Diakoniplan for Ask menighet

Planen er utarbeidet av diakoniutvalget i Ask menighet og godkjent i Ask menighetsråd den 21. november 2017. Planen kan hentes ned her:
Bildet er hentet fra Vestvågøy kirkelige fellesråd sin hjemmeside

DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET
Innledning:

 I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08.

Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles i de lokale menighetenes diakonalplaner.

Definisjon:

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom:

  • nestekjærlighet
  • inkluderende fellesskap
  • vern om skaperverket
  • og kamp for rettferdighet»

 

Diakoni er en tjeneste for medmennesket og skaperverket og en tjeneste for Gud. En slik helhetstenkning får konsekvenser også for gudstjenestelivet og for opplæring i kristen tro.

I videste forstand må all virksomhet i menigheten ha en diakonal grunntone slik vi finner det i evangeliene. Samtidig må diakonien konkretiseres i egne tiltak. Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg.  Derfor ønsker diakoniutvalget og menighetsrådet i Ask, ut fra det vi har tilgjengelig av ressurser, å fokusere på nedenfor stående aktiviteter og tiltak med målsettinger som vi tror best kan tjene enkeltmennesker og derved menigheten vår som helhet.