og nettutstillinger.

Kirker i kart gjør det mulig å finne alle kirker, eller bare de åpne kirkene, som finnes der man skal reise.

Epokesøk er et søk på en tidslinje, der kirker i bestemte tidsperioder presenteres, fra 1100-tallet til i dag.

Nettutstillingene presenterer kirkekunst, bygningsteknikker o.a. kirkerelatert stoff i form av billedserier.

Selvsagt er det også mulig å søke direkte på den enkelte navngitte kirke.

Mye av informasjonen er sensitiv, og blir liggende i den lukkede databasen, forteller Lillo-Stenberg. – Men det meste av alt det vakre og storslåtte, fra detaljert ornamentikk til imponerende arkitektur, kan nå oppleves gjennom http://www.kirkesok.no/

På Askøy er det Herdla kirke som holder åpent hver søndag i sommer mellom kl. 15.00 og 17.00.  Strusshamn kirke inneholder felles kirkekontor for hele Askøy og det er mulig å får tilgang i kontortiden. De andre kirkene kan åpnes etter avtale.